Siirry sisältöön
Sotilaspukuisia ihmisiä, kun kurssi ilmoitetaan koulutuspaikan päällikölle.

MPK pystyy tarjoamaan selkeän koulutuspolun nuorille heidän valmistautuessaan kutsuntoihin ja asepalvelukseen, esimerkkeinä Nuorten turvakurssit, Intti tutuksi, Kunnossa Inttiin, Sotilaan perustaidot & jatkokurssi. Erityisesti tämä Sotilaan perustaidot jatkokursseineen on hyvä kokonaisuus suoritettavaksi myös sellaiselle jo vähän varttuneemmallekin väelle, joka ei ole suorittanut varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta. Kuvassa kurssinjohtaja, yliluutnantti (res.) Axi Holmström ilmoittaa Sotilaan perustaidot naisille & nuorille -kurssit Tuusulan koulutuspaikan päällikölle, kapteeni (res.) Aki Mäkirinnalle sunnuntaiaamuna 26.5.2024. Kuva Vesa Sundqvist, MPK.

31.05.2024

Sotilastaitoja ja turvallisuusosaamista yhä useammalle

Kansalaisten kiinnostuksessa kouluttautua MPK:n kursseilla ei näy hiipumisen merkkejä, vaan pikemminkin päinvastoin. Viime vuoden ennätyksellinen tulos niin laadullisesti kuin määrällisesti näyttää ylittyvän vuonna 2024, jos tahti jatkuu yhtä reippaana kuin vuoden ensimmäisellä puoliskolla – näissä talkoissa pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla toimivat MPK Etelä-Suomen maanpuolustuspiiri ja Meripuolustuspiiri ovat hoitaneet ruutunsa tähän mennessä mallikkaasti. Ja Meripuolustuspiirin toimialue ulottuu muuten merkittävästi Uudenmaan maakunnan rajojen ulkopuolelle.

MPK:n vapaaehtoiset kouluttajat ja toimijat kuninkaantekijöinä

On hyvä muistaa, että MPK:n sitoutuneet kouluttajat ja toimijat eli vapaaehtoisemme ovat avainroolissa tuloksenteossa toimiessaan harjoituksenjohtajina ja -vääpeleinä, kurssinjohtajina, asevastaavina, ammunnanjohtajina, kouluttajina, varustajina, viestijöinä, muonittajina, esittelijöinä, järjestelijöinä jne.

Tähän kuninkaantekijöiden joukkoon pääsee mukaan muuten pitkin vuotta, sillä hyville tekijöille on aina tilaa. Kouluttajapoolin kasvattaminen on tärkeää, jottei kuorma kasva liian raskaaksi jo rivissä oleville vastuunkantajille. Jos olet ajatellut ryhtyä MPK:n sitoutuneeksi kouluttajaksi tai toimijaksi, niin pääset mukavasti alkuun suorittamalla aluksi sinua kiinnostavat MPK:n perus- ja jatkokurssit, esimerkkeinä vaikkapa taistelu rakennetulla alueella, sotilaspoliisi, esikuntatyöskentely, johtamisjärjestelmä, kyber ja HF. Kerro mielellään jo näitä perus- ja jatkokursseja suorittaessasi, että olet kiinnostunut kouluttajatehtävistä, mutta viimeistään toki kurssit suoritettuasi. Aiemmin hankitun osaamisen perusteella näiden kurssien suorittamislaajuuteen on tarvittaessa mahdollista tehdä tiettyä räätälöintiä tapauskohtaisesti; esimerkiksi hiljattain varusmiespalveluksen suorittaneen rakennetun alueen taistelun tai sotilaspoliisiosaajan olisi tarkoituksenmukaisinta suorittaa pohjille ainakin yksi jatkokurssi, jotta pääsee itse kokemaan, miten MPK:n vapaaehtoiset toimeenpanevat koulutuksen, ja samalla kurssinjohtaja ja kouluttajat pystyvät arvioimaan ehdokkaan käytettävyyden kouluttajatehtävissä. Oleellista onkin käydä keskustelu kurssinjohtajan kanssa tällaisissa tapauksissa jo etukäteen, jotta tarvittava räätälöinti voidaan toteuttaa ja jotta kouluttajat pystyvät huomioimaan tämän harjoituksen aikana. Näin tie alkaakin olla auki aluksi apukouluttajaksi, sitten kouluttajaksi (sitoumuksen teko) ja kouluttajakurssille (MPK K1 -kurssi), jossa kouluttamisen perusteet ja MPK:n tapa toimia.

Jos kiinnostuksesi MPK:n kouluttaja- ja toimijatehtäviin heräsi, niin ota yhteyttä oman alueesi valmiuspäällikköön:

  • Helsinki: valmiuspäällikkö Janne Pentunen, janne.pentunen@mpk.fi, p. 050 383 4011
  • Länsi-Uusimaa, Espoo ja Kauniainen: valmiuspäällikkö Juho Tiainen, juho.tiainen@mpk.fi, 050 401 2341
  • Keski- ja Itä-Uusimaa sekä Vantaa: valmiuspäällikkö Mats Fagerström, mats.fagerstrom@mpk.fi, p. 050 363 2477

Toivotankin sinut lämpimästi mukaan hyvähenkiseen, osaavaan ja motivoituneeseen joukkoon! Olet keskeisessä roolissa edistämässä kansalaisten sotilastaitojen ja turvallisuusosaamisen kehittymistä ja halutessasi sinulla on mahdollisuus edetä kurssinjohtajaksi (MPK K2 -kurssi) ja harjoituksenjohtajaksi (MPK K3 -kurssi). Lisäksi sitoumuksen tehneelle, kouluttajatehtävään (vast) nimetylle tarjotaan majoitus, ateriat, varusteet ja vakuutusturva sekä matkakustannukset korvataan.

Jokaisen harjoitusviikonlopun tulisi olla positiivinen kokemus

Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin toimialueena on Uudenmaan maakunta ja sillä on koulutuspaikat Helsingin Santahaminassa ja Tuusulassa Puolustusvoimien kurssikeskuksessa. Lisäksi harjoittelemme toisinaan mm. Porvoossa ja Valkeakosken Sääksmäellä Säres-Centerissä järjestämällä rakennetun alueen taistelun erikoiskursseja.

Koulutuksen toimeenpanee ja puitteista huolehtii lukumäärältään maltillinen määrä palkattua henkilöstöä (18) ja selkeästi runsaslukuisampi joukko sitoutuneita vapaaehtoisia kouluttajia ja toimijoita (150-200 erittäin aktiivista) – kättä lippaan kaikille vastuunkantajille! – teidän ansiostanne Etelä-Suomen maanpuolustuspiiri pystyy laadukkaasti vastaamaan kansalaisten haluun kouluttautua MPK:n kursseilla Uudellamaalla. Oleellista on, että jokaisen harjoitusviikonlopun jälkeen niin kouluttajat kuin johto-, tuki- kuin järjestelytehtävissä toimineet ja tietysti kurssilaisena osallistuneet kokevat, että olipa hyvä meininki – tulen tänne erittäin mielelläni uudelleen, ja suosittelen kavereillenikin. Vuoden ensimmäisen puoliskon palautteen perusteella juuri näin näyttää käyneen: palaute 4,6 asteikolla 1-5. Tässä lienee yksi niistä juurisyistä siihen, että tämän vuoden koulutustuloksesta on muodostumassa myös määrällisesti kaikkien aikojen paras: oma arvioni on, että MPK saavuttaa reippaasti yli 120 000 koulutuspäivää vuonna 2024.

Kuorma on kova, sillä koulutuksesta vapaita viikonloppuja ei liiemmin ole. Ainoastaan joulun ja uudenvuoden tienoo sekä juhannuksesta heinäkuun loppuun lähikoulutusta ei juurikaan ole tarjolla; poikkeuksen tähän muodostaa tosin heinäkuussa järjestettävä Nijmegenin neljän päivän marssi (4 x 40 km) Alankomaissa. Tänä vuonna tähän kovaan haasteeseen on muuten tarttunut lähes 100 kurssilaista – MPK:n lippu hulmuaa hienosti ulkomailla siis heinäkuun helteilläkin.

MPK:n reserviläiskouluttajat PV:n reservin harjoitusten toimeenpanon tukena

MPK:n ja Puolustusvoimien (PV) strategiseen ja operatiiviseen kumppanuuteen sisältyy yhtenä oleellisena osana MPK:n tuki PV:n reservin harjoitusten (KH & PVVEH) toimeenpanossa. Tänä vuonnakin Etelä-Suomen maanpuolustuspiiri asettaa noin 100 reserviläiskouluttajaansa Kaartin jääkärirykmentin reservin harjoitusten tueksi. Valtakunnallisesti MPK asettaa vuosittain näitä reserviläiskouluttajiaan PV:n tueksi reippaasti yli 1000. Tällä on iso merkitys, kun tarkastellaan sodan ajan joukkojamme ja niiden suorituskyvyn lisäämistä, sillä reserviläisten osuus sodan ajan joukoistamme on noin 95 prosenttia: slogan ”Reserviläinen kouluttaa reserviläistä” pitää enenevässä määrin paikkansa myös Uudellamaalla.

Kuorma on kuitenkin erityisen kova näiden MPK:n reserviläiskouluttajien osalta, sillä useimmat heistä ovat vähintäänkin kolmoishatutettuja: viikonloppuisin MPK:n kurssien toimeenpanijoina, MPK:n reserviläiskouluttajina PV:n reservin harjoitusten toimeenpanon tukena ja toisinaan omassa sodan ajan tehtävässään toimivina. MPK:n reserviläiskouluttajien ansiosta reservin kertausharjoitusten ja puolustusvoimien vapaaehtoisten harjoitusten laatu paranee, ja Puolustusvoimat pystyy tämän ansiosta kohdentamaan omaa palkattua henkilöstöään muihin tehtäviin.

Muutamia nostoja vuoden 2024 ensimmäiseltä puoliskolta

Miehistöstä aliupseeriksi reservissä -kurssi (MAUK) on tänä vuonna ensimmäistä kertaa historiassaan Maanpuolustuskoulutus MPK:n järjestämisvastuulla. Kurssin toimeenpanosta vastaa Etelä-Suomen maanpuolustuspiiri ja sitä tukee Kaartin jääkärirykmentti (KAARTJR).

Sotilasasuisia miehiä keskustelemassa ulkona.

Kurssinjohtaja, valmiuspäällikkö Juho Tiainen esittelee Tsekin asevoimien komentajalle, kenraaliluutnantti Karel Řehkalle ja Kaartin jääkärirykmentin komentajalle, eversti Matti Hongolle Miehistöstä aliupseeriksi reservissä -kurssin (MAUK) 2024 koulutusta Santahaminan Radioniemessä, jossa sijaitsee MPK Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin Helsingin koulutuspaikka. Kuva Vesa Sundqvist, MPK.

Ensi vuodesta alkaen näitä kursseja järjestetään vuosittain kaksi; vuonna 2025 MPK Lounais-Suomen maanpuolustuspiiri toteuttaa kurssin Säkylässä ja MPK Pohjois-Suomen maanpuolustuspiiri Kajaanissa. Vastuu kurssilaisten valinnasta pysyy yhä Puolustusvoimilla, ja se onkin haasteellinen tehtävä. Hakijoita on ollut tälle aiemmin joka toinen vuosi järjestetylle kurssille lähes 500, mutta kurssille on hyväksytty vain 25 henkilöä. Tästä näkökulmasta toiminnan laajentamiselle on kova tarve ja siinä MPK on oiva taho ottamaan haasteen vastaan PV:n strategisena ja operatiivisena kumppanina.

Etelä-Suomen maanpuolustuspiirissä tämä MAUK:n toimeenpano on priorisoitu aivan kärkeen. Lähtökohdat ovat hyvät. Valmiuspäällikkö Juho Tiainen toimii kurssinjohtajana. Juho oli itse oppilaana tällä kurssilla vuonna 2022, kun sen järjestämisvastuu oli viimeisen kerran Puolustusvoimilla Kainuun prikaatissa. Lisäksi jokaisessa kolmessa ryhmässä on toisena kouluttajana tämän Kainuun prikaatissa järjestetyn kurssin käynyt. Meidän piiristämme se on koulutuspäällikkö Joni Sariola. Ja kun tähän lisätään se, että kurssin pääkouluttajana toimii luutnantti (res.) Miika Koistinen, joka on kurssinjohtajana MPK:n ryhmänjohtajakursseilla, niin on lupa odottaa heti erinomaista toteutusta, vaikka niin sanotusta pilottikurssista onkin kyse.

Pääkaupunkiseudun varautumiskurssi (PKSVK) järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa yhteistyössä Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin ja Helsingin Reserviupseeripiirin välisesti Tuusulassa 21.-22.5. Puolustusvoimien kurssikeskuksessa.

Pääkaupunkiseudun varautumiskurssin powerpointin aloitussivu

Pääkaupunkiseudun varautumiskurssit ovat arvokas lisä pääkaupunkiseudun varautumiseen. Ne mahdollistavat kaupunkien oman henkilöstön ja alueella toimivien yritysten ja järjestöjen henkilöstön varautumisosaamisen lisäämisen. Nyt kurssilaisten ensisijaisena kutsualueena oli Helsinki, loppuvuodesta on Espoon ja Kauniaisten vuoro ja ensi vuoden alkupuoliskolla vuorossa Vantaa – ja sitten kierros aloitetaan uudestaan. Helsingille voisi kohdentaa kaksikin kurssia vuodessa. Kuva Vesa Sundqvist, MPK.

Kurssin tavoitteena on, että osallistujat ymmärtävät, miten pääkaupunkiseudulla on varauduttu häiriötilanteisiin sekä syventävät ymmärrystään siitä, miten yritykset ja kolmannen sektorin toimijat voivat tukea kaupunkeja.

Tämä historian ensimmäinen Pääkaupunkiseudun varautumiskurssi oli erittäin onnistunut kokonaisuus, jonka valmistelusta päävastuun kantoi tyylikkäästi Helsingin Reserviupseeripiirin varautumistoimikunta. Kurssi on arvokas lisä pääkaupunkiseudun varautumiseen mahdollistaen kaupunkien oman henkilöstön ja alueella toimivien yritysten ja järjestöjen henkilöstön varautumisosaamisen lisäämisen. Tässä on selvästi aineksia valtakunnallistamiselle MPK:n kurssitarjonnassa.

Nuorten turvakurssit pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla järjestettiin vappua edeltävänä viikonloppuna Santahaminassa ja Tuusulassa. Nämä lukiolaisille ja ammattioppilaitoksissa opiskeleville tarkoitetut kurssit ovat heidän keskuudessaan erittäin suosittuja. Erityisenä ilonaiheena voidaan pitää sitä, että myös Tuusulassa saatiin Nuorten turvakurssi taas järjestymään ensimmäistä kertaan sitten vuoden 2019.

Nuoria taputtamassa VPK:n vapaaehtoisille alkusammutuskoulutuksen päätteeksi.

Nuorten turvakursseilla on monipuolinen ohjelma, josta vastaavat tyypillisesti Maanpuolustuskoulutus MPK, Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, poliisi, pelastus, rauhanturvaajat, kadetit & järjestöt lukuisine vapaaehtoisine kouluttajineen sekä harjoituksen johto- ja tukitehtävissä toimivat vapaaehtoiset. Kuvassa kurssilaiset kiittävät runsain taputuksin vapaaehtoisen palokunnan kouluttajia juuri päättyneestä alkusammutuskoulutuksesta Santahaminassa 27.4.2024. Kuva Vesa Sundqvist, MPK.

Sotilaan perustaidot naisille ja nuorille -kurssit järjestettiin koulujen päättymistä edeltävänä viikonloppuna Tuusulassa, jossa juttukeikalla kävi myös Italian yleisradioyhtiö. Kurssinjohtaja Axi Holmström ehti emännöimään tämänkin vierailun suvereenisti. Nämä kurssit ovat hyvä jatkumo Nuorten turvakursseille, Intti tutuksi naisille -kursseille ja Kunnossa Inttiin -kursseille. Parhaimmillaan MPK pystyy tarjoamaan siis selkeän koulutuspolun nuorille heidän valmistautuessaan kutsuntoihin ja asepalvelukseen.

Sotilaspukuisia ihmisiä, kun kurssi ilmoitetaan koulutuspaikan päällikölle.

MPK pystyy tarjoamaan selkeän koulutuspolun nuorille heidän valmistautuessaan kutsuntoihin ja asepalvelukseen, esimerkkeinä Nuorten turvakurssit, Intti tutuksi, Kunnossa Inttiin, Sotilaan perustaidot & jatkokurssi. Erityisesti tämä Sotilaan perustaidot jatkokursseineen on hyvä kokonaisuus suoritettavaksi myös sellaiselle jo vähän varttuneemmallekin väelle, joka ei ole suorittanut varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta. Kuvassa kurssinjohtaja, yliluutnantti (res.) Axi Holmström ilmoittaa Sotilaan perustaidot naisille & nuorille -kurssit Tuusulan koulutuspaikan päällikölle, kapteeni (res.) Aki Mäkirinnalle sunnuntaiaamuna 26.5.2024. Kuva Vesa Sundqvist, MPK.

Näillä Sotilaan perustaidot naisille ja nuorille -kursseilla kurssilaiset olivat todella innostuneita kokemastaan; “koulutus ollut vielä monipuolisempi kuin osasin odottaa, yöllinen kiertovartio oli jännä kokemus jne.” -tyyppiset kommentit nousivat keskusteluissa esille. Ja hyvä uutinen on myös se, että jatkoa seuraa jo elokuussa Santahaminassa, jossa järjestetään jatkokurssi.

Pääkaupunkiseudun Turvallisuuspäivät Rautatientorilla on vakiinnuttanut paikkansa kevään suurena kaksipäiväisenä turvallisuustapahtumana Helsingissä paraatipaikalla Rautatientorilla toukokuussa viikkoa ennen koulujen päättymistä. Näin tänäkin vuonna. Tällä aikautuksella on haluttu tarjota myös koululaisille ja opiskelijoille kunnon osallistumismahdollisuus heti perjantaina tapahtuman avauduttua. Kävijöitä Turvallisuuspäivillä oli tänäkin vuonna kaikkinensa 10 000 pintaan.

Ihmisiä kuuntelemassa luentoa.

Pääkaupunkiseudun Turvallisuuspäivät 2024 Helsingissä avattiin kutsuvierastilaisuudella 24.5., jossa kuultiin erinomaiset alustukset Meripuolustuspiirin päälliköltä Petri Pääkköseltä (kuvassa), Helsingin poliisilaitoksen päälliköltä, poliisikomentaja Jari Liukulta ja Maanpuolustuksen Tuki ry:n puheenjohtajalta, teollisuusneuvos, Kari Kalloselta. Eturivissä myös koulutuspäällikkö, prikaatikenraali Manu Tuominen Pääesikunnasta ja MPK:n toiminnanjohtaja Antti Lehtisalo. Kuva Vesa Sundqvist, MPK.

Ihmisiä torilla turvallisuuspäivän tapahtumassa.

MPK:n Turvallisuuspäivä on vakiinnuttanut paikkansa Helsingissä Rautatientorilla isona kokonaisturvallisuustapahtumana toukokuussa viikko ennen koulujen päättymistä. Kuvassa tapahtuman projektipäällikkö, koulutuspäällikkö Tuomas Hauvala neuvonpidossa liikuntapäällikkö Harry Sainion kanssa MPK:n esittelypisteellä lauantaina 25.5.2024. Kuva Vesa Sundqvist, MPK.

Helteinen sää sinetöi sen, että tapahtumasta muodostui kokonaisvaltainen elämys. Tällä kertaa tässä Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin järjestämisvastuussa olevassa tapahtumassa Rautatientorilla oli ennen näkemätön tarjonta viranomais- ja järjestöosaamista (26 näytteilleasettajaa) tukemassa kansalaisia varautumiseen liittyvissä asioissa. Ja kun Turvallisuuspäivien musiikista vastasivat Kaartin soittokunnan varusmiesbändi ja MPK Etelä-Suomen maanpuolustussoittokunta sekä hernekeittotarjoilusta (tuotto sotaveteraaneille) Vääpelikilta ja munkkikahveista liikkuva Sotilaskoti, niin tapahtumassa myös todella viihtyi.

MPK:n Turvallisuuspäivä kerää siis yhteen turvallisuuden parissa toimivat viranomaiset, järjestöt ja muut toimijat. Kaikille avoimessa maksuttomassa tapahtumassa on mahdollisuus tutustua alan viranomaisiin ja vapaaehtoisjärjestöihin keskustelemalla, kysymällä, kokemalla ja kokeilemalla; näytteilleasettajilla oli tälläkin kertaa hyvä valikoima toiminnallisia rasteja ja ajankohtaista informaatiota, esimerkkeinä vaikkapa ensiavun antaminen, vauhditon pituushyppy, puristusvoiman mittaaminen, sotilasrepun (täyspakkaus) kokeileminen, tietovisa, 72 tuntia ja varautumissuositus kotitalouksille -info. Helsingin poliisilaitoksella oli jälleen paikalla lupapalveluiden tunnistusautot, joissa pystyi käydä antamassa sormenjäljen matkustusasiakirjaa varten, kunhan hakemus oli tehty valmiiksi netissä ja maksettu etukäteen. Tähän kun lisätään vielä pelastusnäytökset ja pelastuskoiranäytökset sekä juontaja Jone Nikulan haastattelut varusmiehille suomalaisesta asevelvollisuudesta ja erityinen teemahaastattelu Vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta sen viettäessä 60-vuotisjuhlavuottaan, niin voidaan perustellusti sanoa, että torilla todella pääsi kärryille siitä, mitä kokonaisturvallisuus pitää sisällään ja miten jokainen meistä voi olla mukana rakentamassa turvallista Suomea.

MPK:n tehtäviin tämänkaltaisen kokonaisturvallisuustapahtuman järjestäminen sopii erinomaisesti, sillä toimiihan MPK valtakunnallisena koulutusorganisaationa ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen yhteistyöorganisaationa ja koordinaattorina.

Uusia MPK:n verkkokursseja on avattu kevään aikana useita: Naton perusteet, Esikuntatyöskentelyn perusteet, Taistelu rakennetulla alueella perusteet, Sotilaspoliisikoulutuksen perusteet, Panssarintorjunnan peruskurssi, teoria. Verkkokurssit toteutetaan MPK:n omalla MPKMoodle-alustalla. Verkkokoulutuksessa haltuun otettu teoriapohja auttaa saamaan enemmän irti toiminnallisesta lähikoulutuksesta.

Näiden uusien perustason verkkokurssien kuvaukset ovat seuraavat MPK:n kotisivulta poimittuna:

Naton perusteet -verkkokurssilla käsitellään mm. Naton päätöksentekoon, puolustukseen, kriisien ehkäisyyn ja kriisinhallintaan liittyviä aiheita, sekä sitä miten Nato-jäsenyys vaikuttaa Suomen puolustuspolitiikan lisäksi myös Suomen puolustusjärjestelmään.

– Suosittelen kurssia kaikille asiasta kiinnostuneille. Esimerkiksi reserviläisille kurssi on kansainvälisen harjoitustoiminnan lisääntyessä hyvä keino kartuttaa perustietoja Natosta ja sen toiminnasta, toteaa MPK:n koulutusjohtaja Kari Pietiläinen.

Kurssiin kuuluu myös tentti, jolla voi mitata omaa osaamistaan. Verkkotentin läpäistyään kurssilainen saa MPK:n todistuksen kurssin hyväksytystä suorittamisesta. Kurssilla on tarjolla myös linkkejä muihin laadukkaisiin Natoa käsitteleviin sivustoihin ja sanastoihin.

Esikuntatyöskentelyn perusteet -verkkokurssi tutustuttaa kurssilaisen esikuntatyöskentelyssä käytettäviin menetelmiin ja muun muassa johtamisen ja suunnittelun prosesseihin. Kurssiin sisältyy myös kattava koulutuspaketti paikallispuolustuksesta.

Taistelu rakennetulla alueella perusteet -verkkokurssilla koulutetaan rakennetun alueen toimintaympäristön erityispiirteitä, sekä rakennetun alueen taistelun keskeisiä käsitteitä ja toimintaperiaatteita yksittäisen jalkaväkitaistelijan näkökulmasta.

Sotilaspoliisikoulutuksen perusteet -verkkokurssilla tarkastellaan sotilaspoliisien toimintaympäristöä, toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä ja sotilaspoliisien tyypillisimpiä tehtäviä erityisesti paikallispuolustuksen näkökulmasta.

Panssaritorjunnan peruskurssi, teoria -verkkokurssi antaa kurssilaiselle riittävät tiedot panssarintorjunnasta yksittäisen panssarintorjunta-ampujan näkökulmasta.  Osaaminen varmistetaan kurssiin liittyvällä tentillä. Hyväksytty suoritus antaa kurssilaiselle mahdollisuuden osallistua peruskurssin toiminnalliseen lähijaksoon.

MPK:n verkkokurssien tavoitteena on tutustuttaa kurssilaisia koulutusaiheisiin sekä syventää heidän osaamistaan eri aihealueista. Verkkokurssit mahdollistavat itsenäisen ja monipuolisen tavan opiskella eri koulutusaiheita verkon välityksellä.

– Suorittamalla verkkokursseja kurssilaiset saavat entistä paremmat valmiudet osallistua MPK:n koulutustapahtumiin. Kun teoriapohja on hallussa, kurssilaiset saavat käytännön koulutuksesta mahdollisimman paljon irti, toteaa MPK:n verkkopedagogiikasta vastaava erikoissuunnittelija Sami Hotakainen.

Verkkokurssit on luotu yhteistyössä MPK:n vapaaehtoisten sitoutuneiden kouluttajien ja toimijoiden kanssa. Puolustusvoimat on ohjannut ja tukenut kurssien kehittämistyötä. Verkkokurssien sisältöä kehitetään edelleen vuonna 2024 kursseista saadun palautteen perusteella.

Vapaaehtoisten palkitsemis- ja infotilaisuus eli Grillijuhla

Kuten artikkelin alussa totesin, niin sitoutuneiden vapaaehtoistemme rooli MPK:n toiminnassa on korvaamaton. He ovat viime kädessä mahdollistaneet koulutusvolyymimme merkittävän lisäämisen vastauksena Venäjän käynnistämään raakaan hyökkäyssotaan Ukrainassa, mikä johti kansalaisten halukkuuden räjähdysmäiseen kasvuun kouluttautua myös MPK:n kursseilla – ja kun se on pystytty tekemään koulutuksen laatu säilyttäen, niin voidaan olla todella tyytyväisiä. Näin ollen on enempi kuin paikallaan edes kaksi kertaa vuodessa (MPK:n vuosijuhla ja Grillijuhla) kokoontua yhteen palkatun väen ja vapaaehtoisten kesken. Tämä sitoutuneiden vapaaehtoisten ja heidän puolisoidensa palkitsemis- ja infotilaisuus eli Grillijuhla järjestettiin nyt kolmannen kerran, ja se on saavuttanut suuren suosion johtuen varmasti osittain myös siellä vallitsevasta rennosta tunnelmasta – ja kyllähän se tälläkin kertaa kelpasi kokoontua Tuusulanjärven rantamilla, kun aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta lämpötilan ollessa varjossa 29C 😊.

Palkittavia juhlijoita metsän siimeksessä

Grillijuhla käyntiin komeasti palkitsemisilla: Sisupuukko sekä MPK:n hopeiset ja rautaiset ansiomitalit. Tuusulanjärven rannalle kokoontui kaikkinensa satakunta Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin sitoutunutta vapaaehtoista seuralaisineen sekä henkilökuntaa. Kuva Birgitta Mitro, MPK.

Lämmin kiitos taas kaikille toimintaamme osallistuneille ja sitä tukeneille. Hyvin ansaittujen lomien jälkeen jatketaan sitten heti elokuussa kohti vuoden jälkimmäistä puoliskoa.

Vesa Sundqvist

piiripäällikkö
Vesa Sundqvist
MPK Etelä-Suomen maanpuolustuspiiri

Arkisto

  • No categories