Siirry sisältöön
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen logo

10.05.2021

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:lle tuli 5.5.2021 ikävänä yllätyksenä puolustusministeriön päätös valtionavun maksatuksen keskeytyksestä. MPK:n johto pitää keskeytystä ylimitoitettuna toimenpiteenä, sillä koko tarkastusprosessin ajan on saatu havaintoja vain toimintakulujen riittämättömästä kohdentamisesta eri koulutuksiin eikä siitä, että rahaa olisi esimerkiksi käytetty väärin. Päätöksestä huolimatta MPK pystyy toistaiseksi jatkamaan toimintaa normaalisti.

Vapaaehtoista maanpuolustusta ja sitä kautta MPK:ta koskeva, jo vuodesta 2018 asti kestänyt laillisuusvalvontatarkastus sai taas uuden käänteen. Puolustusministeriö on päättänyt keskeyttää MPK:n valtionavun maksatuksen kuukaudeksi. Keskeytyspäätöksen perustelut on leimattu salaisiksi, mutta kuten aiemmin julkisuudestakin on tuttua, tarkastuksen havainnot koskevat kulujen raportointia ja kohdentamista eri koulutuksiin.

— Tuntuu kohtuuttomalta kaikkien sitoutuneiden vapaaehtoistoimijoiden, MPK:n entisten ja nykyisten työntekijöiden, jäsenjärjestöjen sekä luottamushenkilöiden puolesta, että lakia ja valtionavun käyttöä vuodesta 2008 alkaen tulkitaan nyt takautuvasti eri tavalla kuin aikaisemmin, MPK:n toiminnanjohtaja Pertti Laatikainen

MPK on toiminut vuodesta 2008 alkaen julkisoikeudellisena yhdistyksenä, jonka toimintaa ohjaa ja valvoo puolustusministeriö. MPK on raportoinut toiminnastaan ja taloudestaan siten kuin ministeriö on ohjeistanut. Koskaan aiemmin MPK ei ole saanut puolustusministeriöltä huomautuksia raportoinnistaan. Yhdistyksen toinen tilintarkastaja on ollut ministeriön nimeämä ja hallituksessa on ollut koko ajan myös ministeriön edustaja.

Tarkastuksen alusta asti MPK on tarjonnut pääsyn kaikkiin talousaineistoihin ja tietojärjestelmiin. Vuoden 2020 alusta – uuden lain astuttua voimaan ja laillisuusvalvontatarkastuksen tulosten valmistuttua – MPK on saamansa palautteen perusteella kehittänyt talousjärjestelmäänsä siten, että kaikki kulut pystytään kohdentamaan tarkalleen tiettyyn koulutustyyppiin.

Ajetaanko vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus alas?

— Vaikuttaa siltä, että prosessissa lyödään kärpästä lekalla ja pahimmassa tapauksessa ajetaan kokonaan alas hyvin toimiva, 30 vuoden aikana yhdessä laajan järjestökentän kanssa rakennettu vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus ja operatiivinen kumppanuus Puolustusvoimien kanssa, toteaa Laatikainen.

MPK:n julkisina hallintotehtävinä oli vuosina 2008–2019:

  • järjestää vapaaehtoiseen maanpuolustukseen kuuluvaa sotilaallista koulutusta ja sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta sekä vapaaehtoista maanpuolustusta koskevaa tiedotusta ja valistusta;
  • kehittää naisten mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustukseen ja järjestää siihen liittyvää sotilaallista koulutusta ja sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta;
  • ohjata, tukea ja sovittaa yhteen jäsenjärjestöjen maanpuolustuskoulutusta.

Vuonna 2020 Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta uudistettiin ja MPK:n uudeksi tehtäväksi tuli järjestää nuorten tutustumistoimintaa. Samalla tehtävistä poistettiin sotilaallinen koulutus.

MPK on koko historiansa ajan toteuttanut lakisääteisiä tehtäviään sekä käyttänyt siihen annettua valtionapua puolustusministeriön ohjeistuksen mukaisesti.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Vaikka valtionavun maksatus on toukokuuksi keskeytetty, varat mahdollistavat MPK:n normaalin toiminnan jatkamisen toistaiseksi. Puolustusministeriö on laatinut oikeudellisen arvion tekemistään laillisuusvalvontatarkastuksen havainnoista ja varannut MPK:lle mahdollisuuden vastineen antamiseen 31.5. mennessä. Ministeriö keskeytti valtionavun maksamisen jo ennen vastineen antamista.

— Prosessi on rasittanut pientä organisaatiotamme jo usean vuoden ajan kohtuuttomasti. Olemme esimerkiksi palkanneet lisää henkilöstöä tuottamaan puolustusministeriön pyytämää tietoa. Annamme vastineemme määräaikaan mennessä ja uskomme asian kääntyvän parhain päin. Kun puolustusministeriön toivottavasti positiivinen päätös asiassa tulee, toimimme sen mukaisesti, summaa Laatikainen. 

Lisätietoja:

Miia Iivari
Viestintäpäällikkö
p. 050 522 0024
miia.iivari@mpk.fi

Aikaisemmat uutiset aiheesta:

Arkisto

  • No categories