Siirry sisältöön

Lauantaina 16.12.2023 vietettiin Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiirin 30-vuotisjuhlaa Reserviupseerikoulun Maneesissa, Haminassa. Juhlan avasi Kaakkois-Suomen piiripäällikkö Jyrki Niukkanen.

MPK ry aloitti toimintansa 14.12.1993, aikana, jolloin ”kylmän sodan rautaesiriput olivat murtuneet ja asenneilmapiiri muuttunut maailmanpoliittisen tilanteen muuttumisen myötä”, Niukkanen kertoi. Maanpuolustusjärjestöjen piirissä kytenyt tarve vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen järjestämiseksi johti työryhmän perustamiseen, jota johti kenraalimajuri Ilkka Ilmola. ”Työryhmässä nähtiin jo varhain, että Puolustusvoimien ja vapaaehtoissektorin yhteydet tulisi olla kiinteät ja vapaaehtoisen maanpuolustustyön tulisi olla sotilaskoulutusta palveleva”, Niukkanen jatkoi. Vuonna 2007 säädettiin laki Vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ja vuonna 2008 MPK sai julkisoikeudellisen aseman.

30 vuoden aikana MPK on vakiinnuttanut asemansa kokonaisturvallisuuden kentällä. Yhtenä osoituksena tästä voidaan pitää valtionjohdon asettamaa tavoitetta tuplata kuluvan vuoden suunniteltu koulutus sekä 3 miljoonan lisärahoitus valtionapuun. Niukkanen huomauttaakin, että ”tämä on vahva signaali siitä, että vapaaehtoiset kouluttajat, kurssinjohtajat, harjoituksenjohtajat, ammunnanjohtajat ja muut vapaaehtoiset toimijat yhdessä vapaaehtoisten kurssilasten kanssa ovat merkittävä tekijä, kun osoitetaan maamme ulkopuolelle kansalaistemme vahvasta maanpuolustustahdosta.”

Niukkanen kiitti vapaaehtoisia siitä, miten Kaakkois-Suomen piirissä on saavutettu asetetut tavoitteet kurssien määrässä, laadussa ja vaikuttavuudessa sekä osallistujien määrässä. ”Erityisesti kiitän teitä, jotka omaa vapaa-aikaanne uhraten olette kouluttautuneet kouluttajiksi niin MPK:n kursseilla kuin Puolustusvoimien harjoituksissa.”

Kansanedustaja Jukka Koprakin muistutti pitämässään puheessaan, kuinka suomalaiset voivat olla monesta asiasta eri mieltä, mutta maanpuolustustahto on asia, joka yhdistää meidät.

Huomionosoitukset

Kaakkois-Suomen piirin henkilöstölle jaettiin seuraavat huomionosoitukset:

  • MPK:n hopeinen ansiomitali
  • MPK:n rautainen ansiomitali
  • Koulutuspaikkojen vuoden kouluttaja, nuori kouluttaja, vuoden toimija

Hopeiset MPK:n ansiomitalit: yliluutnantti Tomi Konttinen, ylipursimies Timo Lehtinen sekä valmiuspäälliköt Minna Rossi ja Ville Hautamäki.

 

 

Rautaiset ansiomitalit saivat koulutuspäällikkö Johanna Törmänen, alikersantti Pekko Jaatinen, ylivääpeli Mika Koskelainen, ylikersantti Juha Laakso, kersantti Jari Pessa, korpraali Ilkka Reiju, ylivääpeli Aki Laasonen, ylimatruusi Riku Rantaja, ylivääpeli Aki Hostikka sekä ylivääpeli Seppo Nevalainen.Kuvassa Mika Koskelainen, Juha Laakso, Jari Pessa, Ilkka Reiju, Seppo Nevalainen Jyrki Niukkanen ja Ari Jussila.

Standaarit jaettiin eversti Petri Ollille, eversti Jouko Rauhalalle, kapteeniluutnantti Eino Laulaiselle sekä yliluutnantti Mikko Luostariselle.Kuvassa (vas.) Ari Jussila, Mikko Luostarinen, Eino Laulainen, Petri Olli ja Jyrki Niukkanen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuoden kouluttajapalkinnot saivat Seppo Nevalainen (Mikkeli), Heikki Kekäläinen (Lappeenranta), Mika Klemola (Hamina) ja Luis Korpi (Kouvola). Vuoden nuoren kouluttajan palkinnon saivat Pinja Polvela (Mikkeli) sekä Jirko Vaittinen (Lappeenranta). Vuoden toimijiksi palkittiin Jouni Karjalainen (Mikkeli), Jarno Sahlman (Lappeenranta), Anna-Maria Sallinen (Hamina) sekä Kari Vänskä (Kouvola). Kuvassa (vas.) Mika Klemola, Anna-Maria Sallinen, Luis Korpi ja Kari Vänskä. Kuva Katja Korjus.

 

MPK Kaakkois-Suomi onnittelee lämpimästi kaikkia palkittuja.

Palkintojen jaon jälkeen Kaakkois-Suomen soittokunta vei juhlayleisön juhlatunnelmiin kapellimestari Elias Seppälän johdattelemana. Lähes täysi sali sai kuulla mezzozopraano Anne-Mari Rannan laulamana upeita teoksia mm. Lasse Mårtensonilta sekä Laila Kinnuselta.

Kuvassa (vas.) Elias Seppälä, illan esiintyjä Anne-Mari Ranta sekä eversti Jouko Rauhala. Kaakkois-Suomen soittokunta luovutti eversti Rauhalalle MPK Standaarin

 

Teksti: Anna-Maria Sallinen

Kuvat: Anna-Maria Sallinen, Katja Korjus