MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

 

PAUHA-harjoitus

PAUHA18 -harjoitus Lohtajan ampuma- ja harjoitusalueella 20.-22.4.

PAUHA18 on Pohjanmaan maanpuolustuspiirin pääharjoitus, jonka odotetaan keräävän lähes 400 reserviläistä ja varautumis- ja turvallisuustaidoista kiinnostunutta osallistujaa. Harjoituksen suurin kohderyhmä on paikallisjoukkoihin sijoitut reserviläiset, joille ennetaan sotilaallista sekä sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta. Reserviläisille järjestetyistä kursseista kertyy osallistujille rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia.

Valtaosaan reserviläisille suunnatusta koulutuksesta Puolustusvoimat valitsee ja kutsuu koulutettavat, paikallispataljoonaan sijoitetut reserviläiset. Joillekin kursseille on kuitenkin mahdollista ilmoittaa halukkuutensa, ja näiden kurssien ilmoittautumislinkit löytyvät alta.

Asepalvelusta suorittamattomille kansalaisille annetaan varautumisen ja turvallisuuden koulutusta, joka käsittää mm. erä-, selviytymis- ja ensiaputaitoja. Ilmoittautumislinkit kaikille avoimiin koulutuksiin löytyvät alta.

Pohjanmaan maanpuolustuspiirin Seinäjoen koulutuspaikan johtovastuulla toteutettavan harjoituksen kouluttaja- ja järjestelytehtävistä vastaavat koulutus- ja tukitehtäviin sitoutuneet vapaaehtoiset toimijat kaikista maanpuolustuspiirin kolmesta koulutuspaikasta. Lisäksi Meripuolustuspiirin Kokkolan meriosasto tukee harjoitusta osallistumalla ammuntojen aikana suoritettavaan merialueen valvontaan.

Harjoitusta tukee Porin prikaatin Pohjanmaan aluetoimisto ja sen Niinisalossa toimivat joukkoyksiköt.  Harjoitus toteutetaan Panssariprikaatin Lohtajan harjoitus- ja ampuma-alueella.

Lisätietoa harjoituksesta antaa piiripäällikkö Jani Pikkarainen p. 050 553 6828, jani.pikkarainen@mpk.fi.

Puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus

Tukialueen taistelun peruskurssi 20.-22.4.

Kohderyhmänä ovat maakuntajoukkoihin sijoitettavat uudet reserviläiset sekä aluetoimiston valitsemat paikallispataljoonaan sijoitetut muut reserviläiset. Kurssille voi myös ilmoittautua. MPK:n sivujen kautta. Pohjanmaan aluetoimisto valitsee ja kutsuu kurssille osallistujat.  Tutustu ja ilmoittaudu tästä!

Kuljetuksen suojaus 21.-22.4.

Kohderyhmänä ovat maakuntajoukkoihin sijoitetut reserviläiset. Pohjanmaan aluetoimisto valitsee ja kutsuu kurssille osallistujat.

Tukialueen taistelu 3, 21.-22.4.

Kohderyhmänä ovat maakuntajoukkoihin sijoitetut reserviläiset. Pohjanmaan aluetoimisto valitsee ja kutsuu kurssille osallistujat.

Tukialueen taistelu 4, 21.-22.4.

Kohderyhmänä ovat maakuntajoukkoihin sijoitetut reserviläiset. Pohjanmaan aluetoimisto valitsee ja kutsuu kurssille osallistujat.

Reserviläispäivä 21.4.

Kohderyhmänä ovat paikallisjoukoista ja maakuntajoukkotoiminnasta kiinnostuneet Pohjanmaan aluetoimiston alueella asuvat reserviläiset. Reserviläispäivä toteutetaan puolustusvoimien vapaaehtoisena harjoituksena (VEH), johon Pohjanmaan aluetoimistio valitsee ja kutsuu reserviläiset.

Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus

Alueturvallisuus 20.-22.4.

Eloonjäämiskoulutus 1 / SERE 1  20.-22.4. Tutustu ja ilmoittaudu tästä!

Joukkomuonitus 20.-22.4.  Tutustu ja ilmoittaudu tästä!

Esikunnan reservi 20.-22.4.  Tutustu ja ilmoittaudu tästä!

Perustamiskurssi 20.-22.4.   Tutustu ja ilmoittaudu tästä!

Sotilaskuljetuskurssi 20.-22.4. Tutustu ja ilmoittaudu tästä!

Väylä- ja sektorivalvonta 20.-22.4.

Varautumis- ja turvallisuuskoulutus

Tiedottajakurssi 20.-22.4 Tutustu ja ilmoittaudu tästä!

Nuorten maastokurssi 20.-22.4.

Nuorten maastokurssi 21.4.

Nuorten tutustuminen Puolustusvoimiin 20.-22.4.

Sotilaskodin varautuminen uhkatilanteisiin 20.-22.4.   Tutustu ja ilmoittaudu tästä!

Varautumisen ja turvallisuuden koulutustapahtumat on suunnattu erikseen nimetyille kohderyhmille. Lisätietoja koulutustapahtumista antaa Pohjanmaan maanpuolustuspiirin koulutussihteeri Rhea Nykvist p. 0400 395 909, rhea.nykvist@mpk.fi.