Siirry sisältöön

26.02.2021

 

Valtioneuvosto on 25.2.2021 ilmoittanut koronaviruksen torjuntatoimienpiteiden
edellyttävän valtakunnallisia toimenpiteitä ja julistavansa poikkeusolot 8.3.-28.3.2021. Poikkeusoloja jatketaan vielä kolmen viikon lisä-ajalla aina 22.4.2021 asti.  Kuuden henkilön kokoontumisrajoitukset ovat voimassa sekä sisällä, että ulkona. MPK:n kussitoimintaa voidaan jatkaa kohortoimalla koulutettava joukko maksimissaan kuuden henkilön osastoihin ja huolehtimalla riittävien turvavälien noudattamisesta.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys huomioi edellä mainitut linjaukset, Aluehallinto- ja
terveydenhuoltoviranomaisten sekä Puolustusvoimien alueelliset ja paikalliset ohjeet ja
määräykset koulutuksessa. Erityisesti Puolustusvoimien kanssa sovitut sotilaallisia
valmiuksia palvelevat (SOTVA) kurssit pyritään järjestämään.

Mikäli alueelliset tai paikalliset toimintaedellytykset eivät mahdollista lähiopetusta, piirit
peruuttavat kurssit ja tiedottavat asiasta osallistujia sekä yhteistoimintatahoja. Piirit
siirtävät peruuntuvia koulutuksen kannalta keskeisiä kursseja pidettäväksi
mahdollisuuksien mukaan syksyllä.

Osallistujia kannustetaan hakeutumaan MPK:n valtakunnallisille verkkokursseille. Piirit
käynnistävät tulevien kurssien etäopetuspakettien valmistelun avaamalla syksyn kurssit
etupainotteisesti.