Siirry sisältöön
Kaitseliitin komentaja prikaatikenraali Riho Ühtegi keskustelee MPK:n ja Puolustusvoimien edustajien kanssa maastoharjoituksessa.

Viron Kaitseliitin komentaja, prikaatikenraali Riho Ühtegi näkee paljon yhteistä Suomen ja Viron paikallispuolustuksessa ja reservin koulutuksessa. Ühtegi vieraili Haminassa seuraamassa MPK:n ja Maavoimien keskitetyn kouluttajakoulutuksen intensiivijaksoa.

21.10.2022

MPK jatkaa tiivistä yhteistyötä Viron paikallispuolustusjärjestö Kaitseliitin kanssa koronavuosien hiljaiselon jälkeen. Kaitseliitin komentaja, prikaatikenraali Riho Ühtegi vieraili Suomessa 19.—20.10. Vierailulla tutustuttiin MPK:n ja Maavoimien keskitettyyn kouluttajakoulutukseen ja allekirjoitettiin yhteistoimintamuistio tulevia vuosia varten.

Yhteistyötapaamista isännöivät Suomessa MPK:n toiminnanjohtaja Antti Lehtisalo ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarkastaja, eversti Jukka Nurmi Pääesikunnan koulutusosastolta. Tapaamiseen sisältyivät vierailut Pääesikunnassa, MPK:n keskustoimistolla sekä Maasotakoululla Haminassa, missä oli käynnissä Maavoimien ja MPK:n yhteinen keskitetty kouluttajakoulutus.

Kaitseliitin komentaja seuraa reserviläisten palautetilaisuutta taisteluharjoituksessa.

Vierailulla tutustuttiin tiedustelukouluttajien ampumaharjoitukseen, kaksipuoliseen simulaattoritaisteluun ja kenttälääkinnän kouluttajakoulutukseen. Prikaatikenraali Riho Ühtegi seurasi reserviläiskouluttajien palautekeskustelua simulaattoritaistelun päätteeksi.

Yhteisiä intressejä, vahvuuksia ja oppeja

Viron Kaitseliitin toiminta keskittyy paikallispuolustukseen ja siihen liittyvän osaamisen kehittämiseen vastaavalla tavalla kuin MPK:n toiminta Suomessa. Maiden sotilas- ja reservin koulutusjärjestelmät muistuttavat myös suurelta osin toisiaan, mikä edistää sujuvaa yhteistyötä.

— Monet taktiset ratkaisut ja käsitys paikallispuolustuksen vaatimuksista, kuten hajautetun taistelun periaatteet, ovat hyvin samankaltaisia. Oppisimme suomalaisilta kollegoiltamme mielellämme lisää muun muassa logistiikasta ja lääkinnästä, ja vastavuoroisesti voisimme tarjota esimerkiksi ensikäden kokemusta lääkintätoiminnasta Ukrainassa, Ühtegi kertoo.

Prikaatikenraali Ühtegi myös näkee, että Kaitseliit ja MPK ovat ketteriä ja ennakkoluulottomia organisaatioita, joilla on halua ja kykyä kehittää uusia ratkaisuja erilaisiin haasteisiin. Tärkeää on saattaa osaavat ja sitoutuneet reserviläiset yhteen tietojen ja osaamisen jakamiseksi.

— Koulutuksen kehittämistä ja tiedonvaihtoa paikallispuolustuksen kehittämiseksi voitaisiin tehdä esimerkiksi yhteisten kouluttajaseminaarien ja työpajojen muodossa. Olemme muutenkin kiinnostuneita kouluttajakoulutusyhteistyön jatkamisesta ja edistämisestä, Ühtegi toteaa.

Kaitseliitin komentaja Riho Ühtegi ja MPK:n toiminnanjohtaja Antti Lehtisalo allekirjoittivat uuden yhteistoimintamuistion, joka antaa suuntaviivoja organisaatioiden väliselle yhteistyölle tulevaisuudessa.

Uusi yhteistyömuistio antaa suuntaviivoja tulevaisuuteen

Ühtegi ja Lehtisalo allekirjoittivat vierailun yhteydessä uuden MPK:n ja Kaitseliitin välisen yhteistyömuistion, joka ohjaa koulutus- ja kilpailutapahtumien sekä tapaamisten suunnittelua tulevina vuosina. Muistio vastaa aiempaa yhteistyöasiakirjaa paremmin nykyisen toimintaympäristön vaatimuksiin. Se mahdollistaa reserviläisten osallistumisen eri tehtävissä niin harjoituksiin, koulutustapahtumiin kuin kilpailuihinkin sekä paikallispuolustuksen kehittämiseksi käytävän tiedonvaihdon.

— MPK:n ja Kaitseliitin keskinäinen yhteistoiminta perustuu vuosittaiseen suunnitteluun sekä lainsäädäntöön ja viranomaisohjaukseen. Osallistumisesta yhteisiin harjoituksiin, koulutuksiin ja kilpailuihin suunnitellaan ja sovitaan hyvissä ajoin etukäteen, ja sotilaallisia valmiuksia palveleva kansainvälinen koulutustoiminta hyväksytetään Suomessa puolustusministeriöllä ennen toimeenpanoa, painottaa Lehtisalo.

— Kaitseliit on meille tärkeä ja mieluisa yhteistyökumppani, ja on hyvä, että pääsemme jälleen tiivistämään yhdessä tekemistä, Lehtisalo päättää.

Lue lisää: Kaitseliitin komentaja Suomessa — yhteistoiminta tiivistä


Kuvat ja teksti: MPK/Ossi Hietala

Arkisto

  • Inga kategorier