Siirry sisältöön
Illustration av utbilding för unga

Personer som fyllt 16 år kan delta i introduktionskurser för att göra sig förtrogna med försvaret och militärtjänsten. Huvudsakliga utbildningsformer är säkerhetskurser för unga, kurserna Intti tutuksi och utbildningarna Kunnossa inttiin. Bild: Tommy Koponen

MPK ordnar introduktionskurser för unga för att utveckla deras säkerhets- och beredskapsfärdigheter och göra dem förtrogna med innehållet i beväringstjänsten. Kurserna utvecklar också de ungas samarbetsfärdigheter och ger dem erfarenhet av att arbeta i grupp. Deltagarna ska ha fyllt 16 år när introduktionskursen inleds och av minderåriga krävs skriftligt samtycke för deltagandet av vårdnadshavaren.

Säkerhetskurs för unga 

Denna tvådelade utbildning ökar kännedomen om säkerhetsmyndigheternas verksamhet och om karriärmöjligheterna. I kursens föreläsningsdel får deltagarna lära sig mer om begreppet säkerhet och om aktörerna, till exempel myndigheterna och organisationerna. Under terrängveckoslutet får deltagarna öva sig på medborgarens säkerhetsfärdigheter, till exempel första hjälpen, primärsläckning och terrängfärdigheter i praktiken. De får också information om militärtjänsten. Flera läroanstalter på andra stadiet godkänner kursen som en del av studierna. Fråga mer vid din egen läroanstalt!

Kursen Intti tutuksi 

Denna veckoslutskurs ger en inblick i försvarsmaktens verksamhet och ger beredskap att fullgöra beväringstjänsten. På kursen får deltagarna göra sig förtrogna bl.a. med soldatens utrustning och med inkvartering i terrängen och på kasernen. Kursen lämpar sig för alla som förbereder sig för uppbåd eller militärtjänst och för personer som överväger att söka sig till tjänstgöring. Kurserna ordnas dels som gemensamma Intti tutuksi-kurser för alla unga och dels som Intti tutuksi naisille-kurser som ger kvinnor tillfälle att göra sig förtrogna med den frivilliga militärtjänsten för kvinnor.

Kursen Kunnossa inttiin 

Denna kurs ökar kännedomen om de krav som är förknippade med militärtjänsten och hjälper deltagarna att utveckla den fysiska konditionen på ett målinriktat sätt. Utbildningen består av två närstudieperioder och en praktikdel mellan dessa. MarsMars-applikationen hjälper deltagarna att genomföra övningsprogrammet.

De unga kan också delta i MPK:s beredskaps- och säkerhetsutbildning som saknar föreskriven åldersgräns, men minderåriga deltagare måste ha skriftligt samtycke av vårdnadshavaren för att kunna delta. Kurser som lämpar sig väl för unga är t.ex. terrängfärdigheter och säkerhet i vardagen.


Nimi
Ajankohta
 • Rajajotos

  6.7.2024
  Kaustajärvi
 • TOIMIJA NIINI24 Kunnossa Inttiin

  16.8.2024 - 18.8.2024
  Niinisalo
 • Intti tutuksi nuorille, Jyväskylä Norssi

  22.8.2024 - 23.8.2024
  Tikkakoski
 • Kunnossa Inttiin kurssi Santahaminassa

  29.8.2024 - 4.9.2024
 • Arjen turvallisuuskurssi

  2.9.2024 - 8.9.2024
  Lohja
 • Arjen turvallisuuskurssi keskisellä Uudellamaalla

  4.9.2024 - 8.9.2024
  Järvenpää
  • Paikka: Microsoft Teams, Järvenpään kirjasto ja Puolustusvoimien Palvelukeskus
  • Ajankohta: 4.9.2024 - 8.9.2024
  • Ilmoittautuminen: 18.08.2024 23:59 mennessä
  • IlmoittauduTutustu tarkemmin
 • Kunnossa Inttiin

  6.9.2024 - 8.9.2024
  Säkylä
 • Nuorten turvakurssi

  13.9.2024 - 15.9.2024
  Rovaniemi
  • Paikka: Aluetoimiston luokka, Rovaniemi
  • Ajankohta: 13.9.2024 - 15.9.2024
  • Ilmoittautuminen: 01.09.2024 23:59 mennessä
  • IlmoittauduTutustu tarkemmin
 • SYKSY NIINI24 Nuorten turvakurssi-Kankaanpään lukiot

  20.9.2024 - 22.9.2024
  Niinisalo
 • Intti tutuksi naisille

  4.10.2024 - 6.10.2024
  Rovaniemi
  • Paikka: Aluetoimiston luokka, Rovaniemi
  • Ajankohta: 4.10.2024 - 6.10.2024
  • Ilmoittautuminen: 22.09.2024 23:59 mennessä
  • IlmoittauduTutustu tarkemmin

Katso lisää koulutuksia tästä