Siirry sisältöön

Till en del av Finlands helhetssäkerhet

Fredsavtalet i Paris år 1947 förbjöd militär utbildning utanför Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet. När den internationella situationen ändrades i början av 1990-talet beslöt Finlands regering den 21.9.1990 att de militära artiklarna i fredsavtalet hade förlorat sin betydelse förutom förbudet mot kärnvapen. Detta startade spekuleringar inom de frivilliga försvarsorganisationerna om hur militär utbildning skulle kunna förverkligas i olika organisationer.

I början av 1991 ställde Huvudstaben en arbetsgrupp att utreda hur de frivilliga försvarsorganisationerna borde utveckla och koordinera sin verksamhet för att främja de gemensamma helhetsmålsättningarna. Dessutom utredde arbetsgruppen hur man skulle kunna ordna även annan frivillig säkerhetsutbildning. Arbetsgruppen gjorde ett förslag om förverkligande och finansiering av utbildning. De första kurserna anordnades år 1992.

Föreningens tidiga skeden

Försvarsutbildning rf (MPK ry) grundades den 14.12.1993 för att slå samman resurserna och den frivilliga försvarsutbildningen förflyttades över till den nya föreningen för att förverkligas. De grundläggande medlemmarna för MPK ry var Finlands Reservofficersförbund, Reservistförbundet, Suomen Reserviupseerien Naisten Liitto ry, Reservin Aliupseerien Naisten Liitto ry, Maanpuolustuskiltojen Liitto ry, Soldathemsförbundet och Kadettkåren rf.

I slutet av år 1998 skrev försvarsministeriet, försvarsmakten och inrikesministeriet samt försvarsorganisationerna under ett samarbetsprotokoll där man kom överens om granskning av MPK:s regler och utökning av verksamheten.

Offentligrättslig förening

Lagen om frivilligt försvar (556/2007) godkändes i riksdagen på våren 2007. MPK rf:s verksamhet som en registrerad förening avslutades den 31.12.2007. Lagen om frivilligt försvar trädde i kraft från början av 2008 och den nya föreningen, Försvarsutbildningsföreningen (MPK) startade sin verksamhet. Dess verksamhet och administrativa riktlinjer är nu fastställda i lagen.

MPK har etablerat sin ställning som en framstående utbildningsproducent samt som en viktig samarbetspartner för olika organisationer och myndigheter, speciellt för försvarmakten. Idag gör MPK utbildnings- och upplysningsarbete tillsammans med myndigheter inom helhetssäkerheten, försvarsvarsorganisationer och andra frivilligorganisationer som främjar säkerhetsuppfostran och -utbildning.

I början av år 2011 förnyades föreningens organisation och för att förtydliga den regionala verksamhetens koordinering och ledning upplöstes de dåvarande 21 försvarsdistrikten och i deras ställe grundades sju territoriellt mer omfattande nya försvarsdistrikt. De gamla distrikten fortsatte sin verksamhet som utbildnings- och understödsenheter.

Den nya strategin som sträcker sig ända till år 2020 godkändes i maj 2015.

Den frivilliga försvarsutbildningens milstolpar

1990
Den nya tolkningen av fredsfördraget i Paris

1992
Den frivilliga försvarsutbildningen startar

1993
Försvarsutbildning rf grundas 14.12.1993

1994
Ändring i lagen om försvarsmakten – Försvarsmakten förpliktas att stöda den frivilliga försvarsutbildningen

1996
Den frivilliga försvarsutbildningssystemet godkänns och delegationen för det frivilliga försvarsarbetet grundas.

1999
Omorganisering av Försvarsutbildning rf – från lokalavdelningar till försvarsdistrikt

2005
Gränsbevakningslag – Gränsbevakningsväsendet får möjlighet att stöda den frivilliga försvarsutbildningen

2007
Försvarsutbildning rf avslutar sin verksamhet 31.12.2007

2008
Lag om frivilligt försvar (556/2007) träder i kraft 1.1.2008 och Försvarsutbildningsföreningen börjar sin verksamhet

2010
Försvarsutbildningsföreningens strategi 2015 tas i bruk

2011
Försvarsutbildningsföreningens organisationsförnyelse – Den nuvarande distrikt- och understödsenhetssammansättning tas i bruk

2015
Försvarsutbildningsföreningens strategi 2020 tas i bruk

2017
Den nya organisationen utan understödsenheter tas i bruk