Siirry sisältöön

MPK:n kouluttajapolku

19.12.2022

Reserviläinen kouluttaa reserviläistä

”Aktiiviseille reserviläisille onkin nyt tarjolla yhä enemmän ja aiempaa vaativampia tehtäviä ja vastuita. Puolustusvoimat tarvitsee lisää reserviläiskouluttajia, joita on viime vuosina koulutettu yhteistoiminnassa MPK:n kanssa. Kertausharjoituksissa reserviläisillä on jatkossa aiempaa suurempi vastuu ja reserviläisiä kouluttavat pääosin reserviläiset.” kirjoittaa eversti Jukka Nurmi.

Kouluttajakoulutus Meripuolustuspiirissä

Merivoiminen tavoitteena on hyödyntää Reserviläiskouluttajien osaamista antamalla heille lisää vastuuta reservin koulutuksen suunnittelussa, valmistelussa ja toteutuksessa. Reserviläisille suunnattua kouluttajakoulutusta sekä avaintehtäviin suunniteltujen reserviläisten tehtäväkohtaista koulutusta tullaan lisäämään.

Merivoimissa selvitetään vuoden 2023 aikana yhteistyössä Meripuolustuspiirin kanssa reserviläiskouluttajien määrä ja osaaminen sekä koulutustarpeet. Selvityksen perusteella suunnitellaan vuonna 2024 toimeenpantava Merivoimien keskitetty reserviläiskouluttajakoulutus. Merisotakoulu tullee vastaamaan keskitetysti Merivoimien reserviläisammunnanjohtajakoulutuksen kehittämisestä ja toteuttamisesta yhteistyössä Meripuolustuspiirin kanssa.

Kouluttaja- ja johtotehtäviin kouluttautuminen

MPK:n Kouluttajakoulutus on kolmiportainen kokonaisuus, joka jakautuu perus-, jatko- ja erikoiskursseihin.

Kouluttajan peruskurssilla opitaan kouluttamisen ja kouluttajana kehittymisen perusteet. Kurssit soveltuvat kaikille kouluttajana toimimisesta kiinnostuneille, ja niiden hyväksytty suorittaminen mahdollistaa toimimisen itsenäisenä, omasta koulutusaiheesta vastaavana kouluttajana MPK:n kursseilla.

Kouluttajan jatkokurssi ja kurssinjohtajakoulutus ovat peruskurssin suorittaneille tai vastaavat tiedot osoittaneille tarkoitettuja, osaamista laajentavia koulutuksia. Jatkokurssilla ja kurssinjohtajakoulutuksessa perehdytään viikonlopun kestävän kurssin suunnitteluun ja johtamiseen. Jatkotason koulutusten hyväksytty suorittaminen mahdollistaa kurssinjohtajan tehtävässä toimimisen.

Harjoituksenjohtajan erikoiskurssilla osaamista syvennetään useista kursseista koostuvien harjoituskokonaisuuksien johtamiseen. Erikoiskurssi on pääasiassa tarkoitettu kokeneille kurssinjohtajille, jotka ovat halukkaita toimimaan harjoitusten johtajina.

Meripuolustuspiirin kouluttajakoulutus ja MPK:n keskitetty kouluttajakoulutus

Meripuolustuspiirin koulukalenterissa on vuosittain kouluttajan peruskurssi ja jatkokurssi. Sen lisäksi Meripuolustuspiirin vastuulla on nimettyjen koulutusohjelmien kouluttajakoulutus esimerkiksi Selviytyminen koulutusohjelma tai Merivoiminen simulaattorikouluttajakurssit. Meripuolustuspiirin sitoutuneita kouluttajia osallistuu vuosittain myös MPK:n keskitettyyn kouluttajakoulutukseen. Tavoitteena on harjaannuttaa piirikohtaisen ja keskitetyn kouluttajakoulutuksen suorittaneita henkilöitä tulevissa kouluttaja- ja kurssinjohtajatehtävissä sekä harjaantumisen jälkeen jatkokouluttaa motivoituneet henkilöt seuraavalle tasolle, esimerkiksi harjoituksen johtajiksi.

Materiaalia kouluttajan ja kurssin johtajan tueksi

MPK tuottaa kouluttajien ja muiden vapaaehtoistoimijoiden tueksi oppimateriaaleja ja lähdeaineistoja. Kouluttajien osaamisen ja kehittymisen kannalta keskeisin näistä on Kouluttajan käsikirja. Uudistettu Kouluttajan käsikirja on julkaistu maaliskuussa 2021. Edellä mainitun lisäksi valmistellussa on Kurssin johtajan käsikirja, joka julkaistaan 2023.

Jos kiinnostuit kouluttajuudesta, seuraa koulutuskalenteria ja ota tarvittaessa yhteyttä!