Siirry sisältöön
Mies piilossa maantasalla sammaleiden peitossa

Tiedustelutietoa hankitaan paljastamatta omaa toimintaa.

30.03.2023

MPK kouluttaa paikallispataljoonaan (PAIKP) sijoitetun reservin tietoja ja taitoja. Lisäksi koulutus tuottaa sijoituskelpoisia reserviläisiä.

 

Tiedustelun perustiedot ja taidot

PAIKP suorituskyky perustuu ajantasaisiin tietoihin toimintaympäristöstä. Lisäksi joukolla pitää olla kyky hankkia tietoa toimintansa tueksi, osata toimia hankitun tiedon perusteella ja kyetä säilyttämään toimintakykynsä erilaisissa olosuhteissa. Näihin vaatimuksiin vastataan järjestämällä tiedustelu- ja sissitoiminnan eri tasoisia kursseja.

–  paikallispataljoonan kokoonpanoon on tullut tiedustelujoukkue. Panssariprikaatin tiedustelujoukkuetta on rakennettu pitkäjänteisesti MPK:n järjestämiltä tiedustelukursseilta valituista henkilöistä. Tiedustelujoukkueen poistumaa ja vaihtuvuutta paikataan säännönmukaisesti järjestettävillä tiedustelu- ja sissitoiminnan peruskursseilla. Kursseilla annetaan tiedustelu- ja sissitoiminnan perustaitoja kehittävää koulutusta. Peruskoulutus on avointa kaikille reserviläisille ja sen perusteella reserviläisellä on ollut mahdollisuus saada sijoitus tiedustelujoukkueesta, kertoo MPK Hattulan koulutuspaikan valmiuspäällikkö Sauli Mäentausta.

Suorituskyky ja kehittyminen

Tiedustelun jatkokoulutuksessa kerrataan edelleen perusasioita, mutta Puolustusvoimat ohjaa koulutuksen sisältöä ja antaa vaatimuksia sisällöstä peruskurssia enemmän. Suorituskykyä kehitetään alueelliset tarpeet huomioiden. Koulutuksen suunnittelussa otetaan huomioon alueella toimivan paikallispataljoonan tehtävä ja organisaatio sekä alueen erityispiirteet. Kurssit pyritään sijoittamaan siten, että saman aikaisesti MPK:lla on muuta kurssitoimintaa, joka mahdollistaa maalitoiminnan järjestämisen tiedustelukurssille.

Koulutusjärjestelyt

  – Tiedustelu- ja sissitoiminnan koulutussuunnittelu toteutetaan yhteistyössä MPK:n ja Panssariprikaatin kanssa. Peruskurssit järjestetään avoimena sotilaallisia valmiuksia palvelevana koulutuksena. Koulutussuunnittelussa huomioidaan ensimmäisessä vaiheessa kaikki koulutushaarasta kiinnostuneet reserviläiset. Peruskoulutus toteutetaan pääsääntöisesti rastikoulutuksena ja kouluttajavetoisesti. Peruskoulutuksen ja reserviläisen kiinnostuksen sekä osoitetun sijoituskelpoisuuden perusteella tarjoutuu mahdollisuus jatkokoulutukseen, kertoo Mäentausta.

Jatkokoulutus on tarkoitettu peruskoulutuksen suorittaneille. Jatkokoulutukseen osallistuville annetaan paikallispataljoonan tehtävän mukaista erikoiskoulutusta. Soveltuvuutta mitataan erilaisilla tehtävillä ja toiminnoilla erilaisissa olosuhteissa. Koulutus on fyysisesti rasittavampaa kuin peruskurssilla ja omatoiminen tekeminen korostuu toiminnassa. Partio- ja ryhmäkohtainen toiminta tehostuu ja henkilökohtaisen toiminta- ja taistelukyvyn ylläpitämisen vaatimustaso kasvaa. Jatkokoulutuksen jälkeen reserviläisellä on mahdollisuus saada sodan ajan sijoitus ja sijoittua tiedustelujoukkueeseen, ellei hänellä ole jo aikaisempaa sijoitusta.

Osa tiedustelukoulutuksesta järjestetään puolustusvoimien vapaaehtoisena harjoituksena (VEH). Näihin harjoituksiin puolustusvoimat kutsuu osallistujat sijoitetusta tiedustelujoukkueesta. Harjoituksen sisältö on paikallispataljoonan tehtävään perehdyttävää sovellettua koulutusta.

Kouluttajakoulutus

MPK:n kouluttajasitoumuksen tehneillä on mahdollisuus hakeutua MPK:n kouluttajakoulutukseen ja sitä myöten erikoistua tiedustelu- ja sissitoiminnan kouluttamiseen.

Seuraavaksi järjestetään PAIKP tiedustelu- ja sissitoiminta, peruskurssi  19.-21.5.2023
Lue lisää ja ilmoittaudu

Tulossa:
PAIKP Tiedustelu- ja erikoisjoukkotoiminta jatkokurssi järjestetään 9.-11.6.2023
Hämeen Ilves 2023 PAIKP tiedustelu- ja sissitoiminnan sovellettu harjoitus 22.-24.9.2023

 

Teksti: Anne Seulanto
Kuvat: Jouko Liikanen ja Anne Seulanto

 

Arkisto

  • No categories