Siirry sisältöön

16.09.2020

MPK sitoutuu toimimaan pelastuslain (379/2011) 51 §:n mukaisesti Helsingin pelastuslaitoksen apuna koulutustehtävissä järjestämällä kalliosuojien erityishenkilöstön koulutusta Helsingin kaupungin alueella sijaitseviin kalliosuojiin sijoitettavalle ja varattavalle henkilöstölle.

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa kalliosuojiin erityishenkilöstöä, joka hallitsee suojan eri osa-alueiden toimintaan liittyvät perusteet ja kykenee toimimaan tarvittaessa suojan eri tehtävissä. Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi tekniset, muonitus-, ensiapu-, henkisen tuen ja järjestyksenvalvontatehtävät.

Koulutetusta henkilöstöstä muodostetaan varattu väestönsuojeluorganisaation reservi, jota voidaan tilanteen vaatiessa käyttää dynaamisesti suojaamistehtävissä Helsingin eri kalliosuojissa.

Koulutusrakenne

Koulutukseen valittavat henkilöt

  • Koulutettavaksi voidaan hyväksyä Suomessa asuva henkilö, jolla on kotikuntalain mukaan kotikunta Suomessa ja joka on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta. Koulutukseen ei tule valita henkilöitä, joilla on Puolustusvoimissa sodanajan sijoitus tai henkilöitä, joilla siviilitehtävänsä vuoksi on poikkeusoloissa sijoitus ja varaus muuhun tehtävään.
  • Fyysisten ominaisuuksien osalta koulutettavaksi voidaan valita henkilöitä, jotka kykenevät suoriutumaan kalliosuojahenkilöltä vaadittavista tehtävistä ja liikkumaan esteellisissä ympäristöissä. MPK suorittaa koulutettavien valinnat.
  • Pelastuslaitos sijoittaa ja varaa koulutetut henkilöt tarpeiden mukaisesti Helsingin kaupungissa sijaitseviin kallioväestönsuojiin väestönsuojelun erityishenkilöstöksi.

Tervetuloa mielenkiintoiseen poikkeusajan koulutukseen!

Arkisto

  • No categories