Lisää liikettä -hankkeella tähdätään reserviläisten fyysisen toimintakyvyn kohottamiseen ja liikunta-aktiivisuuden lisäämiseen. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK), Reserviläisurheiluliiton (Resul) ja Puolustusvoimien yhteisen hankkeen tavoitteena on antaa reserviläisille työkaluja fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen sekä tukea Puolustusvoimien tulevia tehtäväkohtaisten vaatimusten täyttämistä. Toimintakykyiset reserviläiset ovat puolustusvoimien suorituskyvyn perusta.

– Lähiaikoina Puolustusvoimat julkaisee luokittelutaulukot, joissa onmääritetty tehtäväkohtaiset fyysisen toimintakyvyn vaatimukset. Tulevaisuudessa myös reserviläisiltä ja varusmiehiltä odotetaan hyvää fyysistä toimintakykyä, kertoo MPK:n liikunta-asiantuntija Matti Santtila.

– On tärkeää antaa reserviläisille tukipalveluja ja keinoja, joilla he voivat kehittää ja testata fyysistä toimintakykyään, Santtila jatkaa.

Yhteinen hanke koostuu eri osa-alueista: Puolustusvoimat antaa perusteet ja tukee reserviläisten liikunta-aktiivisuutta marsmars.fi -palvelun avulla, MPK:n koulutetut testaajat vastaavat kuntotestauksesta ja reserviläisten tehtäväkohtaisten fyysisten taitojen ja kunnon kehittämisestä ja Resul ylläpitää Tikki-järjestelmää, johon taltioidaan kuntotestitietoa.

Tarkoituksena on, että mahdollisimman moni reserviläinen saadaan testausjärjestelmän piiriin. Samalla reserviläisten fyysisestä toimintakyvystä ja tehtäväkohtaisista testeistä taltioidaan luotettavaa kuntotestitietoa yhteiseen tietojärjestelmään. Tulokset kirjataan RESUL:n rakentamaan Tikki-tietojärjestelmään, josta tiedot voidaan nähdä reaaliaikaisesti ja tarvittaessa siirtää puolustusvoimien tietojärjestelmiin.

Lähtölaukaus hankkeelle Kisahallissa 26.2. klo 15.00

Lisää liikettä hankkeen Kick off -järjestetään Helsingin Kisahallissa 26.2. klo 15.00 alkaen. Tilaisuudessa esitellään hanketta ja kaikilla on mahdollisuus kokeilla reserviläisten kuntotestejä, joita ovat vauhditon pituushyppy, etunojapunnerrus ja istumaan nousu.

Lisätietoja:

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK
Matti Santtila
p. 050 530 9236
matti.santtila@mpk.fi

Reserviläisurheiluliitto
Tor-Erik Lindqvist
p. 044 278 2720
tor-erik.lindqvist@tikki.fi

Puolustusvoimat
Kai Pihlainen
p. 0299510173
kai.pihlainen@mil.fi