Siirry sisältöön

28.02.2018HARJOITUKSEN KURSSIT

ESIKUNTAKURSSI
Kurssin tavoitteena on, että kurssin jälkeen kurssilaiset hallitsevat sotilasalueensa organisaation ja sidosryhmät omaan toimintaansa liittyen, sekä osaavat järjestää tarvittaessa tiedotustilaisuuden sidosryhmilleen. Kurssilaiset hallitsevat myös mobiilin TUVE:n ja LYNC järjestelmien käytön, sekä osaavat ottaa huomioon toiminnassaan operaatioturvallisuuden.
Kurssin jälkeen kurssilaiset osaavat myös toiminnan PAIKP:n yhteysupseerin tehtävissä, tiedottamisen eri medioissa sekä osaavat ottaa huomioon tiedustelukysymykset yhteysupseeritoiminnassa. Kurssilaiset osaavat myös pääpiirteet toimivaltuuksien- sekä voimankäytön oikeuksien eri tasoista sekä niiden mahdollisuuksista ja rajoituksista. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: http://bit.ly/2oz7NYX

SOTILASPOLIISIKURSSI
Tämän vuoden Spol -kurssilla kerrataan jo opittuja Spol -taitoja sekä opiskellaan nykyaikaisia sotilaspoliisin taistelu– ja voimankäyttömenetelmiä. Lisäksi harjoittelemme mm. toimivan SPOL- tukikohdan perustamista, sotavankien käsittelyä, rakennusten- sekä ajoneuvojen tarkistamista ja kohdehenkilön puhuttelua-käskytystä ja kiinniottoa. Lisäksi aiheena ovat erikoisjoukkojen toimintaperiaatteet sekä tiedustelun vastainen toiminta.

Koulutus järjestetään käytännön tekemisen kautta sekä osittain rastikoulutuksena.

Kurssi on suunnattu sotilaspoliiseille, sekä sotilaspoliisitoiminnasta kiinnostuneille miehille ja naisille. Tärkeimpänä tavoitteena on kehittää yksittäisen taistelijan taitojen sekä partion ja ryhmän toimintaa paikallispataljoonan viitekehyksessä. Sovellettu vaihe on osa harjoitusta. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: http://bit.ly/2oyGAEI

MAAKUNTAKOMPPANIAKURSSI
Kurssi jatkaa Maakuntakomppanian tehtäviin kuuluvien toimintojen harjoittelua käytännössä, ja on suunnattu uusille ja jo kokeneemmille lähinnä Pohjois-Pohjanmaan Maakuntakomppanian jäsenille. Kurssin koulutussisältö tulee perustumaan PPOHMMAAKK tarpeisiin. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: http://bit.ly/2sXFDv7

KENTTÄLÄÄKINTÄKURSSI
Kurssin tavoitteena on opettaa kurssilaisille EHP:n (ensihoitopaikan) perustaminen ja sen toiminta osana muun komppanian toimintaa.
Viikonlopun aikana perehdytään EHP:n tärkeimpään kalustoon ja EHP:lla toimivien taistelijoiden erilaisiin tehtäviin. Kurssilla opetetaan myös tärkeimmät EHP:lla tarvittavat ensiaputaidot.

Kenttälääkinnän lisäksi tutustumme myös EHP:lla tarvittaviin yleisiin sotilaallisiin taitoihin, joita pääsemme testaamaan soveltavassa vaiheessa.

Kurssi on suunnattu kenttälääkintään koulutetuille sekä asiasta kiinnostuneille reserviläisille. Kurssille voi myös osallistua, vaikka aiempaa kenttälääkinnän koulutusta ei olisikaan. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: http://bit.ly/2oAS36O

TIEDUSTELUKURSSI
Kurssin tavoitteena on opettaa kurssilaisille toiminnan tähystyspaikalla niin, että he kurssin jälkeen hallitsevat sen. Lisäksi kurssilaiset osaavat tähystyspaikan perustamisen ja toiminnan tiedustelupartiossa. Toiminta rakennetulla alueella/kaupunkiympäristössä on yksi pääteemoista.
Kurssiin sisältyy myös toimivan tukikohdan ja tähystyspaikan sijoittelu, naamiointi, harhautukset, ääni ja valokurin ylläpito yms. Lisäksi aiheena ovat erikoisjoukkojen toimintaperiaatteet sekä tiedustelun vastainen toiminta. Kalustokoulutukseen pyritään sisällyttämään tähystyspaikalla ja tiedustelupartiossa tarvittavaa kalustoa. Koulutus järjestetään käytännön tekemisen kautta sekä osittain rastikoulutuksena.

Kurssi on sotilaallisia valmiuksia palveleva, kesä- ja osittain rakennetulle alueelle keskittyvä tiedustelukurssi.
Kurssilta saat perusteet tähystystiedusteluun, sekä mahdollisuuden kokeilla menemistä omalle epämukavuusalueelle.

Kurssi on suunnattu tiedustelusta kiinnostuneille miehille ja naisille. Tärkeimpänä tavoitteena on kehittää yksittäisen taistelijan taitojen sekä partion ja ryhmän toimintaa paikallispataljoonan viitekehyksessä.
Sovellettu vaihe on osa harjoitusta. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: http://bit.ly/2HPLE08

PAIKALLISPUOLUSTUKSEN HUOLTO
Kurssin tavoitteena on kouluttaa kurssilaisille paikallispuolustuksen huollon perusteita. Tavoitteena on, että kurssin jälkeen kurssilaiset hallitsevat talouspaikan järjestelyt, muonituskaluston käytön ja sekä elintarvikehuoltoon liittyvät asiat. Kurssilaiset osaavat kurssin jälkeen kenttähygienian ylläpidon.

Kurssilla harjoitellaan myös huollon vartioinnin ja lähipuolustuksen järjestelyitä.

Kurssilla käydään läpi myös ensiapuun liittyviä asioita, mm. henkeä pelastavaa ensiapua sekä huoltoon liittyviä kohdennettuja ensiapu- asioita, kuten palovammojen ensiapua.

Koulutus järjestetään pääasiassa käytännön harjoittelun kautta sekä rastikoulutuksena.

Kurssi muonittaa koko Hiukka 2018 harjoituksen. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: http://bit.ly/2F8ZRXv

ESIKUNTA- JA VIESTIKOMPPANIAKURSSI
EVK kurssin tavoitteena on, että kaikki kurssilaiset osaavat radiotukiaseman perustamisen, ylläpidon ja yleisten ongelmien ratkaisemisen.

Kurssilaiset hallitsevat toiminnan viestipäivystäjänä, tietoturva-asiat ja radiotukiaseman suojaamisen toimenpiteet.
Radiotukiaseman perustaminen, ylläpito ja suojaaminen tapahtuu yhteistoiminnassa muiden Hiukka harjoituksen kurssien kanssa.

Kurssin kohderyhmänä ovat Paikallispataljoonaan sijoitettu EVK henkilöstö ja Paikallispataljoona konseptista kiinnostuneet reserviläiset. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: http://bit.ly/2HREw3t

PIONEERIKURSSI
Kurssin aiheena on aselajin uuden jaottelun mukainen liikkeen edistäminen. Tavoitteena on, että kurssin jälkeen kurssilaiset tuntevat vihollisen (sirote)miinoittamistavat ja osaavat toimia raivaamistehtävässä. Tuntevat miten sirotemiinat tunnistetaan. Ryhmänjohtajat osaavat johtaa ryhmän raivaamistehtävän. Joukkueen johtajat osaavat valita sopivan raivaamismenetelmän sekä osaa johtaa joukkueen toimintaa. Pioneeriryhmä osaa raivausvälineiden käytön. SIMI/RAT raivaaminen ampumalla ja räjäyttämällä. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: http://bit.ly/2ozA6W1

PERUSTAMISKURSSI
Perustamiskurssin osalta tavoitteena on, että harjoituksen jälkeen kurssilaiset:
Hallitsevat
– perustamisen yleisjärjestelyt
– keskisuuren harjoituksen perustamisen ja purkamisen
Osaavat
– perustamiskeskuksen kokoonpanon ja tehtävät
– perustamiseen liittyvän henkilöstön, ajoneuvojen ja materiaalin käsittelyn
– perustamisen vartioinnin järjestelyt
Tuntevat
– perustamisen suojaamisen järjestelyt
– perustamisen aikaisen huollon järjestelyt
– perustamisen johtamisen
– perustamisen aikaisen koulutuksen
– sotavalmiustarkastuksen ja joukkojen luovuttamisen
– perustamisen lopettamisen.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: http://bit.ly/2CMOPlv

Arkisto

  • No categories