Siirry sisältöön

19.06.2018Harjoituksen kurssit;

Kohteensuojaus:
– Tavoitteena on harjaannuttaa reserviläisiä kohteensuojaamisen perusteisiin ja toimeenpanoon.
HAVU -harjoituksen sovelletussa vaiheessa kurssi toimii maaliosastona tiedustelukurssille. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://bit.ly/2K1J5w5

Tiedustelutoiminta:
– Kurssin tavoitteena on kerrata tiedustelukoulutetuille reserviläisille tiedustelujoukkueen ja tiedusteluryhmän toimintaa.
Koulutuksen painopiste on
– kohteen tiedustelu (partio/ryhmä taso)
– tiedustelutietojen viestittäminen
Päämääränä on kehittää joukkuetason osaamista. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://bit.ly/2JS6l0b

Tiedustelutulenjohto:
– Kurssin tavoitteena on kerrata tulenjohtokoulutetuille reserviläisille tulenjohtopartion ja tiedustelutulenjohtoryhmän toimintaa.
Koulutuksen painopiste on
– tulenjohtotoiminta
– toiminta tiedusteluryhmän osana
Kohderyhmänä on tiedustelukomppaniaan sijoitetut tulenjohtokoulutetut reservin johtajat ja miehistö. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://bit.ly/2liNKvt

Arkisto

  • No categories