Siirry sisältöön

02.02.2021

MAANPUOLUSTUSKOULUTUS (MPK) PAIKALLISJOUKKOJEN KOULUTTAJANA

MPK kouluttaa yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa paikallisjoukkoja. Paikallisjoukkojen yksiköitä on mm. maakuntakomppaniat, taistelukoulutusyksiköt, suojaus- ja sotilaspoliisiyksiköt sekä perustamiskeskukset, joihin sijoitettujen reserviläisten yksilötaitojen kouluttamiseen ja ylläpitämiseen MPK järjestää eri kursseja.

Tätä tehtävää tukemaan luotiin valmiuspäällikköjärjestelmä  vuoden vuoden 2020 alusta. Valmiuspäälliköt työskentelevät tiiviissä yhteistyössä Puolustusvoimien aluetoimistojen ja joukko-osastojen, paikallisjoukkojen sekä oman piirin koulutuspäälliköiden kanssa. Taistelijapareina valmiuspäälliköillä on aluetoimistojen ja joukko-osastojen VPM-upseerit ja – aliupseerit, joiden tehtävät ovat myös uusia osana vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämistä.

Valmiuspäällikön keskeisimmät tehtävät:

· Osallistuu paikallispataljoonan ja muiden paikallispuolustuksen joukkojen sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen sekä reserviläiskouluttajien tehtävien suunnitteluun

· Suunnittelee ja toteuttaa reserviläiskouluttajien rekrytointia sekä heidän täydennyskoulutustaan

· Ohjaa ja tukee sitoutuneita kouluttajia koulutuksen ja harjoitusten suunnittelussa, valmistelussa ja toteutuksessa

· Osallistuu MPK:n valmius- ja turvallisuussuunnitelman tekemiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen

Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiirin alueella on kolme valmiuspäällikköä. Kouvolassa Tapio Lakela, Lappeenrannassa Ville Hautamäki (1.1.2021 alkaen) ja Mikkelissä Pertti Pulkkinen. Valmiuspäälliköiden esimiehenä on piiripäällikkö Jyrki Niukkanen, jonka toimipiste on Mikkelissä.

Tapio Lakela toimi aiemmin Kouvolassa koulutus- ja tukiyksikön päällikkönä sekä Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiirin apulaispiiripäällikkönä. Karjalan prikaatissa hän on palvellut mm. kertausharjoitusupseerin ja alueupseerin tehtävissä.

Pertti Pulkkinen toimi koulutuspäällikkönä Etelä-Savossa yli kymmenen vuotta. Hän on palvellut Savon Prikaatissa, Maanpuolustusopistolla ja Mikkelin Sotilaslääni Esikunnassa kouluttaja- ja esikuntatehtävissä.

Hautamäki toimi Lappeenrannan koulutuspaikan koulutuspäällikkönä vuoden 2020. Ville Hautamäki palveli Pohjan Prikaatissa, Asekoululla, Maanpuolustusopistolla, Maasotakoulussa ja Reserviupseerikoulussa kouluttaja- ja esikuntatehtävissä.

Valmiuspäälliikön tehtävä edellyttää Paikallispataljoonan organisaation tuntemusta ja sen suorituskykyvaatimusten mukaista koulutuksen suunnittelua ja toteutusta. Yhteistoiminta joukko-osastojen kanssa on lähtenyt erittäin hyvin käyntiin. Puolustusvoimien tarpeet vapaaehtoisen maanpuolustuksen toteuttamiselle ovat

meidän päätehtävämme. Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiirin valmiuspäälliköt olemme jämptisti asiamme takana.

 

Tapio Lakela                      Pertti Pulkkinen             Ville Hautamäki