Siirry sisältöön
Nuoria naisia istumassa Puolustusvoimien henkilökuljetuskaluston penkeillä, varusmies opastamassa.

Kurssilaiset tutustumassa henkilökuljetuskalustoon Intti tutuksi naisille -kurssilla Kajaanissa Kuva: Martti Huusko/MPK

19.10.2022

Keski-Suomen käräjäoikeus käsitteli 18.-19.10.2022 vapaaehtoisen maanpuolustuksen laillisuusvalvontatarkastuksessa ilmi tulleita epäilyjä virkavelvollisuuden rikkomisesta. Kuultavana oli kolme MPK:n työntekijää. Heitä kuultiin alle 18-vuotiaiden hyväksymisestä mukaan sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen.

Tapaukset koskivat vuonna 2017 järjestettyjä naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen perehdyttäviä koulutuksia Tikkakoskella ja Pirkkalassa. Osa osallistuneista oli alle 18-vuotiaita. Laki ei kiellä alle 18-vuotiaiden osallistumista MPK:n koulutukseen, mutta kaikki koulutussisällöt eivät ole sallittuja alaikäisille.

MPK:n henkilökunnan lausunnoissa kuultiin, että Tikkakosken tapauksessa kyse oli siitä, että Intti tutuksi naisille -koulutus oli merkitty virheellisesti MPK:n järjestelmään sotilaallisia valmiuksia palvelevana koulutuksena. Tosiasiassa kyse oli varautumis- ja turvallisuuskoulutuksesta, jonka sisällöissä ei ole sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen liittyviä aiheita kuten ase- ja ampumatarvikkeiden käsittelyä.

Toinen käsittelyssä oleva tapaus koski Pirkkalassa järjestettyä koulutusta. Vuonna 2017 MPK:n tietojärjestelmä ei vielä automaattisesti estänyt alle 18-vuotiaiden ilmoittautumista sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen kuuluvalle Sotilaan perustaidot naisille -kurssille. Kurssille osallistui kaksi 17-vuotiasta, samana vuonna 18 vuotta täyttävää, palvelukseenastumismääräyksen saanutta naista.

Kurssin toimijoiden mukaan, alle 18-vuotiaita kiellettiin osallistumasta tiettyihin koulutuksen osa-alueisiin ja kouluttajille kerrottiin, että 17-vuotiaat he eivät voi lain mukaan osallistua kaikkiin koulutusrasteihin. Tieto ei kuitenkaan saavuttanut yhtä rastikoulutuksen pitäjistä, vaan kaksi 17-vuotiasta naista osallistui aseen rynnäkkökiväärin purkamiseen ja kokoamiseen.

Parannuksia ohjeistuksiin ja järjestelmään inhimillisten virheiden estämiseksi

Vuonna 2018 puolustushallinnon sisäisessä tarkastuksessa kävi ilmi, että kaikkiaan MPK:n varsinaiseen sotilaallisia valmiuksia palvelevaan (SOTVA) koulutukseen oli vajaan kahden vuoden tarkastelujakson aikana osallistunut joitakin alle 18-vuotiaita nuoria, noin 0,02 % kaikista SOTVA-koulutukseen osallistuneista henkilöistä.

Kyse on inhimillisistä virheistä, joista MPK organisaationa on pahoillaan ja on jo tehnyt korjaavia toimenpiteitä ohjeistukseen ja järjestelmiin heti vuonna 2018 virheiden käytyä ilmi. MPK ei kuitenkaan ole tarkoituksellisesti kouluttanut sotilaallisia valmiuksia alle 18-vuotiaille

Heti ilmi tulleiden puutteiden jälkeen MPK toteutti vuonna 2018 ohjeistuksen ja järjestelmän uudistuksen. MPK:n tiedonhallintajärjestelmää uudistettiin niin, että se automaattisesti estää alle 18-vuotiaan ilmoittautumisen sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen. Samoin koulutuksen sisältöihin ja osallistujien käsittelyyn liittyvää ohjeistusta on tarkennettu. Parannetulla perehdyttämiskoulutuksella varmistetaan, että jokainen MPK:n työntekijä tuntee lain vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta sekä muun MPK:n koulutustoiminnan järjestämiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisäksi suuri osa tarkennettavista yksityiskohdista on jo korjautunut 1.1.2020 voimaan astuneen lainsäädäntöuudistuksen sekä vuonna 2022 tarkennetun lainsäädännön ansiosta.

>> Aikaisempi uutinen aiheesta

Arkisto

  • No categories