Siirry sisältöön
Kenttäasuinen Leena Palovainio jututtaa lapsia MPK:n messuosastolla

Leena Palovainio (vas.) jututtamassa messuvieraita Kokonaisturvallisuus 2022 -messuilla. Kuva: MPK

16.12.2022

Valtaosa MPK:n koulutuksista on sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta (SOTVA). Monille SOTVA-peruskursseille voivat osallistua myös asepalvelusta suorittamattomat naiset. Asepalvelukseen perehdyttävät kurssit puolestaan tarjoavat naisten vapaaehtoista asepalvelusta harkitsevalle hyvän mahdollisuuden perehtyä varusmiespalveluksen suorittamiseen.

MPK:n vapaaehtoistoimija Leena Palovainio toimii aktiivisesti kouluttaja- ja kurssinjohtajatehtävissä naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen perehdyttävillä kursseilla sekä muissa SOTVA-koulutuksissa. Kouluttamisen lisäksi Leena pyrkii mm. Instagram-tilin kautta myös jatkuvasti lisäämään tietoutta naisten monipuolisista mahdollisuuksista kehittää turvallisuus- ja maanpuolustustaitojaan

Naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suoritettuaan Leena on ollut mukana MPK:n toiminnassa reilun viiden vuoden ajan.

— Intin jälkeen, kun lähdin mukaan toimintaan, suoritin heti alkuun MPK:n kouluttajakurssit 1 ja 2.  Samana vuonna sain myös toimia ensimmäistä kertaa kurssilla kouluttajana. Viime vuosina olen toiminut kurssinjohtajan tai varajohtajan tehtävissä pari kertaa vuodessa, kertoo Leena.

Kouluttaja- tai johtamiskoulutusta hankkineet naiset pääsevät hyödyntämään saamaansa koulutusta ja treenaamaan taitojaan MPK:n kurssien ja harjoitusten vastuutehtävissä. Vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneita naisia tarvitaan erityisesti naisille suunnattujen sotilastaitokurssien ja Intti tutuksi -kurssien kouluttaja- ja johtamistehtävissä.

Intti tutuksi ikään katsomatta 

Kouluttajatehtävien ohella Leena Palovainio ylläpitää Instagramissa @mpkhame_naiset-tiliä. Sen kautta hän pyrkii lisäämään tietoutta MPK:n naisille suunnatusta SOTVA-koulutuksesta, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ja reserviläistoiminnasta sekä asevelvollisuudesta. Seuraajia tilillä on tällä hetkellä jo noin 1000.

Leenalle merkittävä motivaattori Instagram-tilin ylläpitämiseksi on myös tiedon jakaminen naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta. Instagram-tilin kautta hän haluaa tukea heitä, jotka miettivät lähteäkö inttiin. Hän pyrkii vahvistamaan ratkaisua pohtivien luottamusta siihen, että intistä selviää kyllä. Samalla Leena haluaa muistuttaa, ettei kyseessä ole pelkkä välivuosi ja hieno kokemus, vaan se vaatii myös työtä ja tuo mukanaan velvollisuuden.

–Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen liittyvän tiedon jakaminen niin Instagramissa kuin MPK:n koulutuksissa on tärkeää. Vaikka tietoa on tarjolla monissakin lähteissä, silti moni yllättyy palveluksen fyysisyydestä sekä siitä, mitä asevelvollisuus tarkoittaa ja mihin se velvoittaa. Ennalta saatu tieto voi myös osaltaan vähentää palveluksen keskeytyksiä, Leena toteaa.

MPK:n asepalvelukseen perehdyttävillä kursseilla tutustutaan varusmiesten arkeen käytännössä ja saadaan tietoa, miten mahdolliseen varusmiespalvelukseen kannattaa valmistautua. Kouluttajina toimii mm. itsekin vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneita naisia. He pystyvät jakamaan osallistujille käytännön tietoa asepalveluksen suorittamisesta. Kurssille osallistuminen voi auttaa tekemään päätöksen siitä, onko vapaaehtoinen asepalvelus itselle sopiva ratkaisu.

Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen perehdyttävät kurssit:

  • Intti tutuksi naisille
  • Intin perusteita naisille
  • Sotilaan perustaidot naisille
  • Sotilaan jatkokurssi naisille
  • Sotilaan talvitaidot naisille.

Kursseille voivat osallistua paitsi naisten vapaaehtoista asepalvelusta harkitsevat myös muut asepalveluksen sisällöstä ja maanpuolustuksesta kiinnostuneet naiset. Sotilaan perustaitokurssit muodostavat nousujohteisen polun, joka mahdollistaa osaamisen vaiheittaisen syventämisen.

Naisten asepalvelukseen perehdyttävien kurssien alaikäraja on 18 vuotta. Kurssit sisältävät varusmiespalveluksen alokasjakson koulutusta. Poikkeuksen muodostaa tutustumistoimintaan kuuluva Intti tutuksi naisille -kurssi, jossa tutustutaan mm. toimintaympäristöön, varusteisiin ja asevelvollisuusjärjestelmään, ja osallistujien alaikäraja on 16 vuotta.

Enemmän kuin vain sotilastaitoja

Leena Palovainion mielestä maanpuolustus on paljon enemmän, kuin pelkkiä sotilastaitoja. — Lähdin alkujaan mukaan MPK:n toimintaan kertausharjoitusvuorokausien toivossa. Huomasin pian, miten monipuoliset mahdollisuudet toimia ja kehittää itseään MPK:n toiminta tarjoaa ja sillä tiellä olen edelleen. Jatkuva uuden oppiminen sekä ihmisenä ja johtajana kasvaminen motivoivat jatkamaan.

Reserviläisille MPK:n koulutukset ovat erinomainen mahdollisuus täydentää sodan ajan valmiuksia esim. omia aselajitaitoja ylläpitämällä. MPK järjestää vuosittain sotilaallisia valmiuksia palvelevia koulutuksia yli tuhannen kurssin verran.

–Lisäksi koulutuksissa kyetään lisäämään niitä taitoja, joita ”ennen vanhaan” kutsuttiin kansalaistaidoiksi: maastossa selviytyminen, oman toimintakyvyn ylläpito ja yleiset maastotaidot kirveen ja puukon käytöstä lähtien, summaa Leena. Uutena kansalaistaitona voidaan pitää turvallista tietojärjestelmien ja älylaitteiden käyttöä. MPK tarjoaa monipuolista ja laadukasta koulutusta myös kyber- ja informaatioturvallisuusasioissa.

Lue lisää MPK.fi