Siirry sisältöön
Miehiä luokkahuoneessa

Hämeen maanpuolustuspiirin henkilöstä UKK -instituutissa joulukuussa 2020. Kuva: Anne Seulanto

29.01.2021

Valmiuspäälliköt saivat vastaansa hyvin poikkeuksellisen vuoden, kuten koko muu henkilökunta ja vapaaehtoiset toimijat MPK:ssa. Ensimmäiset uutiset koronasta tulivat joulukuussa Pohjois-Suomesta, josta alkoi taistelu pandemiaa vastaan.

Vuoden 2020 kokemukset ja toiminta

Myös MPK:ssa jouduttiin noudattamaan pandemiasta johtuvia rajoituksia määräyksiä. Maaliskuussa koulutustoiminta pysähtyi ja syksyllä lähdettiin terveys edellä toteuttamaan kursseja käsihygieniasta-, kasvomaskien käytöstä- ja turvaväleistä huolehtien. Kevään koulutuksia siirrettiin syksylle ja osa koulutuksista toteutettiin webinaareina. Osa kursseista jouduttiin valitettavasti myös perumaan. Tästä kaikesta huolimatta vuosi toteutui erittäin hyvin, niin Hämeessä kuin muuallakin.
Vapaaehtoisten into ja palo näkyi myös kentällä, sitoutumisena vapaaehtoiseen maanpuolustukseen.

Sauli Mäentausta Hattulan koulutuspaikka

Hänen tehtävänsä poikkesi muista valmiuspäälliköiden tehtävistä siinä, että sen vastapelurina oli suoraan joukko-osasto, eli Panssariprikaati. Muiden valmiuspäälliköiden vastapelurina olivat aluetoimistot. Tehtävän vastaanottamista ja hoitamista edesauttoi se, että hän oli toiminut aikaisemmin Hattulan koulutuspaikassa koulutuspäällikkönä ja apulaispiiripäällikkönä, joten Panssariprikaati ja alueen reserviläistoimijat olivat hänelle ennestään tuttuja.

Mäentausta kertoi, että ”Yhteistyö Panssariprikaatin kanssa lähti heti alusta alkaen hyvin käyntiin. Panssariprikaati määräsi heti vuoden alusta VMP-upseerin. Hän on suora linkki Panssariprikaatiin ja siten pysymme hyvin tietoisina puolustusvoimien toiminnasta. Joitakin käynnistysvaikeuksia oli ja niitä olemme koittaneet vuoden mittaan ratkaista ja monia haasteita on saatukin ratkaistuksi ja toimintatapoja on saatu yhdenmukaistetuksi. Hieman tehtävän hoitamista hankaloittaa se, että MPK ei ole viranomainen ja siten kaikkeen viranomaistietoon eikä puolustusvoimien määräyksiin ole käyttö- eikä tiedonsaantioikeuksia.”

Hyvä yhteistyö puolustusvoimien ja alueella toimivien järjestöjen kanssa on tehtävän hoitamisen kannalta ensiarvoisen tärkeää ja sitä pyrimme täällä Hattulassa ja Etelä-Hämeen alueella ylläpitämään ja edelleen kehittämään.” toteaa Mäentausta.

Aarne Markko Tikkakosken koulutuspaikka

Aarme Markko aloitti tehtävänsä vuoden 2020 alusta Tikkakosken koulutuspaikalla. Varsinainen toimipiste sijaitsee Keski-Suomen aluetoimiston yhteydessä Jyväskylässä.

Vuosi alkoi erittäin lupaavasti, kunnes koronavirus pysäytti toiminnan kuin seinään. Tästä alkoi jo suunniteltujen kurssien peruminen ja uusien toteutuspäivämäärien hillitön etsintä. Koulutuksista suurin osa oli kohdennettu kevääseen, jolla tarkoitus oli tukea puolustusvoimien syksyn ajalle suunnittelemia harjoituksia. Koska kalentereissa on vain kiinteä määrä käytettäviä viikonloppuja ja tilaresursseille useita eri toimijoita, ei kurssien toteutus ollut läheskään itsestäänselvyys.

”Vuosi 2020 jäi mieleen jatkuvana muutosten aaltona ja runsaana aikasyöppönä. Positiivisena asiana voi pitää yhteistyön tuottamia tuloksia niin aluetoimiston, reserviläisjärjestöjen kuin muiden kumppanityötahojen kanssa. Näillä ryhdymme viemään lävitse alkanutta vuotta – parasta toivoen”, kertoi Markko.

”Onneksi SOTVA-koulutusten suunnittelun järjestelyihin yhdessä aluetoimiston kanssa päästiin pureutumaan hyvin ja näin ollen saimme luotua vuoteen 2021 yhteiset tavoitteet ja toteutus voidaan aloittaa. Nyt pitää vain toivoa parasta menestystä taistelussa koronatilanteen voittamiseksi” toteaa Markko.

Kai Merenlahti Lahden koulutuspaikka

Merenlahti aloitti valmiuspäällikkönä 1.1.2020. Aikaisiemmin hän on toiminut MPK:n Päijät-Hämeen koulutus- ja tukiyksikön ja Lahden koulutuspaikan koulutuspäällikkönä 2016 – 2019. Lahtelaisena hän tuntee monipuolisesti alueensa kokonaisturvallisuuden eri toimijat ja vapaaehtoisen maapuolustuskentän. Valmiuspäällikön toimipiste sijaitsee Hämeen aluetoimistossa Lahdessa.

Vuosi Lahden koulutuspaikalla alkoi normaaliin tapaan, kunnes korona pysäytti koulutuksen myös siellä.
Tämän seurauksena alkoi suunniteltujen kurssien peruminen ja uusien toteutuspäivämäärien etsintä syksylle 2020.
”Syksyn kurssien osalta saimme kuitenkin koulutuksen käyntiin melkein normaalilla syklillä. Syksyn haasteina oli MPK:n ja Puolustusvoimien keväältä siirrettyjen kurssien sovittaminen molempien organisaatioiden syksyn koulutusohjelmiin. Tämän seurauksena monille reserviläisille tuli varsin ”työntäyteinen” syksy, kun MPK:n ja Puolustusvoimien kurssit ja harjoitukset olivat melkein vuoroviikonlopuin aina marraskuun loppuun saakka.” kertoi Merenlahti.

”Vuosi 2020 oli muutosten vuosi, mutta positiivisena asiana jäi mieleen MPK:n, Puolustusvoimien ja ennen kaikkea meidän reserviläisten venyminen harjoituksesta toiseen useiden muutosten keskellä.” kuvailee Merenlahti mennyttä vuotta. ”Ei muuta kuin leuka rintaan ja kohti uusia haasteita!”

Sami Rantanen Tampereen koulutuspaikka

Sami Rantanen aloitti tehtävänsä 1.1.2021, joten hänen kokemuksistaan tehtävässä kuulemme myöhemmin tämän vuoden aikana. Rantanen on toiminut MPK: n kouluttajana ja kurssinjohtajana yli 17 vuoden ajan ja nyt harrastus muuttuu työksi. Hänen pitkä kokemuksensa MPK: n sitoutuneena tulee varmasti näkymään toimenkuvan suorittamisessa.

Valmiuspäälliköiden tehtävä

Valmiuspäälliköt toimivat linkkinä MPK:n koulutusorganisaation ja paikallisen Puolustusvoimien aluetoimiston välillä. Aluetoimistoihin nimetyt vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen upseerit (VMP-UPS) ovat valmiuspäälliköiden lähimmät yhteistyökumppanit.
Valmiuspäälliköiden tehtävät sisältävät sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen (SOTVA) suunnittelua, koulutuksen tarvitsemien tukipyyntöjen laatimista eri joukko-osastoille sekä osallistumista MPK:n koulutusohjelmien laatimiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Lisämausteensa työskentelyyn tuo osallistuminen alueelliseen ja paikalliseen viranomais- ja järjestöyhteistyöhön.

Reserviläiskouluttajien valtakunnalliseen koulutukseen rekrytoitavien MPK:n kouluttajien etsinnällä on tärkeä rooli paikallisjoukkojen koulutuksen onnistumisessa. Valtakunnalliseen koulutukseen valitaan pääasiassa sellaisia henkilöitä, joilla on jo riittävä kokemus, taito ja tahto sitoutua toimimaan vapaaehtoisena kouluttajakouluttajana oman alansa asiantuntijana. Tämän työn tekee valmiuspäällikkö yhdessä paikallisjoukkoihin sijoitettujen reserviläisjohtajien ja aluetoimiston VMP-upseerin kanssa.

Valmiuspäällikkö valvoo myös kurssinjohtajien ja kouluttajien toteuttamia kursseja sekä ohjaa ja tukee heitä kurssien läpiviennin onnistumiseksi. Samalla suunnitellaan kurssinjohtajille, kurssivääpeleille ja kouluttajille sopivia täydennys- ja jatkokoulutuksia heidän osaamisen kehittämiseksi ja syventämiseksi.

Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen toteutuksesta vastaavat Panssariprikaati, Satakunnan Lennosto ja Ilmasotakoulu sekä paikallisena kumppanina MPK:n Hämeen maanpuolustuspiiri.

Meidät löydät myös Facebookista.

Teksti: Anne Seulanto

 

Arkisto

  • Inga kategorier