Siirry sisältöön

MPK-mitalit

16.12.2023

Kokonaisuudessaan Maaanpuolustuskoulutusyhdistyksen 30-juhlavuosi on ollut koulutustulosten osalta ennätyksellinen. Meripuolustuspiiri, osana vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kokonaisuutta, on onnistunut erinomaisesti. Osallistujia, niin harjoitusten ja kurssinjohtajina kuin kouluttajina ja kurssilaisina, on ollut runsaasti. Meripuolustuspiirin koulutusvolyymit ovat jopa viimevuotista korkeammalla tasolla. Toteutimme yhdessä noin 8400 koulutuspäivää, joka on noin 2000 koulutuspäivää enemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Palauteen keskiarvo on ollut 4,6. Taas kerran – mahtava onnistuminen kaikilta toimintaan osallistuneilta vapaaehtoisilta ja palkattuun henkilöstöön kuuluvilta – kiitos!

Koulutuksen toteutus ei tietenkään onnistuisi ilman yhteistyötä. Merivoimien, järjestöjen ja Meripuolustuspiirin kesken tehdään erinomaista yhteistyötä – kiitos! Vapaaehtoisuudessa ja yhteistyössä on voimaa!

Juhlavuonna on palkittu ansioituneita vapaaehtoisia, palkattua henkilökuntaa ja yhteistyökumppaneiden edustajia. Seuraavassa luoteltuna Meripuolustuspiirin palkitsemiset ja huomionosoitukset.

Rautainen ansiomitali voidaan myöntää henkilölle, joka on pääsääntöisesti neljänä (4) toimintavuotena ansiokkaasti toiminut yhdistyksen vastuullisissa koulutustehtävissä tai muissa yhdistyksen hallituksen tai keskustoimiston vastaaviksi katsomissa erityisissä tehtävissä.

MPK:n rautainen ansiomitali on myönnetty seuraaville:

 • Ahlroos Annarella
 • Hahkala Harri
 • Heikkinen Teuvo
 • Hietikko Ville
 • Hurnanen Joona
 • Ilvesniemi Jari-Pekka
 • Kievari Antti
 • Kinnunen Lauri
 • Kokko Topi
 • Kärkimaa Milja
 • Lehtimäki Ilpo, tauko
 • Lehtosalo Martti
 • Liesko Susanna
 • Mehto Henri
 • Millaskangas Juha
 • Nurmi Jari
 • Nurminen Jukka
 • Pinomaa Joonas
 • Pöntinen Teemu
 • Saarni Harri
 • Saatsi Keijo
 • Snäll Arvi
 • Sundström Bo
 • Söderström Patrik

Hopeinen ansiomitali voidaan myöntää henkilölle, joka on pääsääntöisesti vähintään kahdeksana (8) toimintavuotena ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tai sen jäsenjärjestön vastuullisissa koulutustehtävissä tai vaativissa koulutusjärjestelyissä, yhdistyksen tai sen piirin toimielimissä tai muissa yhdistyksen hallituksen vastaaviksi katsomissa erityisissä tehtävissä.

MPK:n hopeinen ansiomitali on myönnetty seuraaville:

 • Fransila Kimmo
 • Heikkilä Antti
 • Järvinen Siri
 • Kaksonen Kai-Verneri
 • Keränen Eeva
 • Liusvaara Timo
 • Pohjolainen Niko
 • Pääkkönen Petri
 • Valli Timo

Todettakoon, että Meripuolustuspiirin esityksestä kapteeniluutnantti Janne Larjavalle on myönnetty MPK:n kultainen ansiomitali.

MPK:n vuosijuhlassa 14.12. Ritarihuoneella palkittiin erityismaininnalla Vuoden vapaaehtoisia toimijoita 30-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Meripuolustuspiirin esityksestä yksi palkituista oli Hannu Kekkonen. Perusteluista todettakoon, että Hannu on ollut mukana MPK:n toiminnassa vuodesta 2002 lähtien ja osallistunut 299 tapahtumaan pääosin harjoitusten huoltopäällikön ja vääpelin tehtävissä. Hän on ollut Meripuolustuspiirin merkittävä toimija huollon ja harjoitusten tuen järjestelyissä koko toiminta-alueella. Sen lisäksi hän on osallistunut huollon järjestelyihin ja kurssien toteutukseen Lounais-Suomen maanpuolustuspiirin koulutuspaikoilla. Kekkonen johtaa esimerkillään, hän on luotettava ja osaava toimija, joka pyrkii suunnitelmalliseen toimintaan mutta kokemuksensa avulla järjestää tuen kurssin ja harjoitusten johtajien toivomalla tavalla.

Upinniemen koulutuspaikalla Vuoden kouluttajaksi on valittu Vääpeli Arno Erbismann. Perusteluina todettakoon, että Arnon ansiosta kuljetusvälinekoulutus Merivoimissa ja Rannikkoprikaatissa edustaa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kärkeä valtakunnallisesti. Hänen aloitekykynsä takia ajoneuvokoulutus on laajentunut Merivoimien henkilö- ja kuorma-autokalustosta esim. maastoskootterikursseihin ja ensi vuonna alkavaan työkonekoulutukseen. Hänen johtama pieni mutta osaava kouluttajaryhmä on esimerkillisesti toteuttanut korkeatasoista kuljetusvälinekoulutusta Upinniemessä hyvässä yhteistyössä Rannikkoprikaatin henkilöstön kanssa.

Lämpimät onnittelut palkituille!