Uusi henkilökortti tuli osaksi harjoitusta

28.5.2024
Harjoituskortti

Yksilöivä henkilökortti on ensimmäistä kertaa osana MPK:n harjoitusta.

Harjoituksen osallistujan astuessa varusvarastolle tulee ensin vastaan henkilöllisyyyden tarkastus ja aikaisemmistakin harjoituksista tuttu kurssiranneke. Rannekkeen lisäksi kaikille osallistujille tehdään myös henkilökohtainen yksilöivä henkilökortti, joka perustuu PEHA – Perustamisen hallintaohjelmistoon. Tätä varten ensimmäisenä otetaan osallistujasta valokuva ja lisätään henkilölle rannekkeen tunnistenumero, mikä mahdollistaa henkilön tunnistamisen monella eri tavalla. Eri tunnisteilla voidaan määritellä kätevästi materiaalijakoihin, sijainteihin ja kulkuoikeuksiin liittyviä asioita.

Harjoituskortti

Yllä olevista mallikuvista näkyy, miten selkeästi yksilöivä henkilökortti kertoo osallistujan nimen, joukon ja muut tarpeelliset tiedot. Kortin ulkoasua muokataan tapahtumien tarpeiden mukaan, mitkä voivat vaihdella. Mallikuvassa on MPK:lle suunnitellun harjoituskortin ensimmäinen versio. Korteissa käytetään RFID-teknologiaa, joka mahdollistaa paperittoman järjestelmän ylläpitämisen ja perustamisen prosessin optimoinnin. Järjestelmä lisää kokonaisturvallisuutta monella tasolla ja reaaliaikainen tilannekeskukseenkin välittyvä tilannekuva antaa reagointiaikaa poikkeustilanteissa.

PEHA-projekti on tällä hetkellä kehitys- ja testausvaiheessa. Tavoitteena on mahdollisesti ottaa käyttöön yksilöivä henkilökortti osaksi Puolustusvoimien ja MPK:n harjoituksia valtakunnallisesti. Kortti jää harjoituksen jälkeen osallistujalle muistoksi. Selkokielisen tiedon lisäksi korttiin on mahdollista liittää muita tietoja tunnistamista varten ja korttia voidaan hyödyntää usealla eri toiminnan tasolla.

PEHA-ohjelmistoa ja henkilökorttia käytettiin myös kansainvälisessä CIOR MILCOM -sotilastaitokilpailussa Helsingissä kesällä 2023 ja se sai kiinnostuneen ja vaikuttuneen vastaanoton sekä osoituksen suomalaisen reserviläisarmeijan monipuolisesta osaamisesta myös muiden NATO-maiden reserviläisille.

Videossa Mikko Laine kertoo kehittämästään yksilöivästä henkilökortista.

Teksti: Maria Yllikäinen, Mirja Airos ja Ari Halonen
Videokuvaus: Anne Seulanto
Videon editointi: Panu Moilanen