Siirry sisältöön

02.07.2019

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK ei järjestä 15.7.2019 alkaen toistaiseksi ampumakoulutustapahtumia. Sekä sotilaallisia valmiuksia palvelevan että varautumis- ja turvallisuuskoulutukseen kuuluvan ampumakoulutuksen antaminen keskeytetään. MPK arvioi, että ampumakoulutuksen keskeytys kestää vähintään elokuun loppuun saakka.

Perusteena ampumakoulutuksen antamisen keskeyttämiselle on se, että 15.7.2019 voimaan tulevan lainsäädännön edellyttämää valtioneuvoston asetusta sotilaallisia valmiuksia palvelevasta ampumaohjelmistosta ei vielä ole saatettu voimaan. Lisäksi MPK:n ammunnanjohtajille ei ole vielä voitu tuottaa tarvittavia oikeuksia sotilaallisia valmiuksia palvelevien ammuntojen johtamiseen.

MPK ei ole vielä saanut myöskään varautumis- ja turvallisuuskoulutuksena annettavasta ampumakoulutuksesta riittäviä laintulkintaperusteita, jotta koulutusta voitaisiin järjestää.

15.7. alkaen vuoden loppuun saakka oli suunniteltu yhteensä noin 110 ampumakoulutustapahtumaa, joihin odotettiin yhteensä yli 2 000 osallistujaa. MPK peruuttaa ennen 31. elokuuta alkaviksi suunnitellut ampumakoulutustapahtumat ja palauttaa maksetut osallistumismaksut ilmoittautuneille.

Arkisto

  • No categories