MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Försvarsutbildningsföreningen

Porin prikaati toimeenpanee Länsi-Suomen Maanpuolustusampumakilpailut 21.9.2019 samanaikaisesti kolmella ampumaradalla Vaasan Kivijärvellä, Niinisalossa ja Säkylässä. Ampumakilpailu on 2019 suunnattu PORPR:n vastuualueen reserviläisille siten, että osallistua voi yli 18 vuotta täyttänyt, joilla on 1) voimassa oleva todennettava henkilökohtainen vakuutusturva, 2) koulutus ja ampumataito käytettävälle asetyypille tai RK:ta vastaavan aseen siviiliversiolle ja 3) joka ei muodosta riskiä tai uhkaa tapahtuman turvallisuudelle ja järjestykselle.

Maanpuolustuskilpailun johtaa eversti Asko Valta apulaisenaan kapteeni Markus Hakala.

Kilpailun toimeenpannaan nykymuotoisen ensimmäistä kertaa. Näin ollen noudatettavat säännöt ovat nk. pilotti-vaiheessa ja saatujen kokemusten mukaan niitä päivitetään. Kilpailuissa noudatetaan Puolustusvoimien varomääräyksiä ja ratakohtaisia määräyksiä. Yleisesti kilpailusta ja voidaan todeta niiden muodostuvan eri asennoista suoritettavista lyhyenmatkan ammunnoista ja ammuntojen välisistä lyhyistä sprintti-osuuksista. Tarkoitus ei siis ole kilpailla vain ampumatarkkuudesta, vaan myös kokonaisaika lasketaan.

Puolustusvoimat ei varusta kilpailijoita, vaan järjestää ainoastaan radan, aseet (RK), kuulon- / näönsuojauksen, taulut ja patruunat. Kilpailuihin ilmoittaudutaan lähettämällä sähköposti vastuualueen Aluetoimistoon myöhemmin ilmoitetussa muodossa.

Vapaaehtoisia reserviläisiä tarvitaan myös ammuntojen apulais- ja tukitehtäviin. Heidät kutsutaan vapaaehtoiseen harjoitukseen (PV VEH 20.-21.9.2019). Vapaaehtoiset reserviläiset jakautuvat seuraavasti: pohjanmaalaiset (5-7 henk) johtavat ja arvioivat Satakunnassa (Niinisalo), satakuntalaiset (5-7 henk.) Varsinais-Suomessa (Säkylä) ja varsinaissuomalaiset (5-7 henk) Pohjanmaalla (Kivijärvi). Jokaisella kilpailupaikalla johtajana toimii puolustusvoiminen virassa oleva sotilashenkilö. Ilmoittautuminen sähköpostilla omaan aluetoimistoon myöhemmin ilmoitettavalla tavalla.

 Kilpailujen tulokset julkaistaan syyskuun loppuun mennessä ja palkintojenjakoseremonia järjestetään Säkylän upseerikerholla lokakuussa kilpailukäskyssä ilmoitettavana aikana.