Siirry sisältöön

Vapaaehtoiset reserviläiskouluttajat harjoittelivat raskaan singon käyttöä kouluttajakurssilla Haminassa. Lakimuutos mahdollistaa myös Puolustusvoimien kaluston käsittelykoulutuksen MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa. Kuva: MPK/Ossi Hietala

22.03.2019

Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus (SOTVA) jatkuu MPK:n järjestämänä toimintana. MPK ja Puolustusvoimat kehittävät vapaaehtoisten reserviläisten osallistumismahdollisuuksia tiiviissä yhteistyössä. Uuden lainsäädännön nähdään tuovan koulutukseen paljon uusia mahdollisuuksia. Vapaaehtoiset reserviläiskouluttajat ovat sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen suurin ja tärkein voimavara myös jatkossa.

Reserviläisten kouluttaminen on Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n ydintoimintaa nyt ja jatkossa. MPK:n koulutus täydentää Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen reservin kertausharjoituksia ja vapaaehtoisia harjoituksia. Reserviläisten 33 000 vapaaehtoista osallistumiskertaa vuodessa muodostavat merkittävän osan reservin koko koulutusvolyymista.

Vapaaehtoiset reserviläiskouluttajat ja -tukitoimijat vastaavat MPK:n koulutuksen käytännön toteutuksesta. Kaikkiaan toimintaan sitoutuneita reserviläisiä on noin 2 300, ja heistä lähes 1 000:lla on voimassa olevia Puolustusvoimien myöntämiä kouluttaja- ja muita oikeuksia. Luku vastaa Maavoimien perusyksiköissä palvelevan kouluttajahenkilökunnan määrää.

Lakimuutos parantaa reserviläisten kouluttautumismahdollisuuksia

Eduskunta hyväksyi 7.3.2019 muutokset vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annettuun lakiin. Vuoden alussa 2020 voimaan astuvan lain mukaan MPK:n julkisena hallintotehtävänä on järjestää sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutusta, tutustumistoimintaa nuorille ja naisille, kansainvälistä koulutustoimintaa sekä vapaaehtoista maanpuolustusta koskevaa tiedotusta ja valistusta. Samalla Puolustusvoimien tilaaman sotilaallisen koulutuksen järjestämisvastuu siirtyy MPK:lta Puolustusvoimille.

Vuonna 2018 MPK järjesti 1 163 sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutustapahtumaa ja 305 Puolustusvoimien tilaamaa koulutustapahtumaa. Näistä yhteensä lähes 1 500 tapahtumasta vain noin 300 siirtyy siis jatkossa Puolustusvoimien järjestettäviksi.

— Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus jatkuu MPK:n järjestämänä toimintana. Uuden lainsäädännön nähdään tuovan tähän koulutukseen paljon uusia mahdollisuuksia. Myös osa aiemmin Puolustusvoimien tilaamana järjestetystä koulutuksesta siirtyy muutosten seurauksena MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevaksi koulutukseksi, MPK:n koulutuspäällikkö Juha Niemi kertoo.

Aktiivisille ja sitoutuneille reserviläiskouluttajille tarjotaan vuosittain kouluttajakoulutusta. Mukaan toimintaan pääsee helpoiten keskustelemalla kurssinjohtajien ja paikallisten koulutuspäälliköiden kanssa. Kuva: MPK/Ossi Hietala

Reserviläiskouluttajia tarvitaan niin MPK:ssa kuin Puolustusvoimissa

Vapaaehtoiset reserviläiskouluttajat ovat sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen suurin ja tärkein voimavara myös jatkossa. MPK ja Puolustusvoimat kehittävät vapaaehtoisten reserviläisten osallistumismahdollisuuksia tiiviissä yhteistyössä. Kehittämisen yhtenä tavoitteena on MPK:n ja Puolustusvoimien yhteinen kouluttajapooli, johon kuuluvat reserviläiskouluttajat voivat toimia molempien tahojen koulutustapahtumissa.

— Yksi mahdollinen vaihtoehto reserviläiskouluttajalle on, että hän sitoutuu osallistumaan noin neljään harjoitukseen vuosittain. Näistä yksi on MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevaa toimintaa, toinen Puolustusvoimien vapaaehtoinen harjoitus ja kolmas niin sanottu kova kertausharjoitus. Neljäs tapahtuma voi olla esimerkiksi aselajikouluttajakurssi, Niemi luettelee.

Vapaaehtoisten kouluttajien määrän myös toivotaan kasvavan muutosten myötä. Tehtäviä ja nousujohteisia kouluttautumismahdollisuuksia löytyy kaikille kiinnostuneille.

— Kouluttajana toimiminen on tarkoitettu kaikille reserviläisille ja erityisesti reserviläisjohtajille. Mukaan pääsee helpoiten keskustelemalla kiinnostavien kurssien yhteydessä paikallisen koulutuspäällikön ja kurssinjohtajan kanssa, Niemi kannustaa.