Siirry sisältöön

13.12.2018

MPK:n 25-vuotisjuhlassa palkittiin perinteisesti vuoden toimijat, jotka ovat  vuoden 2018 aikana ja sitä aikaisempina vuosina tehneet arvokasta työtä vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja maanpuolustuskoulutuksen eteen.

Vuoden kouluttaja 2018 Hanna Kela

Ylivääpeli res Hanna Kela on ollut vuosia aktiivinen sitoutunut kouluttaja MPK:n Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirissä. Vuonna 2017 hän toimi Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston paikallispataljoonan pääharjoituksen Hiukka 17 varajohtajana. Vuonna 2018 hän ansiokkaasti johti vastaavan Hiukka 18 harjoituksen. Hanna Kela on ansiokkaasti toiminut useilla muilla kursseilla kurssinjohtajana ja kouluttajana. Hanna Kela myös valmisteli ja johti piirissä ensimmäisen naisten Pikku Nasta-harjoituksen 2018. Hanna Kela on esimerkillinen vastuuntuntoinen MPK:n vapaaehtoiskouluttaja.

Vuoden toimihenkilö 2018 Jani Pikkarainen

Jani Pikkarainen on toiminut MPK:ssa eri tehtävissä jo 17 vuoden ajan. Hän on toiminut koulutuspäällikkönä vuodesta 2010 alkaen. MPK:n organisaatiouudistuksen yhteydessä, nopean muutosvaiheen aikana hän otti vuonna 2016 vastuulleen piiripäällikön tehtävän Pohjanmaan maanpuolustuspiirissä. Pikkarainen on arvostettu piiripäällikkö, joka on rakentanut molemminpuolista luottamusta sekä esimiestensä että alaistensa kanssa. Hän on saanut säännöllisesti erittäin positiivista palautetta toiminnastaan niin muulta henkilökunnalta, MPK:n vapaaehtoistoimijoilta, puolustusvoimien edustajilta kuin muiltakin sidosryhmiltä.

Vuoden viestijä 2018 Olli Alho

Olli Alho on jo useita vuosia johtanut Lounais-Suomen maanpuolustuspiirin viestintäryhmää vapaaehtoisena tiedottajana. Hän on käyttänyt suuren osan vapaa-ajastaan viestintätyön eteen ja saanut yhdessä viestintätiimin kanssa aikaiseksi erinomaista tulosta. Somekanavista on rakennettu vahva valtakunnallisia kohdeyleisöjä puhutteleva kokonaisuus, joka ilmentää vahvaa maanpuolustustahtoa, reservin suori-
tuskykyä sekä turvallisuusosaamista. Lisäksi hän on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä koko MPK:n viestintää kouluttamalla ja jakamalla parhaita käytänteitä muille MPK:n vapaaehtoisille tiedottajille.

MPK onnittelee lämpimästi kaikkia valittuja!