Siirry sisältöön

03.09.2019

Porin prikaati toimeenpanee Länsi-Suomen Maanpuolustusampumakilpailut 21.9.2019 samanaikaisesti kolmella ampumaradalla Vaasan Kivijärvellä, Niinisalossa ja Säkylässä. Ampumakilpailu on 2019 suunnattu PORPR:n vastuualueen reserviläisille siten, että osallistua voi yli 18 vuotta täyttänyt, joilla on 1) voimassa oleva todennettava henkilökohtainen vakuutusturva, 2) koulutus ja ampumataito käytettävälle asetyypille tai RK:ta vastaavan aseen siviiliversiolle ja 3) joka ei muodosta riskiä tai uhkaa tapahtuman turvallisuudelle ja järjestykselle.

Maanpuolustuskilpailun johtaa eversti Asko Valta apulaisenaan kapteeni Markus Hakala.

Kilpailun toimeenpannaan nykymuotoisen ensimmäistä kertaa. Näin ollen noudatettavat säännöt ovat nk. pilotti-vaiheessa ja saatujen kokemusten mukaan niitä päivitetään. Kilpailuissa noudatetaan Puolustusvoimien varomääräyksiä ja ratakohtaisia määräyksiä. Yleisesti kilpailusta ja voidaan todeta niiden muodostuvan eri asennoista suoritettavista lyhyenmatkan ammunnoista ja ammuntojen välisistä lyhyistä sprintti-osuuksista. Tarkoitus ei siis ole kilpailla vain ampumatarkkuudesta, vaan myös kokonaisaika lasketaan.

Kilpailussa kilpasarjojen ampumatauluina käytetään sotilaspoliisi (SPOL) -taulua. Ampuma-aseena käytetään rynnäkkökivääriä 762 RK 62.

Ampumaetäisyys on 50 m ja ammunta suoritetaan pysty-, polvi- ja ma-kuuasennoista alla olevan kuvan mukaisesti.

Kilpailussa ammutaan ensin 2+2+2 totuttautumislaukausta (2 seisten, 2 polvelta ja 2 makuulta), jonka aikana Puolustusvoimat varmistuu ampu-jan riittävästä ja turvallisesta aseenkäsittelytaidosta. Tämän jälkeen hy-väksytyt ampujat ampuvat kilpasarjan.

Kilpasarjassa ammutaan 4 kertaa 5 ls:n sarja. Ampuja lipastaa ennen jokaista sarjaa paikalle jaetut patruunat. Juoksuosuudelle ampuja ottaa mukaansa ampumapaikan takaa harjoitustelamiinan. Ase jää ampu-mapaikalle. Kilpailijalla on koko kilpailun ajan kuulo suojattuna. Ampuma-alustan lisäksi ei saa käyttää muita ammuntaa tukevia välineitä esim. ampujan takkia, kyynärpäämattoa jne.Lipasta ei saa tukea ampuma-alustan kulmiin tai naruihin tai ampumapaikalla oleviin epätasaisuuksiin. Hihnatuen käyttö on myös kielletty. Ammunnat toteutetaan PV:n aseilla. Omien aseiden käyttö on kielletty. Ratakaukoputken, vast. käyttö on kielletty. Tasatuloksen sattuessa paremmuus ratkaistaan ammunnan tuloksen mukaan. Mikäli ampujien tulokset ovat täysin yhtenevät, julistetaan tulos tasatulokseksi. Tasatulostilanteessa jaetaan tasatuloksien määrän edellyttämä määrä saman sijaluvun sijoituksia.

Ammunnan kulku (ks. alla oleva kuva ):

1 Ampujat valmiina ampumapaikkojen takana. VALMISTAUTUKAA!
2 Kilpailu alkaa. KILPAILU ALKAA. SAA AMPUA!
3 5 patruunan lipastaminen.
4 I sarja polvelta Aseen tarkastus. Ase jää patjalle
5 Juoksu 300 m (TM kannossa)
6 5 patruunan lipastaminen
7 II sarja seisten Aseen tarkastus. Ase jää patjalle
8 Juoksu 300 m (TM kannossa)
9 5 patruunan lipastaminen
10 III sarja polvelta Aseen tarkastus. Ase jää patjalle
11 Juoksu 300 m (TM kannossa)
12 5 patruunan lipastaminen
13 IV sarja makuulta Aseen tarkastus. Ase jää patjalle
14 Juoksu maaliin, 100 m
15 Kilpailu päättyy juoksuosuudella maaliin. Ajanotto päättyy. KILPAILU PÄÄTTYY. Aseet, patruunat, tulojärjestys, juoksuajat ja ampumatulokset tarkastetaan

 

Puolustusvoimat ei varusta kilpailijoita, vaan järjestää ainoastaan radan, aseet (RK), kuulon- / näönsuojauksen, taulut ja patruunat.

Kilpailuun ilmoittaudutaan lähettämällä sähköposti vastuualueen Aluetoimistoon 30.8.2019 kuluessa seuraavin tarkennuksin. Sähköposti otsikoidaan (aihe): MP-ammunta: Etunimi.Sukunimi. Sähköpostin liitteenä on oltava kilpailijan tiedoilla täytetty ilmoittautumislomake (liite 1), joka allekirjoitetaan kilpailijan toimesta viimeistään ampumapaikalla ennen ammuntaa. Liitetiedosto otsikoidaan: Etunimi.Sukunimi.

  • Lounais-Suomen aluetoimisto (varsinaissuomalaiset ja satakuntalaiset): lounais-suomenaluetoimisto@mil.fi

Liite 1 Osallistujaksi-ampumakilpailuun

tarvitaan myös ammuntojen apulais- ja tukitehtäviin. Heidät kutsutaan vapaaehtoiseen harjoitukseen (PV VEH 20.-21.9.2019). Vapaaehtoiset reserviläiset jakautuvat seuraavasti: pohjanmaalaiset (5-7 henk) johtavat ja arvioivat Satakunnassa (Niinisalo), satakuntalaiset (5-7 henk.) Varsinais-Suomessa (Säkylä) ja varsinaissuomalaiset (5-7 henk) Pohjanmaalla (Kivijärvi). Jokaisella kilpailupaikalla johtajana toimii puolustusvoiminen virassa oleva sotilashenkilö. Ilmoittautuminen sähköpostilla omaan aluetoimistoon myöhemmin ilmoitettavalla tavalla.

Kilpailujen tulokset julkaistaan syyskuun loppuun mennessä ja palkintojenjakoseremonia järjestetään Säkylän upseerikerholla lokakuussa kilpailukäskyssä ilmoitettavana aikana.