MPK:n kuntotestaajakoulutus käynnistyy

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK käynnistää oman kuntotestaajakoulutuksen. Koulutuksen kohderyhmänä ovat liikunnallisesti aktiiviset ja kuntotestauksesta kiinnostuneet vapaaehtoiset reserviläiset. Kuntotestaajakurssin suorittaneilla on oikeus johtaa reserviläisten kuntotestejä MPK:n järjestämissä tai Puolustusvoimien tilaamissa kuntotesteissä.

MPK järjestää ensimmäisen kuntotestaajakurssin Upinniemessä 13.-14.4.2019 Meripuolustuspiirin johdolla. Kurssin johtajana toimii Meripuolustuspiirin liikuntapäällikkö Jukka Jortikka. Aiemmin MPK:n kuntotestaajien koulutuksesta on vastannut Urheilukoulu, joka jatkossa kouluttaa testaajakurssien kouluttajat.

Reserviläisten kuntotestit sisältävät kestävyystestinä 12-minuutin juoksutestin ja yli 45-vuotiaille UKK-kävelytestin. Lihaskuntoa testataan etunojapunnerruksella, istumaan nousulla sekä vauhdittomalla pituushypyllä. Kuntotesteihin voi osallistua puolustusvoimien kertausharjoituksissa ja vapaaehtoissa harjoituksissa, MPK:n kursseilla tai urheiluopistojen sekä urheilulääkäriasemien testiasemilla. Kuntotestitulokset ovat reserviläisen sijoituksen ja ylennyksen perustieto, joten se kannattaa ylläpitää ajan tasalla.

Kuntotestitiedot kirjataan Tikki-sovellukseen, jossa reserviläisten testitulokset ja historiatieto säilyvät ajantasalla myöhempää käyttöä varten. Tiedot on mahdollista siirtää Tikistä reserviläisen luvalla Puolustusvoimien käyttöön.

Lisää liikettä on Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n, Reserviläisurheiluliiton ja Puolustusvoimien yhteinen hanke reserviläisten fyysisen toimintakyvyn sekä tehtäväkohtaisen vaatimustason saavuttamiseksi ja parantamiseksi. Hankkeen tarkoituksena on lisäksi kannustaa reserviläisiä liikunnalliseen elämäntapaan sekä tehostaa reserviläisten kuntotestausta.

Lisätietoja liikuntatapahtumista ja kuntotesteistä löytyy hankkeen nettisivuilta. Sieltä voit ilmoittautua mukaan kuntotesteihin ja liikuntatapahtumiin. Mikäli olet kiinnostunut MPK:n kuntotestaajakoulutuksesta, ota yhteyttä piirisi liikuntavastaavaan.

Lisätietoja kuntotestaajakoulutuksesta ja käynnistyvästä kurssista:

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Matti Santtila
Puh. 050 530 9236

Meripuolustuspiiri
Jukka Jortikka
Puh. 050 412 6088