MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

Jordbrukets beredskap inför störningssituationer

Ajankohta 12.11.2019
Kertausharjoitus-vuorokaudet 1
Sijaintikunta
Paikkakunta JÄRVENPÄÄ
Ilmoittautuminen

Tavoite

Målsättningen är att bekantgöra deltagarna med
• Beredskap i allmänhet och livsmedelsförsörjningen som en del av försörjningssäkerheten
• Olika hot som riktas mot gårdar och beredskap på gårdsnivå
• Regional och lokal beredskapsplanering som görs av sådana aktörer som står jordbruk och gårdar nära

Kenelle kurssi soveltuu

Kursen är avsedd för jordbrukare samt sdådana tjänstemän som hanterar frågor i anslutning till jordbruk, i Nyland

Suositeltavat esitiedot

Kursen är gratis för deltagarna och deltagande berättigar till avbytarhjälp. Reservister är berättigade till ett ersättande reservövningsdygn.

Sisältö

Under dagen behandlas följande ämnen:
-inledning
-Allmänna grunder för beredskap och VAP-förfarandet
-Räddningsväsendet och brandsäkerhet
-brottssäkerhet
-allvarliga störningssituationer
-kyberhot och beredskap för dem
-extrema naturfenomen
-farosituationer med anledning av strålning
-sammandrag och diskussion

Koulutuspaikka

Försvarsmaktens utbildningscentral
Strandvägen 66, Tusby
04401 JÄRVENPÄÄ

Kysy lisätietoja

Kurschef: Olle Antell (o.antell@live.fi)
Distriktschef: Henrik Nysten (henrik.nysten@mpk.fi; 0401832328)