Siirry sisältöön

16.02.2020

Aseenkäsittely on sotilaan perustaito, jota voi ylläpitää reservin ammuntaharjoituksissa. Ammuntoja johtaa ammunnanjohtaja. Maanpuolustuskoulutus mahdollistaa sitoutuneille ammunnanjohtajakoulutuksia, joiden suorittaminen on mielenkiintoinen, monivaiheinen ja haastava prosessi.

MPK:n ammunnanjohtajakurssi vaatii varusmiespalveluksen hyväksytyn suorittamisen sekä MPK:n tai Maakuntakomppanian sitoumuksen. Reserviläinen voi ilmoittautua kurssille MPK:n järjestelmän kautta, ja tämän jälkeen Puolustusvoimat hyväksyvät ja valitsevat kurssilaiset. Perusammuntojen kouluttajakurssi on kolmijaksoinen, jonka jälkeen osallistujat antavat näyttösuorituksen MPK:n tai Maakuntakomppanian ampumaharjoituksissa. Tämän jälkeen oman alueen aluetoimisto myöntää näyttösuorituksen hyväksytysti suorittaneille oikeuden toimia perusammuntojen johtajana.

Ammunnanjohtaja vie taulut tauluvarastolle. Kuva: Lauri Parviainen/MPK

Ammunnanjohtaja Mika: ”Vastuu kiehtoi ja sai aloittamaan kurssin”

Mikä sai sinut ryhtymään ammunnanjohtajaksi?

”Olen ollut jo kauan aktiivinen reserviläinen, ja ammunnathan ovat olennainen osa harjoituksissa. Ammunnan johtajia on kuitenkin melko vähän, niin ajattelin, että miksipä ei, ja ilmoittauduin kurssille.
Ammunnan johtajalla on iso vastuu itse ammunnoissa, mutta myös ampujien kouluttajana. Tämä vastuu kiehtoi ja sai aloittamaan kurssin.”

Mitä ammunnoissa tehdään?

”Ammuntoja on hyvin erilaisia. Riippuu mitä halutaan harjoitella, millaisilla aseilla ja myös ampujien kokemustasosta. Perusammunnat sisältävät varotoimien läpikäymisen, sillä turvallisuus on kaikista tärkeintä. Kerrataan ja harjoitellaan oikeat ampuma-asennot, kohdistetaan aseet ja säädetään tähtäimet, mikä jo sinänsä on tärkeä taito. Suoritetaan itse ammunnat ja katsotaan tulokset. Tärkeintähän tässä on kehittyä ja ampumaan oppii vain ampumalla.”

Onko ammunnanjohtajana vaikeaa?

”Ei suinkaan. Kivaa ja palkitsevaa. Koko tapahtuma on tarkkaan määritelty, ja koko prosessi etenee aina samalla tavalla. Turvallisuus tärkeimpänä. On hyvin palkitsevaa nähdä ampujien kehittyminen aseen käsittelijöinä, ja miten ampumataito kehittyy. Myös oma varmuus muissa tehtävissä kasvaa.”

Sitoutuneille MPK:n ja MAAKK -jäsenille on tarjolla ammunnanjohtajakursseja myös vuonna 2020. Lisätietoja kursseista saa osoitteesta www.mpk.fi/koulutuskalenteri sekä oman piirin koulutuspäälliköltä.