Siirry sisältöön

03.11.2020

MPK:n ryhmänjohtajakoulutus valmentaa tulevaisuuden taistelunjohtajia!

Kaksikymmentä taistelijaa osallistui MPK:n järjestämälle kahden viikonlopun kestävälle ryhmänjohtaja -kurssille Tuusulassa 4 – 6.9.2020 ja 30.10 – 1.11.2020. Osallistujien joukossa oli motivoituneita ja kehittymishaluisia reserviläisiä ympäri Suomea. Enemmistö kurssilaisista kuului miehistöön. Viikonloput koostuivat osallistavista teoriaopinnoista ja käytännönläheisestä maastoharjoittelusta.

Kurssikokonaisuus tarjosi päivitetyn, nykyaikaisen ja konkreettisen tietopaketin jalkaväen taistelunjohtamisesta ryhmätasolla. Kurssin aikana osallistujat saivat myös laajemman näkemyksen ryhmänjohtamisesta osana jääkärikomppanian taistelua. Vihollisen toiminta kuvattiin myös realistisella tasolla.

Taistelutapa ja tiedot ajan tasalle 2020 luvulle

Kurssilla käytiin käytännössä läpi ryhmänjohtajan rooli ja tehtävät joukkojen perustamisesta alkaen kohti taistelukosketusta, huomioiden sekä puolustuskeskuksen, että hajautetun taistelutavan erityispiirteet.

Koulutus antoi realistisen kuvan vihollisen toiminnasta, joukoista ja kalustosta sekä taistelun tilannekuvan kehittymisestä viholliskosketukseen saakka. Kurssilla saatiin käytännön työkaluja ja vakioituja toimintamalleja vähentämään taistelunjohtamisessa syntyvää kitkaa. Koulutuksella vastattiin nykyaikaisen taistelukentän vaatimuksiin, joissa korostuvat dynaaminen joukkojen toiminta sekä yksilön aloitteellisuus ja kriittinen ajattelu.

Kurssilaisten kokemuksia

Saadussa palautteessa korostui hyvä me -henki, jokainen otettiin huomioon yksilönä sotilasarvosta riippumatta. Koulutuksessa kannustettiin kysymään ja kyseenalaistamaan vanhoja toimintatapoja ja kurssilla sai tuoda omia kysymyksiä ja kommentteja esille ilman pelkoa ”vääristä mielipiteistä”.  Kurssi laajensi omaa ajattelua ja osaamista taistelun johtamisesta selkein esimerkein. Kurssin toteutus oli keskusteleva ja ilmapiiriltään rento.

”Sisällössä oli paljon uutta, vaikka kotiuduin vasta 2018.”

”Kurssi ylitti odotukseni, pääsimme pureutumaan syvällisesti nykyaikaiseen taistelunjohtamiseen!”

”Aika käytettiin tehokkaasti, ei turhaa hinkkausta, vaan pelkkää asiaa!”

Koulutuksen hyödyt käyttöön

Palautteesta ilmeni, että moni tulee hyödyntämään oppimaansa suoraan oman yksikkönsä tehtävässä. Koulutus auttaa reserviläisuralla eteenpäin niin koulutuksen saanutta kurssilaista itseään kuin myös palvelustovereita. Uusien oppien viemistä kentälle helpottaa se, että vastaavanlaisia kurssikokonaisuuksia järjestetään myös joukkueenjohtajille, tulenjohtajille, komppanian- tai tulenjohtopäällikön ja komppanian vääpelin tehtävissä toimiville tai niihin hakeutuville.

Teksti kurssilaiset, kuvat Turo Oraste

Arkisto

  • No categories