Siirry sisältöön

02.02.2021

Vapaaehtoinen maanpuolustus on vapaaehtoisuuteen perustuvaa kansalaistoimintaa, jonka tarkoituksena on tukea sotilaallista maanpuolustusta, tukea yhteiskunnan toimintakykyä vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa sekä edistää kokonaisturvallisuutta.

Vuoden 2020 alusta voimaan tulleen uudistetun lain Vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta mukaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tehtävänä on järjestää:

 • sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta (SOTVA)
 • vapaaehtoista maanpuolustusta koskevaa tiedotusta ja valistusta
 • tutustumistoimintaa
 • kansainvälistä koulutustoimintaa

Edellä mainittujen lisäksi tehtävänä on kehittää naisten mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustukseen ja järjestää siihen liittyvää sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta ja tutustumistoimintaa. Ohjata, tukea ja sovittaa yhteen jäsenjärjestöjen maanpuolustuskoulutusta. Edellä säädettyjen tehtäviensä lisäksi yhdistys voi järjestää turvallisuus-, varautumis- sekä johtamis- ja kouluttajakoulutusta sekä tehdä aloitteita ja toimia muutoinkin maanpuolustuksen hyväksi siten kuin sen säännöissä määrätään.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) tärkeimpänä tehtävänä on järjestää SOTVA-koulutusta, joka palvelee pääsääntöisesti puolustusvoimien paikallisjoukkojen koulutusta. Tähän tehtävään on Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirin (PSMPP) alueella palkattu kolme valmiuspäällikköä. Puolustusvoimilla on Pohjois-Suomen alueella 6 upseeria, joiden tehtävänä on suunnitella reserviläisten harjoitustoimintaa, johon kuuluvat puolustusvoimien vapaaehtoisten harjoitusten ja puolustusvoimien kertausharjoitusten sekä MPK:n SOTVA-harjoitusten suunnittelu ja yhteensovittaminen.

MPK:n valmiuspäälliköiden tärkeimmät tehtävät ovat:

 • Suunnittelee ja toteuttaa reserviläiskouluttajien rekrytointia sekä heidän täydennyskoulutustaan
 • Osallistuu paikallispuolustuksen joukkojen sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen sekä reserviläiskouluttajien tehtävien suunnitteluun
 • Ohjaa ja tukee reserviläisjohtajia ja reserviläiskouluttajia koulutuksen ja harjoitusten suunnittelussa, valmistelussa ja toteutuksessa

PSMPP:n valmiuspäällikköinä toimivat seuraavat henkilöt:

 • Rovaniemen koulutuspaikalla Antti Tölli, joka aloitti vuoden 2020 alusta valmiuspäällikön tehtävässä. Kokemusta hänellä on MPK:n eri tehtävissä vuodesta 2014 alkaen.
 • Oulun koulutuspaikalla Juha Vihavainen, joka aloitti vuoden 2020 alusta valmiuspäällikön tehtävässä. Sitä ennen hän toimi koulutuspäällikkönä vuodesta 2013 alkaen.
 • Kajaanin koulutuspaikalla Jari Ruskela, joka aloitti tämän vuoden alusta. Sitä ennen hän ehti toimia kaksi vuotta koulutuspäällikkönä.

SOTVA-koulutus on Puolustusvoimien hyväksymää. Osallistujien tulee olla vähintään 18-vuotiaita. Puolustusvoimat hyväksyy koulutukseen osallistujat. Reserviläisten lisäksi koulutukseen voivat osallistua myös täysi-ikäiset asepalvelusta suorittamattomat henkilöt ja muut ei-asevelvolliset. He voivat osallistua ensisijaisesti peruskursseille.

SOTVA-koulutuksen painopisteenä ovat alueella toimivien joukko-osastojen paikallisjoukot. Tähän liittyen jatketaan aktiivista molemminpuolista koulutuksen kehittämistä yhteistoiminnassa alueen joukko-osastojen kanssa. Koulutuksen pääpaino on yksilötaitojen opettamisessa. SOTVA-koulutuksen tavoitteena on reserviläiskouluttajien määrän ja osaamisen lisääminen siten, että heitä voidaan myös sijoittaa puolustusvoimien edellyttämiin sodan ajan tehtäviin. Toisaalta SOTVA-koulutus tukee erinomaisesti reserviläisen osaamista tulevissa puolustusvoimien vapaaehtoisissa harjoituksissa ja kertausharjoituksissa. Tämän lisäksi kokeneimmat MPK:n toimintaan sitoutuneet kouluttajat voivat toimia myös edellä mainittujen harjoitusten koulutustehtävissä.

Mikäli kiinnostuit kurssitarjonnastamme ja haluat lisätietoja, niin ota yhteyttä maakunnallisiin valmiuspäälliköihin.


Kainuu

Jari Ruskela
jari.ruskela@mpk.fi
040 821 4826


Pohjois-Pohjanmaa
Juha Vihavainen
juha.vihavainen@mpk.fi
0400 604 096


Lappi
Antti Tölli
antti.tolli@mpk.fi
040 522 7952

Ja toki olet tervetullut myös vapaaehtoiseksi kouluttaja-, tuki-, johto- ja tiedotustehtäviin.

Tehdään turvallisuutta yhdessä

Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirin piiripäällikkö

Pasi Virta

Arkisto

 • No categories