Siirry sisältöön

06.11.2018


Försvarsorganisationerna startar tillsammans ett projekt vars målsättning är att förbättra utbildningsmöjligheterna för säkerhetsorganisationernas volontärer. Syftet är att sammanföra olika organisationer och möjliggöra arrangerandet av gemensamma övningar i landskapen. Understödet från Jane och Aatos Erkkos stiftelse möjliggör projektets verkställande. I projektet skapas utbildnings- och samarbetsgrupper, som fokuserar sig på beredskapsutbildningens tredje sektorns utbildning. När man samlar samarbetsgrupperna förlitar man sig på de i landskapen och regionerna redan existerande strukturer genom att stärka dem. Grupperna planerar och verkställer den årliga övergripande säkerhets-utbildningen och de gemensamma övningarna inom sin egen region.

– Projektet är inrättat av försvarsorganisationerna, men vår förhoppning är att volontärer från alla organisationer deltar aktivt i samarbetsgrupperna, berättar Kaarina Suhonen, ordförande för projektets ledningsgrupp.

Hembygdsövningar inom övergripande säkerhet till varje landskap

En konkret målsättning för projektet är att det i framtiden ordnas regelbundna regionala Hembygdsövningar i varje landskap. Till Hembygdsövningarna kan kommuninvånarna, olika volontärer, samfund samt larmgrupper komma för att få utbildning och för att öva tillsammans med andra aktörer.

Meningen är att olika organisationer kan vidarebefordra sitt bästa kunnande, lära sig från andra och öva samarbete inför potentiella störningssituationer. Som utbildningsämnen kan man ha olika teman inom vardagssäkerheten, så som att klara sig utan elektricitet, jordbrukets beredskap, efterspaning, första hjälp – allt efter de olika organisationernas kärnkunnande.

Det finns beställning i samhället för organisationernas samarbete

I de år 2017 publicerade Säkerhetsstrategi för samhället och Strategin för den inre säkerheten ses den tredje sektorn, alltså organisationerna som betydande säkerhetsaktörer.

– Organisationerna anses ha en roll speciellt i förebyggande syfte, i medborgarnas utbildning, i myndigheternas understödsuppgifter och i ökad situationsmedvetenhet. Det finns ett väsentligt behov av samarbete mellan myndigheterna och den tredje sektorn, konstaterar Kaarina Suhonen.

Projektet startas av Försvarsgillenas förbund rf, Försvarsförbundet för kvinnor rf, Kvinnornas beredskapsförbund rf, Reservistförbundet rf och Finlands Reservofficersförbund rf. Försvarsutbildningsföreningen (MPK) verkställer projektets utbildning och de gemensamma Hembygdsövningarna.

Mer information:

Kaarina Suhonen, ordförande för projektets ledningsgrupp t. 040 561 1655, kaarina.suhonen@naistenvalmiusliitto.fi

Pekka Rintala, projektledare t. 0400 511 624  pekka.rintala@iki.fi

Järjestöjen ja viranomaisten yhteistoimintaharjoitus Hilla 2018, kuva:Jouko Liikanen

SÄKERHET SKAPAS TILLSAMMANS

 

 

Arkisto

  • Inga kategorier