Siirry sisältöön
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun henkilöitä etsintäketjussa heinikossa.

Kotiseutuharjoituksiin osallistuvat MPK:n lisäksi monet muut järjestöt ja viranomaiset. Vapaaehtoisen pelastuspalvelu Vapepan vapaaehtoiset harjoittelivat maastoetsintää Kotiseutuharjoitus LAHTI19:ssä syksyllä 2019. Kuva: MPK/Ossi Hietala

18.08.2022

Kotiseutuharjoitus Turvallinen Uusimaa 2022 järjestetään Kirkkonummella, Nurmijärvellä, Tuusulassa ja Järvenpäässä 2.-8.9.2022. Harjoitus koostuu kuntien valmiusharjoituksista, ennalta nimetyille ryhmille kohdennetuista koulutuksista sekä kaikille avoimista kursseista.

Uudenmaan Kotiseutuharjoitus kokoaa kuntien virkamiehet, tiettyyn tehtävään koulutetut yksiköt ja hälytysryhmät sekä 3. sektorin eri vapaaehtoistoimijat harjoittelemaan yhteistoimintaa ja syventämään osaamistaan yhteiskunnan häiriö- ja poikkeusoloihin varautumisessa. Kuntien alueellisten valmiuskeskusten (AVAK) harjoituttaminen on harjoituksessa keskeisessä roolissa.   

— Harjoituksesta kertyvät kokemukset ovat arvokkaita AVAK-toimintamallin jatkokehittämisessä, sillä mallia ollaan laajentamassa valtakunnalliseksi, kertoo MPK:n koulutusjohtaja Timo Mustaniemi. 

Kohdennettuina kursseina vapaaehtoistoimijoille sekä kuntien vastuuhenkilöille järjestetään kurssit AVAK-toiminnan lisäksi vesihuollon varautumisesta ja öljyntorjunta toiminnan kehittämisestä sekä poikkeusolojen viestiliikenteen järjestämisestä kuntatasolla. Kurssien tarkoituksena on kehittää vastuuhenkilöiden ja vapaaehtoistoimijoiden osaamista sekä antaa uusia työkaluja yhteistyöhön. 

Kaikille avointa koulutusta öljyntorjunnasta, varavoimasta ja arjen turvallisuudesta 

Harjoituksen kurssitarjonnassa on viranomaisille kohdennettujen sisältöjen lisäksi myös kaikille avoimia arjen turvallisuuteen ja varautumiseen liittyviä kursseja. Kurssit soveltuvat kurssien aihepiiristä kiinnostuneille ja kaikille, jotka haluavat kehittää omia turvallisuustaitojaan. 

Arjen turvallisuus, varautuminen ja maanpuolustus -kurssilla käydään läpi arjen turvallisuutta ja sen uhkakuvia, perehdytään kotivaraan (72h) ja Kirkkonummen alueellisten valmiuskeskusten toimintaan. Lisäksi opitaan hätäensiaputaitoja.  

Varavoima kotitalouksille -kurssilla opitaan varavoimakoneiden käytännön käyttötaitojen lisäksi keskeisiä asioita varavoimakoneiden tehoista, käyttökohteista ja sähköturvallisuudesta.  

Öljyntorjunnan peruskurssilla harjoitellaan öljyntorjuntavarusteiden käyttöä, öljynkeräystä ja syvennytään öljyntorjuntaryhmän toimintaan rannalla. Kurssilaiset perehtyvät öljyntorjunnan perusteiden lisäksi vapaaehtoisten öljyntorjuntajoukkojen yhteistyöhön viranomaisten kanssa.  

Kaikille avoimet kurssit toteutetaan lähiopetuksena pääosin lauantaina 3.9. Kursseille voi ilmoittautua MPK:n koulutuskalenterin kautta www.mpk.fi. Kalenterista löytyy myös tarkemmat kuvaukset kurssien sisällöistä.  

Järjestöjen ja vapaaehtoisten osaaminen viranomaisten tueksi 

Kotiseutuharjoitukset ovat osa toimia, joilla järjestökentän ja vapaaehtoistoimijoiden resurssit sekä osaaminen saadaan tehokkaammin tukemaan alueellista ja paikallista varautumista.

Kotiseutuharjoitus Turvallinen Uusimaa 2022 on rinnakkainen Kaartin jääkärirykmentin järjestämän paikallispuolustusharjoituksen (PAPU-harjoitus) kanssa. Kotiseutuharjoitukseen kytkeytyvä kuntien valmiusharjoitus perustuu PAPU-harjoituksen tilannekehykseen.  

– MPK:n tavoitteena on yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa edelleen kehittää paikallispuolustuskonseptia. Kytkemällä kotiseutuharjoitukset aiempaa tiiviimmin PAPU-harjoituksiin ja niiden tilannekehyksiin voimme saada vapaaehtoisjärjestöt ja kolmannen sektorin toimijat toimimaan samassa harjoituskehyksessä eri viranomaisten kanssa, Timo Mustaniemi kertoo. 

Tervetuloa mukaan kartuttamaan turvallisuustaitoja.  

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Arjen turvallisuus, varautuminen ja maanpuolustus -kurssi
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/158016  

Varavoima kotitalouksille -kurssi
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/158014  

Öljyntorjunnan peruskurssi
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/158017  

 

Lue lisää MPK:n Kotiseutuharjoituksista

Arkisto

  • No categories