MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

Kouluttajakoulutus Pihlajan kouluttajille

Ajankohta 3.8.2019 - 4.8.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 0
Sijaintikunta
Paikkakunta Helsinki
Ilmoittautuminen

Tavoite

Kurssi antaa perusvalmiudet toimia kouluttajana tai apukouluttajana Pihlaja 2019-harjoituksessa.
Kurssin jälkeen jokainen osallistuja tuntee kouluttamisen periaatteet ja kouluttajan tehtävät, sekä vastuut. Lisäksi kurssin jälkeen kurssilainen tuntee koulutuksen suunnittelun vaiheet, sekä kykenee toimimaan apukouluttajana tai kouluttajana.

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi on tarkoitettu Nasta Pihlaja 2019-harjoituksen kouluttajille.

Suositeltavat esitiedot

Harjoitukseen hyväksytyille lähetetään kirje n. 2vko ennen koulutusta, jonka ohessa kurssilaiset saavat tarvittavat esitiedot ja materiaalit koulutusta varten.

Sisältö

Kurssin pääpaino on koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.
Kurssilla tutustutaan kouluttamisen perusteisiin ja erilaisiin koulutustapoihin, sekä MPK:n koulutusjärjestelmään.
Kurssin päätteeksi jokainen kurssilainen toteuttaa kurssin aikana suunnitellun rastikoulutuksen, joka arvioidaan kurssin näyttökokeena.

Koulutuspaikka

Radioniemi, Santahamina
Radioniementie 1
00860 Helsinki

Kysy lisätietoja

Kurssiin liittyvät asiat:
Tiia Impivaara, tiia.impivaara@gmail.com, 044 051 0939

Kurssin hallinto:
Koulutuspäällikkö Juha Suvisaari, juha.suvisaari@mpk.fi