MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutus
Försvarsutbildning

 

PAUHA-harjoitus

PAUHA19 -harjoitus Lohtajan ampuma- ja harjoitusalueella 29.-31.3

PAUHA19 on Pohjanmaan maanpuolustuspiirin pääharjoitus, jonka odotetaan keräävän lähes 400 reserviläistä ja varautumis- ja turvallisuustaidoista kiinnostunutta osallistujaa. Harjoituksen suurin kohderyhmä on paikallisjoukkoihin sijoitut reserviläiset, joille ennetaan sotilaallista sekä sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta. Reserviläisille järjestetyistä kursseista kertyy osallistujille rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia.

Valtaosaan reserviläisille suunnatusta koulutuksesta Puolustusvoimat valitsee ja kutsuu koulutettavat, paikallispataljoonaan sijoitetut reserviläiset. Joillekin kursseille on kuitenkin mahdollista ilmoittaa halukkuutensa, ja näiden kurssien ilmoittautumislinkit löytyvät alta.

Asepalvelusta suorittamattomille kansalaisille annetaan varautumisen ja turvallisuuden koulutusta, joka käsittää mm. erä-, selviytymis- ja ensiaputaitoja. Ilmoittautumislinkit kaikille avoimiin koulutuksiin löytyvät alta.

Harjoituksen kouluttaja- ja järjestelytehtävistä vastaavat koulutus- ja tukitehtäviin sitoutuneet vapaaehtoiset toimijat kaikista maanpuolustuspiirin kolmesta koulutuspaikasta. Lisäksi Meripuolustuspiirin Kokkolan meriosasto tukee harjoitusta osallistumalla ammuntojen aikana suoritettavaan merialueen valvontaan.

Harjoitusta tukee Porin prikaatin Pohjanmaan aluetoimisto ja sen Niinisalossa toimivat joukkoyksiköt.  Harjoitus toteutetaan Panssariprikaatin Lohtajan harjoitus- ja ampuma-alueella.

Lisätietoa harjoituksesta antaa piiripäällikkö Jani Pikkarainen p. 050 553 6828, jani.pikkarainen@mpk.fi.

Puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus

Tukialueen taistelun peruskurssi 29.-31.3

Kohderyhmänä ovat maakuntajoukkoihin sijoitettavat uudet reserviläiset sekä aluetoimiston valitsemat paikallispataljoonaan sijoitetut muut reserviläiset. Kurssille voi myös ilmoittautua. MPK:n sivujen kautta. Pohjanmaan aluetoimisto valitsee ja kutsuu kurssille osallistujat.

Sovellettu tukialueen taistelu 29.-31.3

Kohderyhmänä ovat maakuntajoukkoihin sijoitetut reserviläiset. Pohjanmaan aluetoimisto valitsee ja kutsuu kurssille osallistujat.

Paikallispataljoonan esikuntakurssi 29.-31.3

Kohderyhmänä ovat paikallisjoukkoihin sijoitetut reserviläiset. Pohjanmaan aluetoimisto valitsee ja kutsuu kurssille osallistujat.

Reserviläispäivä 30.3

Kohderyhmänä ovat paikallisjoukoista ja maakuntajoukkotoiminnasta kiinnostuneet Pohjanmaan aluetoimiston alueella asuvat reserviläiset. Reserviläispäivä toteutetaan puolustusvoimien vapaaehtoisena harjoituksena (VEH), johon Pohjanmaan aluetoimistio valitsee ja kutsuu reserviläiset.

Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus

Alueturvallisuus 29.-31.3

Eloonjäämiskoulutus 2 / talvi 29.-31.3

Joukkomuonitus 29.-31.3

Esikunnan reservi 29.-31.3

Perustamiskurssi 29.-31.3

Sotilaskuljettajien jatkokurssi 29.-31.3

Pimeätoimintakurssi 30.3

Taistejijan viestivälinekurssi 30.3

Varautumis- ja turvallisuuskoulutus

Nuorten maastokurssi 29.-31.3

Nuorten tutustuminen Puolustusvoimiin 29.-31.3

Sotilaskodin varautuminen uhkatilanteisiin 29.-31.3

Varautumisen ja turvallisuuden koulutustapahtumat on suunnattu erikseen nimetyille kohderyhmille. Lisätietoja koulutustapahtumista antaa Pohjanmaan maanpuolustuspiirin piiripäällikkö Jani Pikkaraine p. 050 553 6828, jani.pikkarainen@mpk.fi