Siirry sisältöön
Kuvassa kaksi sotilasta kantaa kolmatta. Kyseessä evakuointi taistelutilanteessa.

Pystyisitkö evakuoimaan kaverin? Taistelutilanteet vaativat kovaa fyysistä kuntoa. Kuva: Harri Huusko (MPK)

17.05.2024

MPK:n liikuntakoulutuksen tavoitteena on tukea reserviläisten fyysisen toimintakyvyn ylläpitoa ja kehittämistä. Sotilaan toimintakyvyn kokonaisuus sisältää fyysisyyden lisäksi psyykkisen, sosiaalisen ja eettisen toimintakyvyn.  

Yksilön toiminta on tiivistetty kehon ja mielen saumattomaksi liitynnäksi. Kumpikin osa-alue on merkittävä sotilaan suorituskyvyn kannalta.  

Viime aikoina koetut kansainväliset tapahtumat huomioiden voi todeta, että paraskaan sotavarustus tai taktiikka ei yksin pysty kantamaan sotilaita voittoon, vaan toimintakyvyllä on ratkaiseva merkitys koko joukon suorituskyvyn osana, korostaa MPK:n uusi liikuntapäällikkö Harri Koski.

Koski on aloittanut MPK:n liikuntapäällikkönä 1.5.2024. Hän on 2019 reserviin siirtynyt kadettiupseeri, jolla on laaja kokemus erilaisista upseeritehtävistä Porin Prikaatissa, Hämeen Rykmentin urheilukoulussa, Maanpuolustuskorkeakoulussa, Pääesikunnassa ja Puolustusvoimien Palvelukeskuksessa. Näiden lisäksi erityisesti liikuntapäällikön tehtävä Pääesikunnassa 2016–2018 on antanut hänelle sopivaa kokemusta MPK:n fyysisen toimintakyvyn koulutuksen eteenpäin kehittämiseksi

 

Kuva Harri Koskesta.

Harri Koski aloitti MPK:n liikuntapäällikkönä 1.5.2024.

Fyysinen suorituskyky yhteisenä tehtävänä 

Fyysinen suorituskyky kuvaa, miten sotilas pystyy hyödyntämään kehon kestävyyttä, voimaa, nopeutta, motorisia taitoja ja liikkuvuutta erilaisissa toimintaolosuhteissa. Kansanomaisesti voidaan puhua fyysisestä kunnosta. 

Työtä reservin ja kutsuntaikäisten fyysisen toimintakyvyn eteen tehdään yhteistyössä Puolustusvoimien, reserviläisjärjestöjen ja yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. MPK:n tehtävänä on yhdistää ja koordinoida MPK:n piirien ja jäsenjärjestöjen toiminta mahdollisimman tehokkaaksi. 

Lisää liikettä -hanke on edistänyt hienolla tavalla reserviläisten ja maanpuolustushenkisten osallistujien liikkumista. Hanke on ollut hyvä osoitus yhteistyöstä MPK:n, Puolustusvoimien ja Reserviläisurheiluliiton välillä. Hankkeesta on vakiintunut erinomaisia toimintamalleja, ja samanlaista liikkumista edistävää toimintaa jatketaan edelleen, kuvaa Koski. 

 

Suomi liikkeelle säännöllisesti 

Hallitusohjelman Suomi liikkeelle -hankkeen myötä MPK:n tehtävä liikunnan ja toimintakyvyn edistämiseksi ennen asepalvelusta korostuu edelleen.   

MPK:n Kunnossa inttiin -kurssit ovat oivallinen keino varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeutuville valmistautua palveluksen fyysisiin vaatimuksiin. Tässä haluamme entisestään tiivistää yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten kanssa, tunnistaa Koski. 

Kunnon kohottaminen ennen inttiä tai kertausharjoituksia ei onnistu hetkessä. Tästä syystä fyysisen toimintakyvyn kehittäminen on hyvä aloittaa ajoissa ja tekemisen on oltava säännöllistä. MPK:n Kunnossa inttiin -kurssit ja monet muut liikuntakoulutukset ovatkin usein pidempiä harjoitusohjelmia.  

Kunnon kehittäminen vaatii aikaa ja säännöllisyyttä. Taikatemput fyysisen toimintakyvyn nopeaan nostamiseen ovat käytännössä olemattomat. Suorituskyvyn tasosta huolehtimisen päävastuu on yksilöllä, korostaa Koski. 

Kuvituskuvassa havainnollistus sotilaan toimintakyvyn kokonaisuudesta, joka, sisältää fyysisyyden lisäksi psyykkisen, sosiaalisen ja eettisen toimintakyvyn.

Kuvassa havainnollistetaan sotilaan toimintakyvyn kokonaisvaltaisuutta. Harri Koski on ollut rakentamassa Puolustusvoimien toimintakykykoulutusta. Kuva: Puolustusvoimat.

 

Fyysisen kunnon erilaiset vaatimukset 

Reservin eri sotilastehtävissä on erilaiset toimintavaatimukset. Esimerkiksi 12 minuutin juoksutestin tulosvaatimukset alkavat aina 2 000 metristä jatkuen erikoistehtävien vaatiman 3 000 metriin. Suurin osa sijoitettujen poikkeusolojen tehtävistä vaatii noin kuntotasoa 3, eli 2 500 metrin tulosta 12 minuutin kuntotestistä. 

Vähintä mitä vastuunsa tunteva sotilas voi tehdä on huolehtia itse säännöllisestä liikunnasta niin, että pysyy terveenä ja täyttää sijoituksensa mukaiset minimivaatimukset, muistuttaa Koski. 

Kuntotestien ohjeet ja kuntotasovaatimukset löydät TÄÄLTÄ. Osallistumalla MPK:n liikuntakoulutuksiin jokainen voi kohottaa fyysistä toimintakykyään. Liikkuminen samanhenkisessä yhteisössä auttaa ylläpitämään säännöllisyyttä ja liikuntakipinää! 

Kuvituskuvassa havainnollistus eri sodanajan tehtävien kuntovaatimuksista.

Erilaisten sotilastehtävien kuntovaatimukset. Sotilasliikuntaan tarkoitettu Mars mars -sovellus sopii myös reserviläisille. Kuva: Puolustusvoimat.

 

Lue lisää reserviläisten fyysisestä toimintakyvystä:
Puolustusvoimien kuntotestiuudistuksesta 2020
Reserviläisen toiminta-aktiivisuuden ylläpitämisestä

 

Arkisto

  • No categories