MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

 

Hämeen ILVES-harjoitus

Hämeen ILVES 2018 -harjoitus

Hämeen Ilves 18 on Hämeen maanpuolustuspiirin pääharjoitus, joka järjestetään Panssariprikaatin kasarmi- ja lähiharjoitusalueilla 21.9.–23.9.2018. Harjoitus muodostuu 16 kurssista ja sen odotetaan keräävän lähes 350 reserviläistä ja yleisesti varautumis- ja turvallisuusasioista kiinnostunutta osallistujaa. Pääkohderyhmä ovat varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneet reserviläiset. Mutta myös muille vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta kiinnostuneille on kursseja. Harjoituksen kouluttaja- ja järjestelytehtävistä vastaavat Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutus- ja tukitehtäviin sitoutuneet vapaaehtoiset toimijat.

Harjoituksen järjestämistä tukevat Panssariprikaati asettamalla harjoitukseen henkilöstöä, tiloja, ajoneuvoja ja koulutusmateriaalia sekä Leijona Catering elintarvike- ja ruokahuollossa.

Puolustusvoimien tilaama vapaaehtoinen koulutus (VEH). Kursseilla tarjotaan reserviläisille sotilaallista koulutusta eri kursseilla eri tehtävissä ja tilaisuutta ylläpitää kenttäkelpoisuutta. Koulutuksessa voi kerrata varusmiesaikana saatuja taitoja ja kehittää kouluttaja- sekä johtamistaitoja. Keskeisenä koulutusryhmänä ovat maakuntajoukot ja paikallispuolustus. Kursseille voi ilmoittautua MPK:n järjestelmän kautta. Vapaaehtoinen harjoitus on osallistujalle vapaaehtoinen. Ilmoittautumisen jälkeen on osallistujalla kuitenkin velvollisuus tulla paikalle, ja estymisestä tulee ilmoittaa harjoituksen johdolle. Aluetoimisto valitsee osallistujat vapaaehtoisiin harjoituksiin ja lähettää heille keltaiselle paperille painetun kutsun saapua vapaaehtoiseen harjoitukseen. Osallistuja saa kutsun mukana Puolustusvoimien matkaliput, ja koulutus, majoitus, muonitus ja terveydenhuolto ovat maksuttomia. Vapaaehtoisista harjoituksista maksetaan päivärahaa, ja harjoituksesta myönnetyt kertausharjoitusvuorokaudet lasketaan täysimääräisinä mukaan esimerkiksi ylennyksiä harkittaessa.

Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus. Kurssit ovat vapaaehtoisia. Niille ilmoittaudutaan MPK:n järjestelmän kautta, eikä niille lähetetä erillistä kutsua. Kurssille ilmoittautujan on oltava 18 -vuotta täyttänyt Suomen kansalainen. Koulutuksesta saa useimmiten rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia, vaikka siitä ei makseta palkkaa, päivärahaa tai matkakorvauksia. Sotilaallisia valmiuksia palveleva harjoitus on osallistujalle maksullinen, jolloin osallistumismaksulla katetaan muona-, yöpymis- ja vakuutuskuluja.

Varautumis- ja turvallisuuskoulutus on kaikille yli 15 -vuotiaille Suomen kansalaisille avointa koulutusta. Kursseille voivat osallistua sekä naiset että miehet. Kursseilla opitaan ennakoimaan vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuustilanteissa. Koulutuksen avulla lisätään kansalaisten turvallisuustietoisuutta ja -valmiuksia. Yksi kurssin tärkeä osa-alue on kehittää yhteistyötaitoja sekä antaa kokemuksia ryhmässä toimimisesta. Kursseille ilmoittaudutaan MPK:n järjestelmän kautta, eikä niille lähetetä erillistä kutsua. Kursseilla vastuutehtävissä toimivat voivat myös saada rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia. Alle 18-vuotiailla tulee olla huoltajan kirjallinen suostumus ennen kuin hänet voidaan hyväksyä kurssille.

Harjoituksessa on kaksi ainoastaan naisille suunnattua sotilaallisia valmiuksia palvelevaa kurssia. Sotilaan perustaidot naisille II -kurssi on tarkoitettu naisten vapaaehtoisen asepalveluksen tai sotilaan perustaidot I -kurssin suorittaneille naisille ja Intti tutuksi naisille -kurssi on tarkoitettu niille naisille, jotka suunnittelevat hakeutumista naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen tai niille, joiden omaisia on suorittamassa varusmiespalvelusta ja ovat kiinnostuneet tietämään mitä siellä ”intissä” tehdään. Ilmoittautujan on oltava 18 -vuotta täyttänyt Suomen kansalainen

Lisätietoa harjoituksesta antaa harjoituksen johtaja Sauli Mäentausta, p. 040 848 7007, sauli.maentausta@mpk.fi

Ilmoittautumislinkit kaikille avoimiin koulutuksiin löytyvät alta. Ilmoittautuminen päättyy 5.9.2018, joten nyt ripeästi ilmoittautumaan! Kurssit löytyvät koulutuskalenterista vapaasanahaulla ”Hämeen Ilves”.

Puolustusvoimien tilaama koulutus

PAIKP:n esikuntakurssi 21.9.–23.9.2018 Lue lisää
Kohderyhmänä ovat maakuntajoukkoihin sijoitetut reserviläiset sekä Panssariprikaatin valitsemat muut reserviläiset. Hämeen aluetoimisto kutsuu kurssille osallistujat.

PAIKP:n sotilaspoliisikurssi 21.9.–23.9.2018 Lue lisää
Kohderyhmänä ovat maakuntajoukkoihin sijoitetut reserviläiset sekä Panssariprikaatin valitsemat muut reserviläiset. Hämeen aluetoimisto kutsuu kurssille osallistujat.

PAIKP:n maakuntakomppaniakurssi 21.9.–23.9.2018 Lue lisää
Kohderyhmänä ovat maakuntajoukkoihin sijoitetut reserviläiset sekä Panssariprikaatin valitsemat muut reserviläiset. Hämeen aluetoimisto kutsuu kurssille osallistujat.

Sissikurssi 21.9.–23.9.2018 Lue lisää
Kohderyhmänä ovat asevelvollisuusiässä olevat reserviläiset.

Tiedustelukurssi 21.9.–23.9.2018 Lue lisää
Kohderyhmänä ovat asevelvollisuusiässä olevat reserviläiset.

Vastaerikoisjoukkotoiminta 21.9.–23.9.2018 Lue lisää
Kohderyhmänä ovat asevelvollisuusiässä olevat reserviläiset.

Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus

Näille kursseille voivat ilmoittautua itse kaikki aiheista kiinnostuneet reserviläiset.

Harjoituksen johtokurssi 21.9.–23.9.2018 Lue lisää
Kurssin kohderyhmänä ovat erikseen nimetyt sitoumuksen tehneet henkilöt.

Intti tutuksi – Sotilaan perustaidot naisille II 21.9.–23.9.2018 Lue lisää
Kohderyhmänä ovat naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneet reserviläiset ja sotilaan perustaidot naisille I – kurssin suorittaneet naiset.

Huollon kurssi 21.9.–23.9.2018 Lue lisää
Kohderyhmänä ovat kriisiajan muonitus- ja elintarvikehuollosta kiinnostuneet yli 18 – vuotiaat Suomen kansalaiset.

Viestintä ja sosiaalinen media kurssi 21.9.–23.9.2018 Lue lisää
Kohderyhmänä ovat tiedotustoiminnasta kiinnostuneet täysi-ikäiset Suomen kansalaiset.

Sähkövoimajärjestelmät kurssi 21.9.–23.9.2018 Lue lisää
Kohderyhmänä ovat kriisiajan energiavarmuuden turvaamistoiminnoista kiinnostuneet yli 18 -vuotiaat Suomen kansalaiset.

Intti tutuksi naisille 21.9.–23.9.2018 Lue lisää
Kohderyhmänä ovat Puolustusvoimien toiminnasta kiinnostuneet yli 18 -vuotiaat naiset, joiden omaisia on suorittamassa varusmiespalvelusta tai jotka itse ovat kiinnostuneet hakeutumaan naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen.

Koiranohjaajakurssi 21.9.–23.9.2018 Lue lisää
Ensisijainen kohderyhmä on Puolustusvoimien sotakoiraohjaajakurssin suorittaneet reserviläiset. Kurssille voivat ilmoittautua myös muut koiranohjauksesta kiinnostuneet 18 -vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.

Pioneerikurssi 21.9.-23.9.2018 Lue lisää
Kohderyhmä on pioneeritoiminnasta kiinnostuneet reserviläiset.

Varautumis- ja turvallisuuskoulutus

Arki turvalliseksi kurssi 22.9.-23.9.2918 Lue lisää
Kohderyhmä on yli 15 -vuotiaat Suomen kansalaiset.

Ohjeita ja lisätietoja