Siirry sisältöön

23.12.2023

Kiitokset kuluneesta vuodesta vapaaehtoisille toimijoille ja kouluttajille, palkatulle henkilöstölle sekä merivoimille ja muille yhteistyökumppaneille. Toiminnan täyteinen vuosi on lähestymässä loppuaan. Kiinnostus vapaaehtoista maanpuolustusta kohtaa on jatkunut korkeana. Maanpuolustuskoulutus MPK:n kurssit ovat olleet suosittuja koko Suomen alueella. Koulutuspäivien määrä on kokonaisuudessaan noin 110 000 päivää eli asetettu tavoite ylittyi mukavasti. Sama innostus näkyi Meripuolustuspiirin toiminnassa ja niinpä päädyimme noin 8400 koulutuspäivään, joka on noin 2000 koulutuspäivää viimevuotista enemmän. Edellisen kerran Meripuolustuspiirissä vastaavia lukemia on ollut ennen koronavuosia.

Vuoden 2024 tavoitteista

Vuoden 2024 aikana jatketaan operatiivista kumppanuuden syventämistä Puolustusvoimien kanssa. MPK:n tavoite on kouluttaa 100 000 päivää vuosittain tulevina vuosina. Koulutuksen sisältö osakokonaisuuksineen pyritään vakiinnuttamaan tälle tasolle vuonna 2024. Jokaisen piirin tavoitteena on rekrytoida uusia sitoutuneita kouluttajia lisää vähintään kymmenen prosenttia vuoden 2024 aikana. Kouluttajakoulutuksen toteuttamiseen on etsittävä uusia malleja yhdessä Puolustusvoimien kanssa.

Meripuolustuspiirin osalta numeeriset tavoitteet säilyvät tämän vuoden tasolla. Tavoitteet ovat realistiset suhteutettuna käytössä oleviin resursseihin ja olosuhteisiin nähden. Toimintatapoja pyritään edelleen virtaviivaistamaan ja yhdenmukaistamaan. Tehdään töitä järkevämmin – ei kovemmin. Kiinnostus kouluttaja- ja kurssinjohtajakoulutukseen on ollut aktiivista. Tärkeänä tavoitteena on myös sitouttaa koulutuksen käyneet henkilöt toimintaamme. Huolto- ja tukikursseilla on todella merkittävä vaikutus harjoitusviikonloppujen onnistumiseksi. Tänä vuonna on saatu todelle merkittäviä tuloksia aikaiseksi esimerkiksi Upinniemen ja Pansion suunnissa. Näitä toimintatapoja pyritään kehittämään myös Dragsvikin suuntaan. Niinpä, sinä sitoutunut toimija, kouluttaja, kurssinjohtaja, harjoituksen johtaja tai ammunnan johtaja, rekrytoi taas yksi kaverisi mukaan toimintaamme!

Vapaaehtoinen maanpuolustus kehittyy

Hallitusohjelma 2023 antaa selkeät perusteet vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämiseen. Sen mukaan Suomi pitää huolta uskottavasta kansallisesta puolustuksestaan ja sen riittävästä resursoinnista. Suomen kansallinen puolustuskyky perustuu jatkossakin yleiseen asevelvollisuuteen, koko maan puolustamiseen ja korkeaan maanpuolustustahtoon. Tavoitteena on kehittää asevelvollisuutta sekä laajentaa kutsunnat koskemaan koko ikäluokkaa parlamentaarisen työryhmän raportin mukaisesti.

Tavoitteena on parantaa vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimintaedellytyksiä ja selvittää siihen liittyen vapaaehtoisten alueellisten ja paikallisten joukkojen sekä muiden kokonaisturvallisuuden toimijoiden roolia ja asemaa. Puolustusselonteossa käsitellään myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kehittyvä asema, tehtävät, tavoitteet ja resurssit. MPK on varautunut toimimaan useissa työryhmissä ja ottamaan osaa selvitystehtäviin vuoden 2024 aikana.

Ajankohtaista koulutusvälineiden kehittämisestä

Linnakeveneet huviveneiksi -projekti etenee hitaasti mutta varmasti. Linnakevene Kuivasaari on saanut International Marine Certification Institute (IMCI) hyväksynnänmuutostöistä. Projekti jatkuu seuraavaksi Traficomin kanssa ja tavoitteena on saada ensi vuonna kolme muutakin venettä samaan tilanteeseen.

Meripuolustuspiiri vastaanotti koulutuskäyttöön kesällä uudet AR-15-tyyppiset kiväärit (DSAR-15). Käyttäjäkokemukset kuluneen vuoden ammunnoissa ovat olleet positiivisia, ase on selkeästi edeltäjäänsä parempi. Kesään 2024 mennessä MPK toteuttaa lisähankinnan koulutuskäyttöön tulevista aseista. Hankittava ase on myös AR-15 -tyyppinen kivääri. Tämän hankinnan myötä ase- ja ampumakoulutuksessa tarvittavan kaluston määrä nousee sellaiselle tasolle, että pystymme entistäkin paremmin vastaamaan koulutuskysyntään. Toteuttaaksemme turvallisia ja sisällöltään ampumataitoa kehittäviä ammuntoja tarvitsemme riittävän määrän osaavia ammunnanjohtajia ja asianmukaiset varastointijärjestelyt.

Meripuolustuspiirin harjoitusviikonloput

Harjoitustoimintaan liittyen Meripuolustuspiiri on kouluttanut omien kokeneiden kouluttajien voimin uusia harjoituksen johtajia. Tavoitteena on saada harjoituksen johtaja kaikille ensi vuoden merkittäville harjoitusviikonlopuille. Samalla käsitteestä ”superviikonloppu” luovutaan ja harjoitukset on nimetty rannikkoon ja saaristoon sekä merivoimien perinteisiin liittyville nimillä. Harjoitusten ajankohdat ja nimet koulutuspaikkoineen on esitetty alla olevassa taulukossa. Lisätietoja koulutuspaikkojen koulutuspäälliköiltä ja valmiuspäälliköiltä.

Kuva 1: Meripuolustuspiirin harjoitukset vuonna 2024

Vapaaehtoisuudessa ja yhteistyössä on voimaa!

Maanpuolustuskoulutus MPK on Suomen kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja. Koulutuksessa kehitetään yksilöiden kokonaisturvallisuusosaamista, vahvistetaan yhteiskunnan kriisinsietokykyä ja suomalaisten turvallisuudentunnetta.

Pidetään me Meripuolustuspiiriläiset yhdessä huolta siitä, että MERIPP:n koulutustapahtumat ovat hyvin järjestettyjä, tarkoituksen mukaisia, turvallisia, tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia sekä koulutustapahtumissa on nollatoleranssi epäasiallisen käyttäytymisen osalta.

Hyvää joulua ja menestyksekästä uutta vuotta!