MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

Paikallispuolustusseminaari 20.9.2019, Mikkeli

Ajankohta 20.9.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 0
Sijaintikunta
Paikkakunta Mikkeli, Karkialampi
Ilmoittautuminen 22.8.2019 - 16.9.2019

Tavoite

Seminaarin tavoite on syventää luennoin ja case-tarkasteluin osallistujien tietoisuutta
- paikallispuolustuksen johtamisesta ja johtamisjärjestelmästä
- puolustushaarojen ja Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen roolista paikallispuolustuksessa
- kyberpuolustuksesta ja
- arjen välineiden käytöstä.

Kenelle kurssi soveltuu

Seminaari on tarkoitettu
- paikallispataljoonaan sijoitetuille johtajille ja viestihenkilöstölle
- viesti- ja johtamisjärjestelmäalan vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen jäsenille sekä
- Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen jäsenjärjestöjen jäsenille.

Suositeltavat esitiedot

Viestikiltojen liitto järjestää paikallispuolustuksen johtamista ja viestitoimintaa käsittelevän A.R. Saarmaa -seminaarin perjantaina 20.9.2019 klo 12.00 - 16.00 yhteistoiminnassa puolustusvoimien, Viestiupseeriyhdistyksen ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa..Seminaarin keskuspaikkana on Riihimäki. Seminaarissa hyödynnetään puolustusvoimien videoneuvottelujärjestelmää, jolloin siihen voi osallistua valituista puolustusvoimien toimipisteistä ympäri Suomen.

Sisältö

Nähtävissä koulutuskalenterissa

Koulutuspaikka

Rak 3, Karkialampi, Mikkeli
Tyrjäntie 9
50150 Mikkeli, Karkialampi

Kysy lisätietoja

Tapio Teittinen tapio_teittinen@hotmail.com 040 5457432
Koulutuspäällikkö Pertti Pulkkinen 040 8387198, pertti.pulkkinen@mpk.fi