Siirry sisältöön

Kuva: Jouko Liikanen

21.08.2023

HELA23- harjoitus järjestetään Kauhavalla tänä vuonna viidettä kertaa. Kurssit käsittävät sekä sotilaan perustaitoja että maasto- ja etsintäkursseja.

MPK:n koulutuskalenterin kautta pääset ilmoittautumaan mukaan kursseille!

Sotilaan perustaidot naisille

Kurssi soveltuu erityisesti vapaaehtoista asepalvelusta harkitseville tai päätöksensä jo tehneille 18 vuotta täyttäneille naisille. Kurssi antaa osallistujille mahdollisuuden tutustua käytännössä varusmiespalveluksen sisältöön, koulutusaiheisiin sekä varusmiespalveluksen arkitodellisuuden ja asevelvollisuuden vaatimuksiin, joiden perusteella pystyy tekemään päätöksen, hakeeko suorittamaan vapaaehtoista varusmiespalvelusta.

Kohteensuojaus 1

Kurssi soveltuu reserviläisille mutta myös muut voivat hakea mukaan. Kurssille hyväksyminen edellyttää hyväksytysti suoritettuja MPK:n sotilaspoliisiaselajin koulutusohjelman mukaisia SPOL 1-3 kursseja tai vastaavaa muuta koulutusta kuten paikallisjoukkojen koulutusta.

Kurssilla käsitellään: kohteensuojaustehtävä ja sen vaatimukset, vyöhykesuojauksen periaate, kiinteä kulunvalvontapaikka (KVP), liikkeen rajoittaminen, toimintavaltuudet ja vartiomiehen toiminta suojattavalla kohteella, aluepartio jalan.

Sotilaspoliisi peruskurssi 1

Kurssi soveltuu parhaiten sijoittamiskelpoiselle reserviläiselle, mutta peruskursseille voi osallistua myös muut kuin reserviläiset jos kurssilla riittää tilaa.

Kurssilla käsitellään: Koulutusohjelman ja sotilaspoliisitoiminnan esittely, henkilökohtaisten varusteiden käyttö, henkilökohtaisten taitojen harjoittelu.

Taistelu rakennetulla alueella peruskurssi 2

Kurssille hyväksyminen edellyttää MPK:n TRA-koulutusohjelman mukaisen TRA peruskurssi 1:n suorittamisen tai vastaava muun hyväksiluettavan koulutuksen.

Kurssilla käsitellään: partion ja ryhmän kokoonpano sekä suorituskykyvaatimukset, taisteluensiavun perusteet, turvallinen aseenkäsittely ja yksittäisen taistelijan ja partion perustaistelumenetelmät rakennetulla alueella.

Naisten ja nuorten maastokurssi

Kurssi soveltuu naisille ja yli 16-vuotiaille nuorille.

Kurssin tavoitteena on opettaa ja kehittää kurssilaisten maasto-, erä- ja lääkintätaitoja siten, että he kykenevät turvallisesti liikkumaan maastossa noin päivätaipaleen mittaisilla retkillä, sekä yöpymään maastossa.

Etsinnän peruskurssi

Kurssi soveltuu kaikille Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) toiminnasta kiinnostuneille.

Kurssin käytyään kurssilaiset tuntevat yleisimmin käytettävät etsintämenetelmät ja osaavat toimia niissä etsijöinä. Osallistujat tietävät myös Vapepa:n toiminnan ja viranomaisyhteistyön periaatteet, henkilökohtaisen valmiuden osa-alueet, vastuuasiat ja osaavat varautua etsintöihin sekä toimia etsintähälytyksessä. Kurssin käyminen ei velvoita liittymään hälytysryhmään, mutta toimintaan mukaan haluaville pyritään osoittamaan oma hälytysryhmä.

Ilmoittautuminen kursseille

Kursseille ilmoittautuminen päättyy 10.9.2023 (pl. Etsintäkurssi 17.9).

Tervetuloa mukaan!

Arkisto

  • No categories