MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

Paikallispuolustusseminaari 20.9.2019, Mikkeli

Ajankohta 20.9.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 0
Sijaintikunta
Paikkakunta Mikkeli, Karkialampi
Ilmoittautuminen 22.8.2019 - 16.9.2019

Tavoite

Seminaarin tavoite on syventää luennoin ja case-tarkasteluin osallistujien tietoisuutta
- paikallispuolustuksen johtamisesta ja johtamisjärjestelmästä
- puolustushaarojen ja Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen roolista paikallispuolustuksessa
- kyberpuolustuksesta ja
- arjen välineiden käytöstä.

Kenelle kurssi soveltuu

Seminaari on tarkoitettu
- paikallispataljoonaan sijoitetuille johtajille ja viestihenkilöstölle
- viesti- ja johtamisjärjestelmäalan vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen jäsenille sekä
- Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen jäsenjärjestöjen jäsenille.

Suositeltavat esitiedot

Viestikiltojen liitto järjestää paikallispuolustuksen johtamista ja viestitoimintaa käsittelevän A.R. Saarmaa -seminaarin perjantaina 20.9.2019 klo 12.00 - 16.00 yhteistoiminnassa puolustusvoimien, Viestiupseeriyhdistyksen ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa..Seminaarin keskuspaikkana on Riihimäki. Seminaarissa hyödynnetään puolustusvoimien videoneuvottelujärjestelmää, jolloin siihen voi osallistua valituista puolustusvoimien toimipisteistä ympäri Suomen.

Koulutuspaikka

Rak 3, Karkialampi, Mikkeli
Tyrjäntie 9
50150 Mikkeli, Karkialampi

Kysy lisätietoja

Tapio Teittinen tapio_teittinen@hotmail.com 040 5457432
Koulutuspäällikkö Pertti Pulkkinen 040 8387198, pertti.pulkkinen@mpk.fi