Siirry sisältöön
Kaksi maastoasuista ihmistä autossa

Keskitetty kouluttajakoulutus keräsi MPK:n reserviläiskouluttajia eri puolilta Suomea. Aluevalvontatehtävissä olleet sotilaspoliisit partioimassa Haminassa. Kuva: Toni Puutio/MPK

05.10.2023

Keskitetty kouluttajakoulutus kokosi 150 reserviläistä MPK:n piireistä Haminaan ja kolmelle muulle paikkakunnalle. Viiden päivän kertausharjoituksen tavoitteena oli päivittää kurssilaisten aselajiosaamista ja MPK:n koulutusohjelmien tuntemusta.

Tämänvuotiseen kokonaisuuteen Maasotakoululla Haminassa kuului 7 eri aselajikouluttajakurssia. Muun muassa sotilaspoliisi-, panssarintorjunta- ja elektronisen suojautumisen kurssien lisäksi mukana koulutuksessa oli ensimmäistä kertaa myös verkkopedagogiikan kouluttajia, joiden tehtävänä oli luoda MPK:lle uusia itseopiskeltavia verkkokursseja.

Koulutuksen aikana rakennettiin kaiken kaikkiaan yhtätoista verkkokurssia, joiden aiheet vaihtelivat esikuntatyöskentelystä kenttämuonitukseen ja miehittämättömään ilmailuun. Verkkokurssien alustana on MPK:n oma Moodle-koulutusympäristö. Vapaaehtoisten reserviläiskouluttajien työ jatkuu myös kouluttajakoulutuksen jälkeen. Verkkopedagogiikkaan perehtyneet osaajat rakentavat ja viimeistelevät koulutuksen aikana aloitetut verkkokurssit MPK:n keskustoimiston ohjaamana.

Keskitettyyn kouluttajakoulutukseen valittavat koulutusaiheet päätetään yhdessä Puolustusvoimien kanssa vuosittain. Näin voidaan varmistaa, että reserviläisten osaamisen kehittäminen tukee Puolustusvoimien tarpeita.

Maastoasuisia ihmisiä luokassa tietokoneiden näyttöjen ääressä. Kouluttaja luokan edessä

Verkkopedagogiikan kurssilaiset rakensivat koulutusmateriaaleja MPK:n omaan Moodle-koulutusympäristöön. Kuva: Paavo Piironen/MPK

Operatiivista kumppanuutta parhaimmillaan

Keskitetyssä kouluttajakoulutuksessa kurssilaiset saavat kuulla aselajinsa uusimmista tuulista Puolustusvoimien henkilökunnalta mutta tärkeä osa oppimista on myös omien osaamisten ja parhaiden koulutuskäytänteiden jakaminen.  Tarkoituksena on sekä kehittää reserviläiskouluttajien aselajiosaamista että yhdenmukaistaa koulutuskäytänteitä. Keskitetyn koulutuksen myötä voidaan edistää molempien levittämistä laajaan reserviin MPK:n kursseilla ja Puolustusvoimien harjoituksissa.

-Monella harjoitukseen osallistuvalla reserviläisellä on kokemusta kouluttamisesta, ja osa saattaa jopa opettaa arkityössään, mutta myös aselajikohtaista osaamista pitää päivittää jatkuvasti. Samoin on tärkeää näyttää heille, miten Puolustusvoimat kouluttaa tällä hetkellä asioita, sanoo harjoituksen johtajana toiminut kapteeni Mika Puronhaara Maasotakoulusta.

Kapteeni Puronhaaran mukaan yhdessä MPK:n kanssa suunniteltu ja toteutettu keskitetty kouluttajakoulutus on Puolustusvoimien ja MPK:n operatiivista kumppanuutta parhaimmillaan. Kehittämiskohteitakin Puronhaara tunnistaa.

– Yhteistyötä koulutusten suunnittelussa voitaisiin vielä tiivistää, jotta koulutuksissa voitaisiin entistäkin paremmin ottaa huomioon Puolustusvoimien tarpeet. Myös kouluttajien NATO- ja turvallisuusympäristön tietoutta voidaan parantaa tulevissa harjoituksissa.

Sami Kekkonen on toiminut yli kolme vuotta MPK Etelä-Suomen piirin vapaaehtoisena kouluttajana sotilaspoliisi koulutusohjelmassa. Sotilaspoliisi kouluttajien harjoitus Haminassa keskittyi tänä vuonna kohteensuojaukseen, sekä siihen liittyviin sotilaspoliisitehtäviin. Kekkonen osallistui keskitettyyn kouluttajakoulutukseen ensimmäistä kertaa:

-Tämä harjoitus on ollut erinomainen mahdollisuus tutustua ja rakentaa yhteyksiä eri piireissä toimiviin kouluttajiin. Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet itse laatimiemme harjoitussuunnitelmien mukaista toimintaa, ja saaneet toiminnastamme palautetta toisiltamme ja Puolustusvoimien henkilökunnalta.

Kekkonen on ollut erityisen tyytyväinen Puolustusvoimien antamaan tukeen harjoituksen aikana.

-Jos tämmöinen mahdollisuus tarjoutuu muillekin kouluttajille jatkossa, niin kannattaa ehdottomasti tarttua tilaisuuteen!

Keskitettyyn kouluttajakoulutukseen valitaan MPK:n vapaehtoisia kouluttajasitoumuksen tehneitä kouluttajia ympäri Suomea.

Lue lisää

Tule mukaan kouluttaja- ja tukitehtäviin! MPK:n kouluttaja- ja toimijakoulutus on nousujohteinen kokonaisuus, joka tukee myös erilaisissa poikkeusolojen tehtävissä menestymistä.

Teksti: Paavo Piironen

Arkisto

  • No categories