Siirry sisältöön

Ammunnanjohtajakoulutus

30.03.2023

Ammunnanjohtajakoulutuksen tavoitteena on tuottaa kyky järjestää ja johtaa perusammuntoja Puolustusvoimissa sekä MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen ammuntoja.

Hyväksytysti suoritettu ammunnanjohtajakoulutus antaa mahdollisuuden myöntää koulutetulle henkilölle molemmat yllä mainitut oikeudet, mutta perusammuntojen johtajaoikeus voidaan kuitenkin myöntää vain reserviläiselle.

Perusammuntojen johtajaoikeus sekä MPK:n ammunnanjohtajaoikeus ovat voimassa viisi vuotta. Puolustusvoimien koulutuksen perusteiden muuttuessa on reserviläisille järjestettävä riittävä täydennyskoulutus muutoksista ennen seuraavaa ammunnanjohtamissuoritusta. Ammunnanjohtajakoulutukseen sisältyy ensiapuhenkilön koulutus, josta henkilölle myönnetään oikeus ”PV ensiapuhenkilö”, joka on voimassa kolme vuotta.

MITEN PÄÄSET MUKAAN KOULUTUKSEEN ?

Joukko-osasto, muu Puolustusvoimien hallintoyksikkö tai MPK voivat tehdä aluetoimistolle esityksen reserviläisen valitsemiseksi ammunnanjohtajakoulutukseen. Päätöksen hyväksymisestä tekee aluetoimisto. MPK voi tehdä esityksen myös muun henkilön kuin reserviläisen kouluttamiseksi Puolustusvoimien hyväksymäksi MPK:n ammunnanjohtajaksi.Ammunnanjohtajakoulutukseen valittavalla henkilöllä on oltava voimassa oleva kouluttajasitoumus MPK:lle tai Puolustusvoimille.

Pistooliammunta lähietäisyydeltä määräysten mukaisessa varustuksessa

Ammunnan johtamisen käytännön näyttö on alkamassa.

 

Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiirin tämänvuotinen koulutus muodostui kahden viikonlopun mittaisesta lähiopetuksesta sekä PV-Moodlessa suoritetuista teoriaopinnoista. Näyttöviikonloppu aloitettiin teoriakokeella, joka sisälsi kaksi erillistä tenttiä. Ammunnan johtamisen näytöt annettiin käytännön johtamis- ja toimihenkilösuorituksina. Kaikki suoritukset kirjataan henkilökohtaiselle koulutuksenseurantalomakkeelle.Maasotakoulu vastaa tenttien sisällöstä ja niiden päivittämisestä. Näytöt tulee suorittaa Puolustusvoimien edustajan valvomana.

Harjaantumisvaiheen jälkeen kurssin hyväksytysti suorittaneille tullaan esittämään Puolustusvoimien perusammuntojen sekä MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevien ammuntojen johtamisoikeudet.

Kuvat ja teksti

Ari Jussila