Siirry sisältöön

22.02.2020

Kurssinjohtajana ja pääkouluttajana, toimi Carlos Sirkiä, kouluttajaparinaan Juuli Rautasiipi. Carlos on vastannut psyykkisen toimintakyvyn kurssin suunnittelusta ja kehittämisestä viimeisen kahden vuoden aikana. Carlos on siviiliammatiltaan psykologi. Psykologin ammatissa psyykkisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn aihepiirit ovat Carloksen mukaan päivittäin läsnä. Samoin kriisi- ja traumapsykologian aiheet ovat tulleet hänen työssään tutuiksi. Sotilaallisen toimintakyvyn ja sotilaspsykologian aihepiirien Carlos kertoi olleen jo pitkään kiinnostuksensa kohteena. Reserviläisenä Carlos kertoo perehtyneen aihepiiriin jo siinäkin määrin, että Carlos toimii terveydenhuollon ammattinsa lisäksi yliopistossa tutkijana selvittäen varusmiesten psyykkiseen hyvinvointiin ja mielenterveyteen vaikuttavia tekijöitä.

Kipinä lähteä kehittämään psyykkistä toimintakykyä käsittelevää kurssikokonaisuutta syntyi Carloksen mukaan viimeistään MPK:n kouluttajakoulutusten sekä taisteluensiavun kurssien myötä. Ensimmäinen Psyykkisen toimintakyvyn kurssi pilotoitiin helmikuussa 2019. Pilottikurssin jälkeisesti on nyt siis järjestetty kaikkiaan kaksi peruskurssia. Ensi huhtikuussa on puolestaan tulossa ensimmäinen Psyykkisen toimintakyvyn jatkokurssi. Tuleva jatkokurssi pidetään kaksipäiväisenä viikonloppuseminaarina 18.-19.4.2020 Oulun Hiukkavaarassa, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston tiloissa.

Nyt pidetty psyykkisen toimintakyvyn peruskurssi on osa MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta (SOTVA). Kurssin sisältöjä käsitellään koko viikonlopun aikana niin sotilas- kuin siviilinäkökulmasta. Kurssin aiheet ja harjoitukset on siten täysin sovellettavissa jokaisen omaan elinpiiriin siviilissä. Kurssin aikana Carlos kannustikin kurssilaisia pohtimaan, mitä kurssin aihepiirit jokaisen kurssilaisen omassa henkilökohtaisessa elämässä merkitsevät ja kuinka jokainen kurssilainen voisi yhdistää kurssin oppeja jo olemassa olevaan tietoon ja elämänkokemukseen.

Lauantain aiheisiin kuului psyykkinen toimintakyky, psyykkiset kriisit, psyykkinen ensiapu, tietoisuustaidot ja stressinhallinta. Päivän aikana annettuja tehtäviä työstettiin pienryhmissä perehtyen erilaisiin psyykkisen tuen menetelmiin esim. onnettomuuspaikalla tai työyhteisössä. Päivän päätteeksi tehtiin ohjattuja tietoisuusharjoituksia, kukin omaan tahtiin. Oppitunneilla Carlos kertoi aiheisiin liittyvää teoriaa ja tutkimustietoa.

Sunnuntaina aiheena olivat taistelustressiä, taisteluväsymystä, traumaperäistä stressiä sekä psyykkistä joustavuutta käsittelevät oppitunnit. Sunnuntain aikana jakauduttiin myös pienryhmiin työskentelemään psyykkisen joustavuuden aihepiirien parissa.

Työskentelyn jälkeen Carlos kertoi päivän tehtävissä ja työskentelyssä olleen mallina Yhdysvaltojen sotilaillekin suunnattu psyykkisen joustavuuden ja resilienssin koulutusohjelma.

Psyykkisen toimintakyvyn peruskurssi kuvautuu hioutuneen ehyeksi ja mielenkiintoiseksi kokonaisuudeksi. Kurssi on tarkoituksena pitää Oulun koulutuspaikan kurssivalikoimassa jatkossakin. Kurssin loppuvaiheessa Carlos kertoi vielä tarkemmin kurssin synnystä ja kehittymisestä nykyiseen muotoonsa. Kenties paras kiteytys kurssista on tullut kuitenkin eräältä kurssilaiselta itseltään aiemman kurssipalautteen yhteydessä: ”Tärkeää asiaa! Kurssi luo kaikentasoisille ja kaikentaustaisille hyvän informaatio- ja taitopohjan psyykkisen toimintakyvyn aiheesta sekä murtaa samalla mielen hyvin vointiin ja mielenterveyteen liittyviä stigmoja.”