MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

Gymnasiets säkerhetskurs

Ajankohta 27.9.2019 - 29.9.2019
Aika 9.00 - 16.00
Kertausharjoitus-vuorokaudet 0
Sijaintikunta
Paikkakunta Raseborg
Ilmoittautuminen 16.4.2019 - 15.9.2019

Tavoite

Kursens uppgift är att ge deltagarna kunskaper och färdigheter inom säkerhet både på nationell och individuell nivå. Presentationer av de nationella aktörerna (försvarsmakten, polisen, gränsbevakningen, räddningsverket, befolkningsskyddet) ger en helhetsbild av hur det finska samhällets säkerhet tryggas och praktiska övningar i fältförhållanden (första hjälp, överlevnad och fältduglighet, orientering, självförsvar m.m.) ger eleven färdigheter för att klara sig i undantagssituationer. Kursen fungerar också som en bra inblick i det militära livet inför beväringstjänsten.

Kenelle kurssi soveltuu

Gymnasieelever.

Koulutuspaikka

Syndalens läger- och övningsområde Raseborg

Kysy lisätietoja

Axi Holmström
axi.holmstrom@helsinki.fi,
0407733830