Siirry sisältöön
Kuva Ilmasotakoulun näytöstä ja palkitut mies ja nainen

16.06.2022

Ilmasotakoulu järjesti keskiviikkona 15.6. Luonetjärven koulutuspaikan ja Ilmapuolustuspiirin henkilöstölle yhteistoimintatilaisuuden. Tapahtumassa tarkasteltiin kulunutta kevätkautta ja kerrottiin loppuvuoden tapahtumista Luonetjärven koulutuspaikan (LUOKOPA) sitoutuneille kouluttajille ja Ilmasotakoulun avainhenkilöstölle. Tilaisuuteen oli kutsuttu Ilmasotakoulun johtaja, Ilmasotakoulun avainhenkilöstöä, Ilmapuolustuspiirin johto sekä Ilmapuolustuspiiriin sitoutuneita kouluttajia.

Tilaisuuden tavoitteena oli tiivistää jo hyvin käynnistynyttä yhteistyötä sekä välittää Ilmasotakoulun keskeisille toimijoille Ilmavoimien vapaaehtoisen maanpuolustuksen (VMP) toiminnan nykytila ja tulevaisuuden näkymiä. Tapahtumassa perehdytettiin myös Ilmasotakoulun avainhenkilöstö MPK:n Ilmapuolustuspiirin (ILMAPP) toimintaan sekä kuinka yhteistyö on kehittynyt viimeisen viiden vuoden aikana.

Ilmasotakoulun VMP- AU, vääpeli Mikko Suhosen esityksestä tilaisuudessa Ilmasotakoulun johtaja, eversti Vesa Mäntylä luovutti Ilmasotakoulun puukot seuraaville henkilöille:

Vääpeli Markus Lehmussaari

  • Lehmussaari on toiminut pitkään MPK:n Luonetjärven koulutuspaikan sitoutuneena kouluttajana ja hän on omalla erinomaisella toiminnallaan saanut kiitosta niin kurssilaisilta kuin Puolustusvoimien henkilöstöltä. Lehmussaaren pyyteetön aktiivinen osallistuminen vapaaehtoisena kurssivääpelinä on huomioitu myös muilla MPK:n koulutuspaikoilla.

Alikersantti Betty Lampinen

  • Lampinen on lyhyessä ajassa saanut merkittäviä koulutustuloksia aikaan ja hänen koulutustaitonsa on huomioitu myös muilla MPK:n koulutuspaikoilla. Lampinen on suoriutunut hänelle osoitetuista koulutustehtävistä ja vastuista esimerkillisesti toimien erinomaisena esimerkkinä muille kouluttajille.