Siirry sisältöön

I bakre raden från vänster styrelsemedlemmarna Mika Tammilehto, Timo Niiranen, Ismo Nöjd, Jussi Korhonen, Mauri Koskela och Anne Holmlund samt i främre raden ordförande Mika Hannula, Karoliina Honkanen och Urpo Karjalainen.

MPK:s styrelse 2020 – 2021

MPK:s medlemsorganisationer samlas två gånger per år till föreningens möten. Vårmötet behandlar bokslutet för föregående år och höstmötet besluter om följande års verksamhetsplan. Statsrådet tillsätter Försvarsutbildningsföreningens styrelseordförande och fyra medlemmar samt deras personliga suppleanter. De resterande medlemmarna väljs av Försvarsutbildningsföreningens möte.

Ordförande Mika Hannula
Viceordförande Ismo Nöjd, Reservistförbundet r.f.

Av föreningens möte valda medlemmar och suppleanter:

Urpo Karjalainen, Försvarsgillenas Förbund r.f.
suppleant: Kirsi Patrikainen, Soldathemsföreningen r.f.

Timo Niiranen Finlands Reservofficersförbund r.f.
suppleant: Mikko Kauppala, Kadettkåren r.f.

Mauri Koskela, Suomen Rauhanturvaajaliitto ry
suppleant: Robin Elfving, Marinreserven r.f.

Av statsrådet tillsatta medlemmar och suppleanter:

ordförande Anne Holmlund, Kvinnornas Beredskapsförbund r.f.
suppleant: ordförande Mervi Liimatainen, Maanpuolustusnaisten Liitto ry

konsultativ tjänsteman Karoliina Honkanen, försvarsministeriet
suppleant: avdelningsstabsofficer Sami Roikonen, försvarsministeriet

överdirektör Mika Tammilehto, utbildnings- och kulturministeriet
suppleant: konsultativ tjänsteman Timo Ertola, utbildnings- och kulturministeriet

direktör, civil beredskap Jussi Korhonen, inrikesministeriet
suppleant: specialsakkunnig Alpo Nikula, inrikesministeriet

Föreningens verksamhetsledare är Pertti Laatikainen. År 2020 arbetade ca. 100 personer i vår förening. Vi fungerar i sju landsförsvarsdistrikt samt luft- och sjöförsvarsdistrikten. Distriktets verksamhet leds av distriktschefen. Den egentliga utbildningen verkställs på de distrikten underställda utbildningsplatserna. För utbildningen ansvarar huvudsakligen frivilliga kurschefer och utbildare.

Utskotten

Förvaltnings- och ekonomiutskottet

Ordförande Urpo Karjalainen
Viceordförande Robin G. Elfving

Kirsi Patrikainen
Joonas Sergin
Tuija Nummela
Kati Pitkänen
Markus Lassheikki
Tom Asplund

Sekreterare Mika Peltoniemi

Utbildnings- och informationsutskottet

Ordförande Timo Niiranen
Viceordförande Kaarina Suhonen

Hanna Kela
Annukka Jokipii
Mikko Sistonen
Kai-Verneri Kaksonen
Juha Mikkonen
Marko Honkanen

Sekreterare Timo Mustaniemi

Arbetsutskottet

Ordförande Mika Hannula
Viceordförande Ismo Nöjd

Anne Holmlund

Sekreterare Pertti Laatikainen