Siirry sisältöön

27.02.2024

Maanpuolustuskoulutus MPK:n kursseilla käy vuosittain yli 60 000 osallistujaa. Koulutusvuorokausia kertyy yli 100 000. Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiirin toiminnan taso vastaa noin kymmentä prosenttia valtakunnallisesta MPK:n kokonaismäärästä. Vuosittain Kaakkois-Suomen koulutuspaikoilla Mikkelissä, Kouvolassa, Lappeenrannassa ja Haminassa järjestetään noin 350 kurssia. Kurssien järjestelyistä, johtamisesta, ammuntojen johtamisesta sekä kouluttamisesta vastaavat piirin yli 300 sitoutunutta vapaaehtoista kouluttajaa ja toimijaa.

MPK kouluttaa vapaaehtoiset kouluttajansa ja toimijansa itse. Koulutus ja toiminta kehittävät henkilökohtaisia johtamisvalmiuksia sekä normaali- että poikkeusoloja varten. Kouluttajakoulutuksessa on kolme porrasta: kouluttaja, kurssinjohtaja ja harjoituksenjohtaja. Kukin voi oman osaamisen ja harjaantumisen mukaan edetä sen mukaan, mikä itsestä tuntuu mielekkäältä.

Puolustusvoimat yhteistyössä MPK:n kanssa varmistaa MPK:n kouluttajien osaamisen ja hyväksyy MPK:n reserviläiskouluttajien lisenssit. Puolustusvoimat hyväksyy MPK:n reserviläiskouluttajat kouluttajiksi kertaus- ja vapaaehtoisiin harjoituksiin.

Miten pääsee MPK:n vapaaehtoiseksi kouluttajaksi tai ammunnanjohtajaksi?

Ensin kannattaa ilmoittautua mukaan kursseille. MPK:n koulutuskalenterissa (www.mpk.fi/koulutuskalenteri) on julkaistu eri koulutuspaikoilla järjestettävät kurssit ja niihin liittyvät mahdolliset ensitietovaatimukset. Oman sotilaskoulutustaustan, ammatin tai kiinnostuneisuuden mukaan voi valita mieleisensä kurssit ja ilmoittautua mukaan. Kursseilla voi vapaaehtoisilta kouluttajilta tai MPK:n henkilöstöltä kysellä lisätietoja. Jos kiinnostus herää, voi tehdä sitoumuksen koulutuspaikkakohtaisesti.

Piirin koulutuspaikoilla järjestetään vuosittain kouluttajakoulutuskursseja, joilla pätevöidytään aluksi MPK:n kouluttajaksi ja myöhemmin on mahdollista saada myös Puolustusvoimien kouluttajalisenssi. Harjaantuminen kouluttajatehtävissä on pitkäaikainen prosessi. Se tapahtuu MPK:n kurssien ja Puolustusvoimien VEH- ja kertausharjoitusten kautta.

Ammunnan harrastajilla on mahdollisuus hakeutua ammunnanjohtajakoulutukseen ja sitä kautta hankkia tarvittava osaaminen järjestää ja johtaa perusammuntoja MPK:n omissa ammunnoissa. Reserviläisillä on mahdollisuus jatkokoulutuksen jälkeen saada perusammuntojen johtamisoikeus Puolustusvoimien ammunnoissa. Ammunnanjohtajaoikeudet ovat voimassa viisi vuotta. Ammunnanjohtajakoulutukseen sisältyy ensiapuhenkilön koulutus, joka on voimassa kolme vuotta.

Samoin kuin kouluttajakoulutuksessa, ammunnan johtajaksi harjaantuminen tapahtuu MPK:n omissa ampumaharjoituksissa sekä Puolustusvoimien kertaus- ja vapaaehtoisissa harjoituksissa. Ennen ammunnanjohtajakoulutusta hakijat toimivat ja harjaantuvat ammunnan apuhenkilöstönä MPK:n ammunnoissa.

Voinko tulla muuten toimintaan mukaan, jos en halua olla kouluttajana tai ammunnan johtajana?

Kyllä. Vapaaehtoisille on tarjolla MPK:ssa useita rooleja ja tehtäviä. Esimerkiksi harjoitusten vääpelit ja muu huoltohenkilöstö, viestijät, ensiapuhenkilöstö sekä kuljetus- ja logistiikkatehtävät.

Vaikka sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa ollaan sotilasvarusteissa arvomerkkeineen, ei pidä arkailla osallistumista. MPK:ssa kouluttajien ammattitaito ratkaisee, ei sotilasarvo. Koulutusilmapiiri kursseilla on rento, mutta ammattimainen ja kaikki kurssilaiset ovat tasavertaisessa asemassa.

Kouluttaja- ja ammunnanjohtajakoulutukseen osallistujille koulutus on maksutonta. Osallistujien matkakustannukset myös korvataan. Vapaaehtoisten kouluttajien ja toimijoiden matkakustannukset korvataan.

Kysykää tarkempia tietoja sitoutumisesta ja kouluttautumisesta piirin koulutuspaikkojen valmius- ja koulutuspäälliköiltä. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta: https://mpk.fi/kaakkois-suomi/.

Tervetuloa kursseille!

Jyrki Niukkanen

Piiripäällikkö, Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiiri

Arkisto

  • No categories