Siirry sisältöön
Ilmapuolustuspiirin vuoden 2019 tapahtumien toimintakuvakooste

17.02.2020

Kiinnostus ilmapuolustuspiirin koulutusta kohtaan lisääntyi 2019

Tiivistelmä ilmapuolustuspiirin toiminnasta 2019

Ilmapuolustuspiirin järjestämien kurssien määrä nousi hieman yli 100%, koulutusvuorokaudet lisääntyivät 33% ja osallistujien määrä 34% edellisestä vuodesta. Kursseja oli koulutuspaikoittain yhteensä yli 100 ja koulutusvuorokausia 4200. Tähän vaikutti yhteistoiminnan kehittyminen Ilmavoimien esikunnan ja lennostojen kanssa. Toiminta perustui yhteiseen ilmapuolustuspiirin ja ilmavoimien suunnitteluaikatauluun, joka tarkennettiin ylivuoteiseksi edellisen vuoden kokemusten perusteella.

Kokonaisuutena toimintavuotta voidaan pitää erittäin hyvänä. Erityisen positiivista oli kouluttajien ja reserviläisten sitoutuminen ja ammattitaito sekä maanpuolustushenki eri koulutuspaikoilla. Keskeisenä haasteena oli edelleen kurssien ennakkomarkkinointi.

Kouluttajakoulutusta kehitettiin

ILMAPP:n koulutusteemana oli viime vuonna “Kouluttaja keskiössä”. Uusia reserviläiskouluttajia saatiin noin 50 henkeä. Keskitetty kouluttajakoulutus pidettiin Pirkkalassa marraskuussa. Kurssin aikana päivitettiin koulutuspaikkojen avainkouluttajien valmiudet sekä oikeudet vastaamaan lakimuutoksia 2020. Kurssiviikonloppua edelsi 40 tunnin etäopiskelupaketti.

Vuoden 2019 aikana valmisteltiin ”Ilmapuolustuspiirin koulutusohjelma 2020”. Koulutusohjelma antaa perusteet MPK:n uusien koulutuskorien mukaiselle koulutuksen suunnittelulle ja valmistelulle koulutuspaikoittain. SOTVA –kurssien tavoitteet on määritetty yhdessä ilmavoimien kanssa.

Ilmapuolustuspiirin oma “Ase- ja ampumakoulutusohje 2020” antaa uuden aselain mukaiset perusteet koulutuspaikoille sekä ammunnan toimihenkilöille tulevien ammuntojen valmistelusta ja johtamisesta.

Painopiste ilmavoimien valmiuden ylläpitämisessä

Ilmapuolustuspiirin vuoden 2019 koulutuksesta 43% oli Ilmavoimien tilaamaa koulutusta tukikohtien reserviläisille.

Ilmavoimien sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta järjestettiin mm. linnoittamis-, lekotekniikka-/ITväl-, ICCS, VBS, KYBER-, voimankäyttö- ja komentopaikkakursseilla.

Ilmapuolustuspiirin ensimmäiset RPAS-pilottikurssit järjestettiin keväällä Someroharjulla ja syksyllä Rissalla. Kursseilta saatiin arvokasta palautetta tulevien kurssien järjestelyihin.

Varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen eli VARTU-koulutuksen järjestäminen oli nousussa. Vuoden 2019 aikana VARTU-koulutuksen osuus oli 33% koulutustarjonnasta.

  • Suurimmat harjoitukset olivat Suomen Lento- (SLPS) ja Meripelastusseuran (SMPS) kanssa yhteistoiminnassa järjestetyt SAR LAPPEE 19 -harjoitus elokuussa Lappeenrannassa ja elo-syyskuun vaihteessa ollut SAR LAPPI 19-harjoitus Ivalossa. Näissä harjoituksissa harjoiteltiin yhteistoimintaa ja vapaaehtoisjärjestöjen valmiutta tukea viranomaisia etsinnöissä.
  • Syyskuussa Luonetjärvellä harjoiteltiin etsintää ilmasta käsin VAPEPAn kanssa. Näihin kolmeen harjoitukseen liittyi kiinteästi myös suositut Lentopelastajan perehdytyskurssit naisille.

Koulutusta naisille
“Intti ja ilmapuolustus tutuksi naisille” koulutustapahtumat olivat Luonetjärvellä ja Rissalassa. Näillä kursseilla annettiin tietoa naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta, harjoiteltiin aseenkäsittelyä ja ammuntaa eko-/reserviläisaseella, pientä ”äkseerausta” intin tyyliin, tutustumista puolustusvoimien kalustoon ja ilmavoimien toimintaan. Kurssilla kurssilaiset yöpyivät sekä kasarmioloissa että sotilasteltassa.

Kevättalvella Luonetjärvellä koulutettiin Maanpuolustusnaisten Liiton Arjen turvallisuus kurssien kouluttajia.

Nuoret mukaan ilmapuolustuspiirin kursseille
Ensimmäinen “Digitaalinen turvallisuus ja Kyber-uhat” kurssi oli suunnattu Jyväskylän lukioiden ja Gradian opiskelijoille. Kurssilaiset tutustuivat kurssilla myös Ilmasotakoulun, PVJJK:n varusmieskoulutukseen sekä Jyväskylän Yliopiston kurssitarjontaan.

Tuhannet koululaiset osallistuvat alueillaan oleville Sotilasilmailusta ammatti tapahtumiin. Nämä tapahtumat antoivat hyvän kuvan lennostojen toiminnasta ja ilmapuolustuksesta lentonäytöksineen.

Kansainvälinen toiminta käynnistyi

Ilmapuolustuspiiri järjesti ensimmäisen kansainvälisen kurssin yhdessä Viron Kaitseliitin kanssa Luonetjärvellä heinäkuussa 2019. Kurssille osallistui 30 henkeä.  Yhteistoimintaa jatketaan ja kehitetään saatujen kokemusten perusteella pitämällä vuoden 2020 aikana kaksi kurssia Suomessa ja yksi Virossa.

Arkisto

  • No categories