Siirry sisältöön

29.05.2018

Kuvat: SCANBAL-seminaari vierailulla Pääesikunnassa. Kenraalimajuri Eirik Kristoffersen, Heimevernet, Norja. Siirtyminen linnakeveneellä Santahaminaan. Pistooliammunnat Santahaminan ampumaradalla. (Ossi Hietala)
Pictures: The SCANBAL seminar visiting Defence Command. Major General Eirik Kristoffersen, Heimevernet, Norway. Transit by fortress boat to Santahamina. Pistol shooting at the Santahamina shooting range. (Ossi Hietala)

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n toiminnanjohtaja, prikaatikenraali Pertti Laatikainen isännöi Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteistä SCANBAL-seminaaria Helsingissä 30.5.—1.6.2018. Seminaariin kokoontuivat maiden kodinturvajoukkojen komentajat ja esikuntien henkilöstöä. Kolmipäiväisen tilaisuuden tarkoituksena oli keskustella ja jakaa parhaita käytänteitä vapaaehtoisten sotilas- ja turvallisuuskoulutuksessa. Lisäksi tavoitteena oli syventää osallistujamaiden välistä yhteistoimintaa vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen alalla.

Tapahtuman aikana osallistujat tapasivat puolustusministeri Jussi Niinistön Pääesikunnassa, vierailivat Presidentinlinnassa ja tutustuivat MPK:n Meripuolustuspiirin toimintaan linnakeveneen kyydissä. Seminaaripuheenvuoroissa käsiteltiin osallistujamaiden vapaaehtoista maanpuolustusta sekä muun muassa kyber- ja hybridiaiheita.

Tapahtumaan toista kertaa osallistuvan Norjan kodinturvajoukkojen (Heimevernet) komentaja, kenraalimajuri Eirik Kristoffersen kiitteli tapahtumaa hyödylliseksi ja kiinnostavaksi.

― Organisaatioillamme on hyvin samanlaisia tehtäviä ja lähes samat haasteet, vaikka järjestelmät ovatkin erilaisia eri maissa. Eräs yhteinen piirteemme on, että pystymme käyttämään ihmisten siviilissä hankkimia valmiuksia, kuten verkostoja ja paikallistuntemusta sotilaallisissa tehtävissä, Kristoffersen totesi.

MPK kutsuttiin mukaan SCANBAL-konferenssiin ensimmäisen kerran vuonna 2016 ― MPK sen vuoksi, että Suomessa ei ole vastaavaa kodinturvaorganisaatiota kuin muissa osallistujamaissa. Suomen MPK:n ja Viron Kaitseliitin välinen yhteistoiminta on kuitenkin alueen toimivimpiin kuuluva yhteistyömuoto vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa.

SCANBAL seminar hosted by the MPK in Helsinki

The CEO of the National Defence Training Association of Finland (MPK), brigadier general Pertti Laatikainen hosted the annual SCANBAL seminar, organized for the first time in Helsinki between May 30th and June 1st, 2018. The conference was attended by the commanders and staff of the Nordic and Baltic countries’ voluntary national defence organizations. The aim of the three-day event was to discuss and share best practises in voluntary military and security training. Furthermore the objective was to deepen co-operation between the participant countries in the field of voluntary national defence.

During the event the participants met Finland’s Minister of Defence Jussi Niinistö at the Defence Command, visited the Presidential Palace and got acquainted with the MPK’s Naval District aboard a fortress boat. The seminar speeches revolved around voluntary national defence in the participant countries and among other topics also current developments in cyber and hybrid topics.

This year Norway participated for the second time. The commander of the Norwegian Home Guard (Heimevernet), major general Eirik Kristoffersen commended the seminar as a useful and interesting event.

― The participating organizations have very similar tasks and almost the same challenges, even though the systems are different in each country. One of the things we share is the ability to utilize people’s civilian competence, such as their networks and local knowledge, in military missions, Kristoffersen said.

The MPK was invited in the seminar for the first time in 2016. MPK was chosen to represent Finland, because the country does not have a home guard organization similar to the other participant countries. However, the co-operation between Finland’s MPK and the Estonian Defence League (Kaitseliit) is among the best functioning practises of international co-operation in voluntary national defence in the area.

Teksti/text: Ossi Hietala