Siirry sisältöön
MPK Etelä-Suomen soittokunta soittamassa Ritarihuoneella

MPK Etelä-Suomen soittokunta kapelimestarina Heino Koistinen. Kuva: MPK

22.04.2022

MPK:n korkeimman ansiomitalin eli kultaisen ansiomitalin miekoin saivat MPK:n aikaisempi puheenjohtaja Tapio Peltomäki ja entinen toiminnanjohtaja Pertti Laatikainen. Vuosijuhlassa palkittiin myös muita vuonna 2021 ansioituneita.

Vuoden 2021 vuosijuhla ja siihen liittyvät palkitsemiset siirrettiin koronapandemian vuoksi poikkeuksellisesti hutikuulle. Ritarihuoneella 21.4.2022 järjestetyssä MPK:n vuosijuhlassa jaettiin lisäksi MPK:n kultaiset ja hopeiset ansiomitalit sekä Maanpuolustusmitalit miekkojen kera. Normaaliohjelman lisäksi juhlassa jaettiin myös Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomitali kultaisin ristein.

MPK:n hopeisen ansiomitalin saivat

 • Mikko Laakkonen
 • Jaakko Ossa
 • Kai Pihlainen
 • Kari Vainio
MPK:n hopeisen ansiomitalin saajat Mikko Laakkonen, Jaakko Ossa, Kai Pihlainen ja Kari Vainio rivissä Ritarihuoneella

Mikko Laakkonen, Jaakko Ossa, Kai Pihlainen ja Kari Vainio Kuva: MPK

 

Hopeinen ansiomitali voidaan myöntää henkilölle, joka on pääsääntöisesti vähintään kahdeksana toimintavuotena ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tai sen jäsenjärjestön vastuullisissa koulutustehtävissä tai vaativissa koulutusjärjestelyissä, yhdistyksen tai sen piirin toimielimissä tai muissa yhdistyksen hallituksen vastaaviksi katsomissa erityisissä tehtävissä.

MPK:n kultaisen ansiomitalin saivat

 • Harri Koponen
 • Markus Lassheikki
 • Aaro Mäkelä
 • Timo Niiranen
 • Ismo Nöjd
MPK:n puheenjohtaja kiinnittää Aaro Mäkelälle kultaisen ansiomitalin. Kuvassa myös muut palkitut Markus Lassheikki, Timo Niiranen ja Ismo Nöjd

MPK:n puheenjohtaja Mika Hannula kiinnittää ansiomitalin Aaro Mäkelälle. Kuvassa myös Markus Lassheikki, Timo Niiranen ja Ismo Nöjd. Kuva: MPK

Kultainen ansiomitali voidaan myöntää henkilölle, joka on aktiivisesti ja pitkäaikaisesti toiminut valtakunnallisen vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tehtävissä tai henkilölle, joka on pitkäaikaisella ja tuloksekkaalla työllään edistänyt yhdistyksen tavoitteita. Erityisiä ansioita voivat olla yhdistyksen ylemmät johtotehtävät, pitkäaikainen ja aktiivinen hallitustyöskentely sekä toiminta maanpuolustuskoulutusta koskevissa yhteistoimintaelimissä. Ansiomitalin saajalta edellytetään, että hänen toimintansa on yleisesti arvostettua.

MPK:n kultainen ansiomitali miekoin

MPK:n kultainen ansiomitali miekoin jaettiin kahdelle MPK:n aikaisempaan johtoon kuuluneelle: toiminnanjohtaja Pertti Laatikaiselle ja puheenjohtaja Tapio Peltomäelle seuraavin perusteluin.

Pertti Laatikainen ja Tapio Peltomäki Ritarihuoneella saatuaan MPK:n kultaiset ansiomitalit miekoin

Pertti Laatikainen ja Tapio Peltomäki saivat korkeimman ansiomitalin: MPK:n kultaisen ansiomitalin miekoin. Kuva MPK

Pertti Laatikainen on toiminut erittäin aktiivisesti ja ansiokkaasti vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen ja sen kehittämisen hyväksi. Hän toimi MPK:n toiminnanjohtajana vuosina 2015 – 2021, jolloin hän luotsasi päättäväisesti ja uutteralla työllään MPK:ta läpi haastavan laillisuusvalvontatarkastusvaiheen onnistuen työssään erinomaisesti. Osoitit työssäsi sitkeyttä ja periksiantamattomuutta hoitamalla asiat maanpuolustuksen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Tapio Peltomäki on toiminut erittäin ansiokkaasti ja pitkäaikaisesti vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja sen kehittämisen hyväksi. Hän toimi muun muassa MPK:n hallituksen puheenjohtajana kaksi kautta vuosina 2016 — 2019. Tapio Peltomäellä oli pitkä reserviläisura sodan ajan tehtävissä ja vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa. Hän toimi muun muassa kurssien johtajana ja johtamiskouluttajana sotilaallisilla kursseilla MPK:n perustamisesta (1993) lähtien. Sinulla on ollut suuri merkitys siihen kehityskulkuun, missä asennossa MPK on tänään tässä ja nyt.

Maanpuolustusmitalit miekkojen kera

Maanpuolustusmitalitoimikunnan puheenjohtaja Kari Takanen jakoi maanpuolustusmitalit miekkojen kera seuraaville henkilöille:

 • Pasi Jokinen
 • Matti Hilska
 • Seppo Vihersaari
 • Antti Pelttari
 • Pia Lindell
Kari Takanen kiinnittää maanpuolustusmitalia Matti Hilskalle. Kuvassa myös muut mitalin saajat.

Maanpuolustusmitalitoimikunnan puheenjohtaja Kari Takanen kiinnittää maanpuolustusmitalia Matti Hilskalle.

Maanpuolustusmitali miekkojen kera jaetaan ansiomerkiksi poikkeuksellisen merkittävistä, pitkäaikaisista valtakunnallisen tason ansioista maanpuolustuksen, erityisesti vapaaehtoisen maanpuolustuksen saralla vuoden 1945 jälkeen.

Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomitali kultaisin ristein

Perinteisten maanpuolustusmitalien lisäksi Kai Pihlainen ja Kari Pietiläinen jakoivat pääesikunnan hakeman ja opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän mitalin Matti Santtilalle. Mitali myönnettiin Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun hyväksi tehdystä työstä.

Kai Pihlainen, Matti Santtila ja Kari Pietiläinen Ritarihuoneella

Kai Pihlainen ja Kari Pietiläinen (oik.) jakoivat Matti Santtilalle Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomitalin kultaisin ristein.

Perinteisesti MPK:n vuosijuhlassa jaettavat vuoden kouluttaja, toimihenkilö ja viestijä palkittiin joulukuussa 2021.
>> Lisätietoa palkituista ja palkitsemisperusteista

Arkisto

 • Inga kategorier