Siirry sisältöön

26.01.2018Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) ja Reserviläisurheiluliitto (RESUL) ovat käynnistäneet yhteisen hankkeen reserviläisten fyysisen toimintakyvyn sekä tehtäväkohtaisen vaatimustason saavuttamiseksi ja parantamiseksi. Hankkeessa tuotetaan testaukseen liittyvä tietojärjestelmä Tikki ja testaajia koulutetaan eri puolilla Suomea toteuttamaan testit.

Toimintakykyiset reserviläiset – puolustusvoimien suorituskyvyn perusta

Suomen puolustusvoimien suorituskyvyn perustan muodostavat hyvin koulutetut ja toimintakykyiset reserviläiset. Heidän osaamisensa ja toimintakykynsä muodostavat tärkeän osan operatiivista suorituskykyä. Nyt vain puolet reserviläisistä saavuttaa kestävyyskuntonsa osalta sijoituksensa mukaisen fyysisen toimintakyvyn tavoitetason.

– On tärkeää, että reserviläisiä kannustetaan ylläpitämään sotilaan toiminnassa tarvittavaa fyysistä toimintakykyä, joka aktiivisen liikkumisen kautta ilmenee hyvänä fyysisenä kuntona ja yleisenä terveytenä. Reserviläisten toimintakyvyn säännöllinen seuranta on merkittävää niin Suomen puolustuskyvyn kuin kansaterveyden edistämisen kannalta, korostaa puolustusvoimien johtava liikuntapäällikkö everstiluutnantti Harri Koski.

Tulokset Tikkiin

Tarkoituksena on, että mahdollisimman moni reserviläinen saadaan testausjärjestelmän piiriin. Samalla reserviläisten fyysisestä toimintakyvystä ja tehtäväkohtaisista testeistä taltioidaan luotettavaa kuntotestitietoa yhteiseen tietojärjestelmään. Tulokset kirjataan RESUL:n rakentamaan Tikki-tietojärjestelmään, josta tiedot voidaan nähdä reaaliaikaisesti ja tarvittaessa siirtää puolustusvoimien tietojärjestelmiin.

Tikki rakennetaan osana Lisää liikettä -hanketta vuoden 2018 loppuun mennessä. Tietojärjestelmä tuottaa myös kyselyyn perustuvaa tietoa reserviläisten terveydestä. Tietoja voidaan hyödyntää eri tutkimushankkeissa.

Kuntotestien toteutuksesta vastaavat MPK:n koulutetut testaajat. Lisäksi MPK vastaa reserviläisten tehtäväkohtaisten fyysisten taitojen ja fyysisen kunnon kehittämisestä järjestämällä fyysisen koulutuksen harjoituksia ja liikuntatapahtumia.

Reserviläiset voivat käyttää harjoitusohjelmapalveluna Puolustusvoimien MarsMars.fi -sosiaalisen median liikuntapalvelua, jonka tavoitteena on lisätä reserviläisten vapaa-ajan liikunta-aktiivisuutta sekä parantaa heidän fyysistä kuntoaan. Hanke toteutetaan yhteistyössä Puolustusvoimien, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja Reserviläisurheiluliiton kanssa.

Reserviläisillä hyvät psyykkiset voimavarat – mutta vain puolet tarpeeksi hyvässä fyysisessä kunnossa

Reserviläisten toimintakyky 2015 -tutkimus toi huolestuttavasti esille, että vajaa puolet reserviläisistä saavutti kestävyyskuntonsa osalta sijoituksensa mukaisen tavoitetason. Hieman yli puolella lihaskunto oli hyvä. Joka kymmenes reserviläinen oli fyysisesti heikossa kunnossa ja joka kolmas oli ylipainoinen. Valtaosa reserviläisistä omasi hyvät psyykkiset voimavarat.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että sodankäynnin fyysiset vaatimukset eivät ole keventyneet vaan päinvastoin jopa kasvaneet. Operaatiot ovat siirtyneet metsistä asutuskeskuksiin sisältäen runsaasti fyysisesti vaativia spurtteja, ponnistuksia ja kiipeämistä lisäkuorman kanssa. Teknologian lisääntyminen operaatioissa on yleisestä käsityksestä poiketen lisännyt kannettavan taakan määrää.

Järjestelmällisyyttä ja tehoa tehtävien vaatiman kunnon testaamiseen

Reserviläisten tehtäväkohtaista osaamista ja fyysistä kuntoa testaan nykyisin satunnaisesti puolustusvoimien kertausharjoituksissa ja MPK:n kuntotesteissä. Toiminta ei kuitenkaan ole järjestelmällistä. Lisää liikettä -hankkeen tavoitteena on tehostaa reserviläisten yleistä, mutta ennen kaikkea tietyissä tehtävissä vaadittavia valmiuksia ja niihin liittyvää fyysisen toimintakyvyn testausta sekä luoda siihen liittyvä seurantajärjestelmä.

Linkki Reserviläisten toimintakyky 2015 tutkimusraporttiin >>

Lisätietoja:

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Matti Santtila
p. 050 530 9236
matti.santtila@mpk.fi

Reserviläisurheiluliitto
Tor-Erik Lindqvist
p. 044 278 2720
puheenjohtaja@resul.fi

 

Arkisto

  • Inga kategorier