MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

Opiskelijan ryhmäytymis- ja turvallisuuskurssi Lyseo

Ajankohta 22.8.2019 - 23.8.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 0
Sijaintikunta
Paikkakunta Tikkakoski
Ilmoittautuminen 4.6.2019 16.04 - 22.8.2019 13.00

Tavoite

Selvittää Lyseonlukiolaisille kokonaismaanpuolustusta ja puolustusvoimien toimintaa, pv:n tarjoamia siviili- ja sotilasammatteja sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toimintaa siten, että näille jää kokonaiskuva puolustusvoimien ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen toiminnasta.
Kurssin suorittaneelle lukiolaiselle muodostuu selkeä kuva Suomen puolustusvoimista ja erityisesti ilmavoimien osuus siinä.
Lisäksi lukiolaiset saavat tuntuman maastotoimintaan ja majoittumiseen puolijoukkueteltoissa.

Kenelle kurssi soveltuu

Lyseon Lukion kurssin valinneet oppilaat

Koulutuspaikka

Tikkakoski
Luonetjärventie 135
41160 Tikkakoski

Kysy lisätietoja

Kurssijohtaja Antero Hietamäki
040 341 4800
antero.hietamaki@jao.fi

MPK Tikkakosken koulutuspaikka
Koulutuspäällikkö Veikko Valli
0400 546766
veikko.valli@mpk.fi