Siirry sisältöön

14.08.2023

Lahden kotiseutuharjoitus järjestetään 1.-3.9.2023 Hälvälän harjoitusalueella Hollolassa yhdessä Syys-HÄLVÄ23 harjoituksen kanssa.

Kotiseutuharjoituksissa harjoitellaan yhdessä, jaetaan parasta osaamista ja opitaan toisilta.
Alueellisiin kotiseutuharjoituksiin voivat osallistua niin kuntalaiset, vapaaehtoisjärjestöt kuin muutkin toimijat. Harjoitusten tavoittena on kehittää ja ylläpitää lähiyhteisöjen turvallisuuden tunnetta kouluttautumalla yhdessä.

Yhteisen kouluttautumisen ja harjoittelun aiheina ovat erilaiset arjen turvallisuuden aiheet, kuten kansalaisen varautuminen ja etsintä ja ensiapu.

SyysHÄLVÄ Muonituskurssi 1.-3.9.2023

Kurssi muonittaa SYYS-HÄLVÄ 23 sekä Kotiseutuharjoitus LAHTI 23 -harjoitukset.
Kurssilaisille annetaan koulutus niihin tehtäviin joita he tulevat suorittamaan. Muuta koulutusta kurssilla ei anneta. Kurssi on tukikurssi muille kursseille. Kurssin jälkeen kurssilainen tuntee pääpiirteissään kurssiviikonlopun ruokahuollon toiminnan.
Lue lisää ja ilmoittaudu

Ilmoittautuminen päättyy 17.8.2023

Nainen ja mies keittää ulkona ruokaa kenttäkeittimellä

Kuva: Jouko Liikanen

 

Kotiseutuharjoitus LAHTI 23 Maasto- ja turvallisuustaitoja 2.-3.9.2023

Kurssi on tarkoitettu henkilöille jotka haluavat kehittää omaa valmiuttaan selviytyä maasto-olosuhteissa ja harjoitella itsepuolustuksen perusteita. Kurssin jälkeen kurssilaisella on valmiuksia toimia turvallisesti maastossa ja selviytyä luonnon olosuhteissa yön yli.

Lue lisää ja ilmoittaudu

Ilmoittautuminen päättyy 19.8.2023

Kuva: Karo Holmberg

Kotiseutuharjoitus LAHTI 23 Etsinnän peruskurssi

Kurssin käytyään kurssilaiset tuntevat yleisimmin käytettävät etsintämenetelmät ja osaavat toimia niissä etsijöinä. Osallistujat tietävät myös Vapepan toiminnan ja viranomaisyhteistyön periaatteet, henkilökohtaisen valmiuden osa-alueet, vastuuasiat ja osaavat varautua etsintöihin sekä toimia etsintähälytyksessä. Kurssin käyminen ei velvoita liittymään hälytysryhmään, mutta toimintaan mukaan haluaville pyritään osoittamaan sopiva hälytysryhmä. Kurssi on tarkoitettu kaikille Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnasta kiinnostuneille. Alaikäraja on 18 v.

Lue lisää ja ilmoittaudu

Ilmoittautuminen päättyy 19.8.2023

Kuva: Eila Keinonen

SYYS-HÄLVÄ 23 Taisteluensiavun peruskurssi

Kurssi soveltuu kaikille reserviläisille, jotka suoriutuvat kohtalaisesta fyysisestä rasituksesta. Kurssilaisen on oltava fyysiseltä suorituskyvyltään sellainen, että hän suoriutuu haavoittuneen käsittelystä ja hätäsiirrosta. Kurssi on tarkoitettu sijoitetuille ja sijoittamiskelpoisille reserviläisille. Kurssi on fyysisesti raskas.

Lue lisää ja ilmoittaudu

Ilmoittautuminen päättyy 17.8.2023

Mies maastopuvussa makaa maassa loukkaantuneena avustajien kanssa

Kuva: MPK arkisto

SYYS-HÄLVÄ 23 Tiedustelun peruskurssi (P1)

Kurssin käytyään kurssilainen ymmärtää tiedusteluryhmän kokoonpanon ja tehtävät, tuntee tiedustelijan henkilökohtaiset varusteet/välineet ja niiden käytön sekä tuntee tiedusteluryhmän käytössä olevan viestikaluston ja viestitoiminnan perusteet sekä tiedustelutulenjohdon perusteet. Kurssi on tarkoitettu sijoittamiskelpoisille reserviläisille.

Lue lisää ja ilmoittaudu

Ilmoittautuminen päättyy 17.8.2023

Kuva: MPK arkisto

SYYS-HÄLVÄ 23 Panssarintorjunnan peruskurssi

Koulutuksen jälkeen kurssilainen
– Muistaa (tuntee) joukkojen panssarintorjunta-aseistuksen (kevyt kertasinko 66 KES 88/12 ja NLAW) ja niiden suorituskyvyn
– Ymmärtää (osaa) vastustajan vaunujen suorituskyvyn, kertasinkojen käsittelyn, etäisyyksien ja nopeuksien arvioinnin sekä simulaattoriavusteisen ampumatoiminnan harjoittelun. Kurssilaisen tulee olla sijoittamiskelpoinen Suomen kansalainen. Etusijalla Päijät-Hämeessä asuvat, Panssarintorjunnan verkkokurssin suorittaneet.

Lue lisää ja ilmoittaudu

Ilmoittautuminen päättyy 17.8.2023

Kuva: Karo Holmberg

 

Teksti: Anne Seulanto

Arkisto

  • Inga kategorier